Vũ Thanh Tùng
Qualification:PGS.TS
Fields/Area of Specialization:Cơ khí chính xác và quang học
PGS. TS. Vũ Thanh Tùng, hiện là Phó trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy/Trưởng nhóm chuyên môn CKCX&QH- Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Quang điện tử ứng dụng; Thiết kế hệ thống quang điện tử; Hệ thống đo lường quang điện tử; Kỹ thuật đo; Công nghệ Máy chính xác; Kỹ thuật laser . Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ laser; Đo lường quang học (đo lường dịch chuyển, khoảng cách, sai số trục quay, đo biên dạng, chất lượng bề mặt với độ chính xác cao); Kỹ thuật chính xác.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

408

VIEWS & DOWNLOAD

291

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 6 of 6
 Vũ Thanh Tùng
author picture
Qualification: PGS.TS
Fields/Area of Specialization: Cơ khí chính xác và quang học
PGS. TS. Vũ Thanh Tùng, hiện là Phó trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy/Trưởng nhóm chuyên môn CKCX&QH- Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Quang điện tử ứng dụng; Thiết kế hệ thống quang điện tử; Hệ thống đo lường quang điện tử; Kỹ thuật đo; Công nghệ Máy chính xác; Kỹ thuật laser . Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ laser; Đo lường quang học (đo lường dịch chuyển, khoảng cách, sai số trục quay, đo biên dạng, chất lượng bề mặt với độ chính xác cao); Kỹ thuật chính xác.
See more information about the author
Showing results 1 to 6 of 6