Trịnh Tuấn Đạt
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Công nghệ phần mềm
TS. Trịnh Tuấn Đạt hiện là giảng viên Trường Công nghệ thông tin và truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh tốt nghiệp kỹ sự năm 2009 và nhận bằng Thạc sỹ năm 2011, chuyên ngành Công nghệ thông tin- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 6 năm 2016, anh nhận bằng tiến sỹ Khoa học máy tính ở Trường ĐH công nghệ Viên, Áo. Các chủ đề nghiên cứu chính của TS. Đạt bao gồm: các chuẩn và công nghệ web, web ngữ nghĩa, dữ liệu liên kết. TS. Đạt có nhiều nghiên cứu về các giải pháp tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn với nhiều định dạng và cách thức lưu trữ. Hiện tại, anh cũng đang tập trung nghiên cứu trong các lĩnh vực an toàn an ninh, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế ảo hỗn hợp, và thị giác máy tính.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

156

VIEWS & DOWNLOAD

68

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 4 of 4
 Trịnh Tuấn Đạt
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Công nghệ phần mềm
TS. Trịnh Tuấn Đạt hiện là giảng viên Trường Công nghệ thông tin và truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh tốt nghiệp kỹ sự năm 2009 và nhận bằng Thạc sỹ năm 2011, chuyên ngành Công nghệ thông tin- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 6 năm 2016, anh nhận bằng tiến sỹ Khoa học máy tính ở Trường ĐH công nghệ Viên, Áo. Các chủ đề nghiên cứu chính của TS. Đạt bao gồm: các chuẩn và công nghệ web, web ngữ nghĩa, dữ liệu liên kết. TS. Đạt có nhiều nghiên cứu về các giải pháp tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn với nhiều định dạng và cách thức lưu trữ. Hiện tại, anh cũng đang tập trung nghiên cứu trong các lĩnh vực an toàn an ninh, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế ảo hỗn hợp, và thị giác máy tính.
See more information about the author
Showing results 1 to 4 of 4