Nguyễn Văn Tình
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Công nghệ chế tạo máy
TS. Nguyễn Văn Tình, hiện là giảng viên Trường Cơ khí- ĐHBKHN, chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy. Nghiên cứu về các lĩnh vực: Tối ưu hóa thiết kế; Tính toán thiết kế khuôn; Các giải thuật tối ưu. Bộ môn giảng dạy: Công nghệ Chế tạo máy; Đồ gá; Kỹ thuật An toàn môi trường; Thiết kế nhà máy cơ khí; Tổ chức sản xuất cơ khí; FMS&CIM.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

100

VIEWS & DOWNLOAD

69

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000255279.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Tình;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Nguyên tắc thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Các thành phần cơ bản của FMS. Xác định thành phần thiết bị của hệ thống FMS và thiết kế hệ thống FMS.

 Nguyễn Văn Tình
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Công nghệ chế tạo máy
TS. Nguyễn Văn Tình, hiện là giảng viên Trường Cơ khí- ĐHBKHN, chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy. Nghiên cứu về các lĩnh vực: Tối ưu hóa thiết kế; Tính toán thiết kế khuôn; Các giải thuật tối ưu. Bộ môn giảng dạy: Công nghệ Chế tạo máy; Đồ gá; Kỹ thuật An toàn môi trường; Thiết kế nhà máy cơ khí; Tổ chức sản xuất cơ khí; FMS&CIM.
See more information about the author
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000255279.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Tình;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Nguyên tắc thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Các thành phần cơ bản của FMS. Xác định thành phần thiết bị của hệ thống FMS và thiết kế hệ thống FMS.