Phạm Huy Hoàng
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Truyền thông và Mạng máy tính
Phạm Huy Hoàng là giảng viên bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Ông đã hoàn thành luận án Tiến sỹ về Khoa học Máy tính vào năm 2002 tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và Tự động hóa, Công Hòa Pháp. Các hương quan tâm nghiên cứu hiện tại bao gôm các kiến trúc mạng tiến tiến và các nền tảng tương tác Web thế hệ mới. Ông cũng cho xuất bản cuốn “Thiết kế mạng Intranet” được sử dụng là giáo trình cho môn học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1203

VIEWS & DOWNLOAD

553

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 48 of 48
 • 312862.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thu Hằng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2019)

 • Tổng quan mạng LAN, các dịch vụ mạng cơ bản. Sơ lược về phòng giáo dục và đào tạo Gia Lâm, khảo sát hiện trạng. Thiết kế hệ thống, mô hình mạng, mô hình logic, mô hình physic, triển khai, giả lập hệ thống LAN trên phần mềm Cisco Packet Tracer 7.0

 • 000000208034-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Huyền;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2006)

 • Các tính năng của giao thức Internet thế hệ mới, IPv6, đang ngày càng được quan tâm do xu thế hội nhập giữa các hệ thống thông tin di động truyền thống và các hệ thống truyền số liệu truyền thống tạo nên các hệ thống thông tin di động thế hệ mới, như UMTS. IPv6 cung cấp nhiều tính năng tiên tiến đáp ứng được các yêu cầu của các hệ thống di động tương lai. Luận văn trình bày ...

 • 000000208035-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Thuỷ;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày mạng cục bộ không dây WLAN, những vấn đề tổng quan. An toàn mạng WLAN - nguy cơ và giải pháp. Một số biện pháp an toàn WLAN thông dụng. Triển khai WLAN an toàn trong môi trường giáo dục.

 • 311413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Tuấn Dũng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tìm hiểu về công nghệ, mô hình IoT. Thử nghiệm cài đặt môi trường phát triển 6LoWPAN. Thiết kế hệ thống cho bài toán nhà thông minh. Cài đặt và cấu hình dịch vụ IBM bluemix IoT, lập trình cho thiết bị cảm biến, smartphone, đánh gia hiệu năng của hệ thống.

 • 311132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Bảo;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tổng quan lý thuyết nhà thông minh. Giới thiệu giao thức mạng UPNP và công nghệ UPNP của Intel. Phát triển xây dựng hệ thống tích hợp dựa trên công nghệ UPNP của Intel; cài đặt chương trình và đánh giá.

 • 295116.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trần, Xuân Đà;  Advisor : Phạm, Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các tiêu chuẩn trong ứng dụng công nghệ thông tin y tế. Đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin y tế Việt Nam. Giải pháp cài đặt hệ thống y tế điện tử tại Việt Nam dựa trên điện toán đám mây. Đánh giá kết quả đạt được

 • 255134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Hoàng Long;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung của đề tài. Ảo hóa và các vấn đề về ảo hóa. Giới thiệu điện toán đám mây. Cơ sở hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây. Mô hình triển khai thử nghiệm. Đánh giá tổng quan sau khi tìm hiểu và triển khai thử nghiệm điện toán đám mây.

 • 000000273325-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Thế Thắng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Giới thiệu và khảo sát tổng quan về hệ thống sân sát hạch giấy phép lái xe tự động. Hệ thống phần mềm quản lý. Thiết kế đồ hình trên sân sát hạch, thiết kế các cảm biến phục vụ module chữ "chi", kết nối các cảm biến vào hệ thống mạng, thiết kế hệ thống thang điểm và thời gian của bài thi.

 • 310308-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Nam;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2016)

 • Tổng quan về smarthhome, giao thức mạng UPnP, chuẩn DLNA. Giới thiệu về công nghệ sử dụng. Áp dụng chuẩn UPNP xây dựng hệ thống giải trí đa phương tiện và gợi ý bài hát. Cài đặt chương trình và đánh giá kết quả.

 • 000000273380-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Đăng Tĩnh;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về công nghệ định vị trong mạng di động. Nghiên cứu về kỹ thuật định vị thuê bao trong mạng thông tin di động. Thiết kế dịch vụ định vị thuê bao trong mạng thông tin di động.

 • 000000295049-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Công Đại;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tìm hiểu về giao thức UPnP. Ứng dụng ngôn ngữ XML trong việc tích hợp các thiết bị. Xây dựng các thiết bị UPnP và các kịch bản điều khiển.

 • 253765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Thắng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2010)

 • Tổng quan công nghệ smart home. Các công nghệ nối mạng thiết bị trong nhà. Các chuẩn công nghệ smart home. So sánh và đánh giá các chuẩn công nghệ smart home.

 • 312071.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Tài Chất;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ, tình hình hệ thống mạng tại công ty. Phân tích yêu cầu công ty. Đề xuất giải pháp và quản trị hệ thống

 • 319629-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Việt Dương;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2020)

 • Tổng quan về quản trị mạng và giao thức SNMP; các hệ thống quản trị mạng mã nguồn mở; triển khai quản trị mạng với hệ thống CACTI trong thực tế.

 • 319303.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Sỹ Kiên;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2019)

 • Tổng quan về tích hợp ứng dụng; tích hợp ứng dụng dựa trên công nghệ ESB Middleware; ứng dụng ESB Middleware để tích hợp các ứng dụng tại ngân hàng hiện đại ngày nay.

 • 296158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Hoàng;  Advisor : Lê Dũng (2015)

 • Giới thiệu các thành phần và mô hình hoạt động trong LBS. Sơ lược về kỹ thuật lập trình trên máy chủ: PHP và MySQL; kỹ thuật lập trình trên máy khách: Android. Tài liệu phân tích và thiết kế chương trình theo phương pháp hướng đối tượng

 Phạm Huy Hoàng
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Truyền thông và Mạng máy tính
Phạm Huy Hoàng là giảng viên bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Ông đã hoàn thành luận án Tiến sỹ về Khoa học Máy tính vào năm 2002 tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và Tự động hóa, Công Hòa Pháp. Các hương quan tâm nghiên cứu hiện tại bao gôm các kiến trúc mạng tiến tiến và các nền tảng tương tác Web thế hệ mới. Ông cũng cho xuất bản cuốn “Thiết kế mạng Intranet” được sử dụng là giáo trình cho môn học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
See more information about the author
Showing results 1 to 48 of 48
 • 312862.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thu Hằng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2019)

 • Tổng quan mạng LAN, các dịch vụ mạng cơ bản. Sơ lược về phòng giáo dục và đào tạo Gia Lâm, khảo sát hiện trạng. Thiết kế hệ thống, mô hình mạng, mô hình logic, mô hình physic, triển khai, giả lập hệ thống LAN trên phần mềm Cisco Packet Tracer 7.0

 • 000000208034-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Huyền;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2006)

 • Các tính năng của giao thức Internet thế hệ mới, IPv6, đang ngày càng được quan tâm do xu thế hội nhập giữa các hệ thống thông tin di động truyền thống và các hệ thống truyền số liệu truyền thống tạo nên các hệ thống thông tin di động thế hệ mới, như UMTS. IPv6 cung cấp nhiều tính năng tiên tiến đáp ứng được các yêu cầu của các hệ thống di động tương lai. Luận văn trình bày ...

 • 000000208035-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Thuỷ;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày mạng cục bộ không dây WLAN, những vấn đề tổng quan. An toàn mạng WLAN - nguy cơ và giải pháp. Một số biện pháp an toàn WLAN thông dụng. Triển khai WLAN an toàn trong môi trường giáo dục.

 • 311413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Tuấn Dũng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tìm hiểu về công nghệ, mô hình IoT. Thử nghiệm cài đặt môi trường phát triển 6LoWPAN. Thiết kế hệ thống cho bài toán nhà thông minh. Cài đặt và cấu hình dịch vụ IBM bluemix IoT, lập trình cho thiết bị cảm biến, smartphone, đánh gia hiệu năng của hệ thống.

 • 311132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Bảo;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tổng quan lý thuyết nhà thông minh. Giới thiệu giao thức mạng UPNP và công nghệ UPNP của Intel. Phát triển xây dựng hệ thống tích hợp dựa trên công nghệ UPNP của Intel; cài đặt chương trình và đánh giá.

 • 295116.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trần, Xuân Đà;  Advisor : Phạm, Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các tiêu chuẩn trong ứng dụng công nghệ thông tin y tế. Đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin y tế Việt Nam. Giải pháp cài đặt hệ thống y tế điện tử tại Việt Nam dựa trên điện toán đám mây. Đánh giá kết quả đạt được

 • 255134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Hoàng Long;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung của đề tài. Ảo hóa và các vấn đề về ảo hóa. Giới thiệu điện toán đám mây. Cơ sở hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây. Mô hình triển khai thử nghiệm. Đánh giá tổng quan sau khi tìm hiểu và triển khai thử nghiệm điện toán đám mây.

 • 000000273325-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Thế Thắng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Giới thiệu và khảo sát tổng quan về hệ thống sân sát hạch giấy phép lái xe tự động. Hệ thống phần mềm quản lý. Thiết kế đồ hình trên sân sát hạch, thiết kế các cảm biến phục vụ module chữ "chi", kết nối các cảm biến vào hệ thống mạng, thiết kế hệ thống thang điểm và thời gian của bài thi.

 • 310308-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Nam;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2016)

 • Tổng quan về smarthhome, giao thức mạng UPnP, chuẩn DLNA. Giới thiệu về công nghệ sử dụng. Áp dụng chuẩn UPNP xây dựng hệ thống giải trí đa phương tiện và gợi ý bài hát. Cài đặt chương trình và đánh giá kết quả.

 • 000000273380-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Đăng Tĩnh;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về công nghệ định vị trong mạng di động. Nghiên cứu về kỹ thuật định vị thuê bao trong mạng thông tin di động. Thiết kế dịch vụ định vị thuê bao trong mạng thông tin di động.

 • 000000295049-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Công Đại;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tìm hiểu về giao thức UPnP. Ứng dụng ngôn ngữ XML trong việc tích hợp các thiết bị. Xây dựng các thiết bị UPnP và các kịch bản điều khiển.

 • 253765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Thắng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2010)

 • Tổng quan công nghệ smart home. Các công nghệ nối mạng thiết bị trong nhà. Các chuẩn công nghệ smart home. So sánh và đánh giá các chuẩn công nghệ smart home.

 • 312071.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Tài Chất;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ, tình hình hệ thống mạng tại công ty. Phân tích yêu cầu công ty. Đề xuất giải pháp và quản trị hệ thống

 • 319629-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Việt Dương;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2020)

 • Tổng quan về quản trị mạng và giao thức SNMP; các hệ thống quản trị mạng mã nguồn mở; triển khai quản trị mạng với hệ thống CACTI trong thực tế.

 • 319303.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Sỹ Kiên;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2019)

 • Tổng quan về tích hợp ứng dụng; tích hợp ứng dụng dựa trên công nghệ ESB Middleware; ứng dụng ESB Middleware để tích hợp các ứng dụng tại ngân hàng hiện đại ngày nay.

 • 296158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Hoàng;  Advisor : Lê Dũng (2015)

 • Giới thiệu các thành phần và mô hình hoạt động trong LBS. Sơ lược về kỹ thuật lập trình trên máy chủ: PHP và MySQL; kỹ thuật lập trình trên máy khách: Android. Tài liệu phân tích và thiết kế chương trình theo phương pháp hướng đối tượng