Nguyễn Văn Hồng
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Vật lý kỹ thuật
PGS.TS Nguyễn Văn Hồng - Giảng viên tại Bộ môn Vật lý Tin học, Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Vật lý Tin học. * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 1999, ngành: Vật lý Kỹ thuật, Nơi cấp bằng ĐH: trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS năm 2001 ngành: Khoa học Vật liệu. Nơi cấp bằng ThS: Trung tâm Quốc tế Đào tạo về Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng TS năm 2011 ngành: Khoa học Vật liệu, Nơi cấp bằng TS: trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TP Hà Nội, Việt Nam; Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 20 tháng 01 năm 2015, ngành: Vật lý
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

171

VIEWS & DOWNLOAD

51

Top Country : United States

Showing results 1 to 8 of 8
 • 272034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Việt Hưng;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng (2013)

 • Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc của hệ SiO2. Ảnh hưởng của áp suất lên một số tính chất vật lý của hệ SiO2, sự không đồng nhất của động lực học và tính chất khuếch tán dị thường. Nguồn gốc sự không đồng nhất động lực học trong không gian và hiện tượng khuếch tán dị thường trong mối liên hệ với vi cấu trúc của hệ

 • 139903.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hồng;  Advisor : Trần Quốc Thắng; Phạm Khắc Hùng (2010)

 • Nghiên cứu chi tiết về đặc trưng vi cấu trúc cũng như ảnh hưởng cảu áp suất lên đặc trưng cấu trúc này và mộ số tính chất vật lí của vật liệu Si02 và Ge02, đặc biệt là ảnh hưởng của áp suất lên tính chất khuyêch tán. Mối quan hệ giữa một số thông số, tính chất vật lí với vi cấu trúc được biểu diễn dưới dạng một hàm tuyến tính đơn giản. Làm rõ mối quan hệ giữa tính chất k...

 • 277101-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng; Phạm Khắc Hùng (2015)

 • Tổng quan các hệ ô xít, hiện tượng đa thù hình và động học không đồng nhất, tổng quan về các mô hình nguyên tử được nghiên cứu bằng kỹ thuật trực quan hóa. Xây dựng mô hình động lực học phân tử, mô phỏng vi cấu trúc, mô phỏng động học, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu động lực học phân tử. Vi cấu trúc của MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng. Động học trong MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng.

 Nguyễn Văn Hồng
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Vật lý kỹ thuật
PGS.TS Nguyễn Văn Hồng - Giảng viên tại Bộ môn Vật lý Tin học, Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Vật lý Tin học. * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 1999, ngành: Vật lý Kỹ thuật, Nơi cấp bằng ĐH: trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS năm 2001 ngành: Khoa học Vật liệu. Nơi cấp bằng ThS: Trung tâm Quốc tế Đào tạo về Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng TS năm 2011 ngành: Khoa học Vật liệu, Nơi cấp bằng TS: trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TP Hà Nội, Việt Nam; Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 20 tháng 01 năm 2015, ngành: Vật lý
See more information about the author
Showing results 1 to 8 of 8
 • 272034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Việt Hưng;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng (2013)

 • Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc của hệ SiO2. Ảnh hưởng của áp suất lên một số tính chất vật lý của hệ SiO2, sự không đồng nhất của động lực học và tính chất khuếch tán dị thường. Nguồn gốc sự không đồng nhất động lực học trong không gian và hiện tượng khuếch tán dị thường trong mối liên hệ với vi cấu trúc của hệ

 • 139903.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hồng;  Advisor : Trần Quốc Thắng; Phạm Khắc Hùng (2010)

 • Nghiên cứu chi tiết về đặc trưng vi cấu trúc cũng như ảnh hưởng cảu áp suất lên đặc trưng cấu trúc này và mộ số tính chất vật lí của vật liệu Si02 và Ge02, đặc biệt là ảnh hưởng của áp suất lên tính chất khuyêch tán. Mối quan hệ giữa một số thông số, tính chất vật lí với vi cấu trúc được biểu diễn dưới dạng một hàm tuyến tính đơn giản. Làm rõ mối quan hệ giữa tính chất k...

 • 277101-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng; Phạm Khắc Hùng (2015)

 • Tổng quan các hệ ô xít, hiện tượng đa thù hình và động học không đồng nhất, tổng quan về các mô hình nguyên tử được nghiên cứu bằng kỹ thuật trực quan hóa. Xây dựng mô hình động lực học phân tử, mô phỏng vi cấu trúc, mô phỏng động học, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu động lực học phân tử. Vi cấu trúc của MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng. Động học trong MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng.