Vũ Toàn Thắng
Qualification:PGS.TS
Fields/Area of Specialization:Cơ điện tử thông minh
PGS.TS Vũ Toàn Thắng hiện là giảng viên, Trưởng khoa Cơ điện tử của Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Nhập môn Cơ điện tử; Kỹ thuật lập trình trong Cơ điện tử; Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử; Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo; Hệ thống đo lường tự động trong chế tạo cơ khí; Thiết bị và dụng cụ đo cơ khí. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ cơ khí chính xác; Hệ thống sống dẫn, ổ quay chính xác sử dụng đệm khí; Đo lường chính xác; Gia công có sự hỗ trợ của rung siêu âm; Kỹ thuật cơ khí trong thời đại công nghiệp 4.0; Hệ thống cơ điện tử ứng dụng; Ông nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen cấp Bộ...
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

443

VIEWS & DOWNLOAD

159

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 18 of 18
 • 000000295028-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Vũ Toàn Thắng (2014)

 • Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...

 • 130438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Toàn Thắng;  Advisor : Nguyễn Tiến Thọ; Nguyễn Thị Ngọc Lân (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết của phương pháp đo sai lệch độ tròn trong hệ toạ độ cực: Phương pháp tính sai lệch độ tròn, bộ cạnh tù bộ số liệu đo, phân tích ảnh hưởng của độ lệch tâm đo gá đặt chi tiết đến kết quả đo từ đó tìm giải pháp loại bỏ độ lệch tam ra khỏi kết quả đo. Xây dựng mô hình thực nghiệm máy đo sai lệch độ tròn. Phương hướng hoàn thiện thiết kế, khả năng chế tạo...

 • 277231-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thúy Hương;  Advisor : Vũ Toàn Thắng; Nguyễn Cảnh Quang (2016)

 • Tổng quan về phép đo độ tròn. Đảm bảo độ chính xác định tâm của phép đo độ tròn bằng ổ khí quay. Nâng cao độ chính xác phép đo độ tròn bằng phương pháp kết hợp nhiều đầu đo.

 Vũ Toàn Thắng
author picture
Qualification: PGS.TS
Fields/Area of Specialization: Cơ điện tử thông minh
PGS.TS Vũ Toàn Thắng hiện là giảng viên, Trưởng khoa Cơ điện tử của Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Nhập môn Cơ điện tử; Kỹ thuật lập trình trong Cơ điện tử; Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử; Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo; Hệ thống đo lường tự động trong chế tạo cơ khí; Thiết bị và dụng cụ đo cơ khí. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ cơ khí chính xác; Hệ thống sống dẫn, ổ quay chính xác sử dụng đệm khí; Đo lường chính xác; Gia công có sự hỗ trợ của rung siêu âm; Kỹ thuật cơ khí trong thời đại công nghiệp 4.0; Hệ thống cơ điện tử ứng dụng; Ông nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen cấp Bộ...
See more information about the author
Showing results 1 to 18 of 18
 • 000000295028-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Vũ Toàn Thắng (2014)

 • Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...

 • 130438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Toàn Thắng;  Advisor : Nguyễn Tiến Thọ; Nguyễn Thị Ngọc Lân (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết của phương pháp đo sai lệch độ tròn trong hệ toạ độ cực: Phương pháp tính sai lệch độ tròn, bộ cạnh tù bộ số liệu đo, phân tích ảnh hưởng của độ lệch tâm đo gá đặt chi tiết đến kết quả đo từ đó tìm giải pháp loại bỏ độ lệch tam ra khỏi kết quả đo. Xây dựng mô hình thực nghiệm máy đo sai lệch độ tròn. Phương hướng hoàn thiện thiết kế, khả năng chế tạo...

 • 277231-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thúy Hương;  Advisor : Vũ Toàn Thắng; Nguyễn Cảnh Quang (2016)

 • Tổng quan về phép đo độ tròn. Đảm bảo độ chính xác định tâm của phép đo độ tròn bằng ổ khí quay. Nâng cao độ chính xác phép đo độ tròn bằng phương pháp kết hợp nhiều đầu đo.