Nguyễn Đình Vĩnh
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật lạnh & ĐHKK
TS. Nguyễn Đình Vịnh, hiện là giảng viên Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Truyền chất và Kỹ thuật sấy; Truyền nhiệt – Truyền chất hỗn hợp trong quá trình và thiết bị nhiệt lạnh; Truyền nhiệt – Truyền chất công nghiệp; Lý thuyết truyền nhiệt truyền chất cơ bản; Kỹ thuật nhiệt; Đồ án môn học thiết kế Hệ thống sấy; Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Máy & thiết bị nhiệt lạnh. Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền nhiệt truyền chất hỗn hợp; Kỹ thuật sấy; Năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Nhiệt phân sinh khối và năng lượng sinh khối; Tối ưu hóa, tự động hóa các quá trình và thiết bị nhiệt lạnh.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

207

VIEWS & DOWNLOAD

105

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 5 of 5
 • 319424-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Văn Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2019)

 • Tổng quan tình hình và chính sách sử dụng năng lượng chung tại các tòa nhà thương mại, tình trạng vận hành thực tế chung và các thiết bị thường được sử dụng trong bếp ăn công nghiệp Việt Nam, Flamingo Đại Lải resort; tính toán thiết kế tủ sấy bát sử dụng bơm nhiệt và tính toán bộ hấp thu nhiệt trên bề mặt bếp; mô hình hóa bằng phần mềm mô phỏng Ansys; kết quả và thảo luận; kết luận.

 • 319709-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2020)

 • Tổng quan kho lưu trữ và nhu cầu về kho lưu trữ, yêu cầu đối với kho lưu trữ, mối quan hệ giữa hút ẩm và nhiệt độ môi trường; bơm nhiệt và ứng dụng; tính toán bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ.

 Nguyễn Đình Vĩnh
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật lạnh & ĐHKK
TS. Nguyễn Đình Vịnh, hiện là giảng viên Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Truyền chất và Kỹ thuật sấy; Truyền nhiệt – Truyền chất hỗn hợp trong quá trình và thiết bị nhiệt lạnh; Truyền nhiệt – Truyền chất công nghiệp; Lý thuyết truyền nhiệt truyền chất cơ bản; Kỹ thuật nhiệt; Đồ án môn học thiết kế Hệ thống sấy; Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Máy & thiết bị nhiệt lạnh. Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền nhiệt truyền chất hỗn hợp; Kỹ thuật sấy; Năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Nhiệt phân sinh khối và năng lượng sinh khối; Tối ưu hóa, tự động hóa các quá trình và thiết bị nhiệt lạnh.
See more information about the author
Showing results 1 to 5 of 5
 • 319424-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Văn Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2019)

 • Tổng quan tình hình và chính sách sử dụng năng lượng chung tại các tòa nhà thương mại, tình trạng vận hành thực tế chung và các thiết bị thường được sử dụng trong bếp ăn công nghiệp Việt Nam, Flamingo Đại Lải resort; tính toán thiết kế tủ sấy bát sử dụng bơm nhiệt và tính toán bộ hấp thu nhiệt trên bề mặt bếp; mô hình hóa bằng phần mềm mô phỏng Ansys; kết quả và thảo luận; kết luận.

 • 319709-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2020)

 • Tổng quan kho lưu trữ và nhu cầu về kho lưu trữ, yêu cầu đối với kho lưu trữ, mối quan hệ giữa hút ẩm và nhiệt độ môi trường; bơm nhiệt và ứng dụng; tính toán bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ.