Phạm Hồng Phong
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Hệ thống Thông tin
Phạm Hồng Phong là một Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin/ Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN). Ông nhận bằng Thac sĩ tại trường ENS de Lyon vào năm 2015, Tiến sĩ chuyên ngành Tối ưu hóa tổ hợp và Lý thuyết đồ thị tại trường Đại học Paris-Sud, Cộng hòa pháp vào năm 2018. TS Phong đã làm việc như một giảng viên tại Bộ môn Hệ thống thông tin, ĐHBKHN, từ tháng 09 năm 2009 cho đến nay, cũng như một nghiên cứu viên tại Trung tâm tính toán hiệu năng cao, tại Đại học Bách khoa Hà nội trong thời gian nay. Ông đã xuất bản nhiều các bài báo khoa học trong các hội nghị và tạp chí chuyên ngành Tối ưu hóa tổ hợp, tính toán hiệu năng cao. Đây cũng chính là các định huớng nghiên cứu chính của ông.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

7

Top Country : United States

Showing results 1 to 1 of 1
 Phạm Hồng Phong
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Hệ thống Thông tin
Phạm Hồng Phong là một Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin/ Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN). Ông nhận bằng Thac sĩ tại trường ENS de Lyon vào năm 2015, Tiến sĩ chuyên ngành Tối ưu hóa tổ hợp và Lý thuyết đồ thị tại trường Đại học Paris-Sud, Cộng hòa pháp vào năm 2018. TS Phong đã làm việc như một giảng viên tại Bộ môn Hệ thống thông tin, ĐHBKHN, từ tháng 09 năm 2009 cho đến nay, cũng như một nghiên cứu viên tại Trung tâm tính toán hiệu năng cao, tại Đại học Bách khoa Hà nội trong thời gian nay. Ông đã xuất bản nhiều các bài báo khoa học trong các hội nghị và tạp chí chuyên ngành Tối ưu hóa tổ hợp, tính toán hiệu năng cao. Đây cũng chính là các định huớng nghiên cứu chính của ông.
See more information about the author
Showing results 1 to 1 of 1