Nguyễn Kim Ngà
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Hóa Vô cơ
PGS. TS. Nguyễn Kim Ngà là Giảng viên - Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ Đại Cương - Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội * Trình độ đào tạo: Nghiên cứu viên tại Viện Hóa học Vật liệu - Đại học Công nghệ Viên - Cộng Hòa Áo; Nghiên cứu Sau Tiến sỹ tại Trung tâm nghiên cứu Công nghệ sinh học - Đại học Trento - Italia; - Cử nhân ngành Công nghệ sinh học - Trường Hóa tinh vi mang tên Lomonosov, Liên xô cũ; ThS ngành Công nghệ Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội; TS ngành Công nghệ Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội; Được bổ nhiệm/ công nhận chức danh PGS năm 2012 ngành Hóa học
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

429

VIEWS & DOWNLOAD

203

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 10
 Nguyễn Kim Ngà
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Hóa Vô cơ
PGS. TS. Nguyễn Kim Ngà là Giảng viên - Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ Đại Cương - Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội * Trình độ đào tạo: Nghiên cứu viên tại Viện Hóa học Vật liệu - Đại học Công nghệ Viên - Cộng Hòa Áo; Nghiên cứu Sau Tiến sỹ tại Trung tâm nghiên cứu Công nghệ sinh học - Đại học Trento - Italia; - Cử nhân ngành Công nghệ sinh học - Trường Hóa tinh vi mang tên Lomonosov, Liên xô cũ; ThS ngành Công nghệ Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội; TS ngành Công nghệ Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội; Được bổ nhiệm/ công nhận chức danh PGS năm 2012 ngành Hóa học
See more information about the author
Showing results 1 to 10 of 10