Đỗ Bá Lâm
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Hệ thống thông tin
Tiến sĩ Đỗ Bá Lâm là giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông tin của Trường Công nghệ thông tin và truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy đã nhận bằng Tiến sĩ về Khoa học Máy tính tại Khoa Tin học, Trường Đại học Công nghệ Viên, Áo vào năm 2017. Hướng nghiên cứu chính của anh bao gồm web ngữ nghĩa, tích hợp dữ liệu, và công nghệ chuỗi khối. Anh mong muốn xây dựng các hệ thống mới, sáng tạo để giải quyết các hạn chế trong các lĩnh vực như du lịch, chuỗi cung ứng, và giáo dục.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

243

VIEWS & DOWNLOAD

83

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 5 of 5
 • 327983.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Mạnh Cường;  Advisor : Đỗ Bá Lâm (2022)

 • Tổng quan về công nghệ chuỗi khối, multi-signature, hiện trạng ứng dụng công nghệ trong quản lý cung cấp dịch vụ giao hàng và mua hộ hàng hóa, ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý giao dịch giao hàng và mua hộ hàng hóa; phân tích và thiết kế giải pháp; cài đặt thực nghiệm và kết quả thực hiện.

 • 327964.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Quang Thang;  Advisor : Do Ba Lam (2022)

 • Tổng quan về block chain; tối ưu hóa về phí gas trong các hợp đồng thông minh trên Ethereum; các công cụ tự động tìm ra các vấn đề có thể gây tốn phí gas và đưa ra các giải pháp khắc phục; thử nghiệm và đánh giá.

 Đỗ Bá Lâm
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Hệ thống thông tin
Tiến sĩ Đỗ Bá Lâm là giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông tin của Trường Công nghệ thông tin và truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy đã nhận bằng Tiến sĩ về Khoa học Máy tính tại Khoa Tin học, Trường Đại học Công nghệ Viên, Áo vào năm 2017. Hướng nghiên cứu chính của anh bao gồm web ngữ nghĩa, tích hợp dữ liệu, và công nghệ chuỗi khối. Anh mong muốn xây dựng các hệ thống mới, sáng tạo để giải quyết các hạn chế trong các lĩnh vực như du lịch, chuỗi cung ứng, và giáo dục.
See more information about the author
Showing results 1 to 5 of 5
 • 327983.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Mạnh Cường;  Advisor : Đỗ Bá Lâm (2022)

 • Tổng quan về công nghệ chuỗi khối, multi-signature, hiện trạng ứng dụng công nghệ trong quản lý cung cấp dịch vụ giao hàng và mua hộ hàng hóa, ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý giao dịch giao hàng và mua hộ hàng hóa; phân tích và thiết kế giải pháp; cài đặt thực nghiệm và kết quả thực hiện.

 • 327964.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Quang Thang;  Advisor : Do Ba Lam (2022)

 • Tổng quan về block chain; tối ưu hóa về phí gas trong các hợp đồng thông minh trên Ethereum; các công cụ tự động tìm ra các vấn đề có thể gây tốn phí gas và đưa ra các giải pháp khắc phục; thử nghiệm và đánh giá.