Nguyễn Phạm Duy Linh
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
PGS. TS. Nguyễn Phạm Duy Linh - Giảng viên Trung tâm nghiên cứu vật liệu Polyme, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội . Chức vụ hiện này: Phó trưởng phòng (2022). * Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học năm 2004 ngành Công nghệ hóa học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS năm 2007 ngành Công nghệ vật liệu hóa học. Nơi cấp bằng Ths: Trường Đại học Bách khoa Hà nội; Được cấp bằng TS năm 2012 ngành Kỹ thuật hóa học. Nơi cấp bằng TS: Đai học Kỹ thuật Viên - Cộng hòa Áo
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

330

VIEWS & DOWNLOAD

305

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 7 of 7
 • 311393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liên Phương;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh; Nguyễn Văn Khôi (2017)

 • Tổng quan vật liệu polyme và bao bì kháng khuẩn, phụ gia kháng khuẩn, polyme sử dụng làm bao bì kháng khuẩn, tình hình nghiên cứu về bao bì kháng khuẩn trong nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu kháng khuẩn; quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa kháng khuẩn; ứng dụng hộp (lọ) kháng khuẩn trong bảo quản thực phẩm và dược phẩm.

 • 000000296382-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh (2015)

 • Tổng quan ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại, sơn bảo vệ chống ăn mòn. Nêu các phương pháp nghiên cứu xác định tính chất cơ lý của màng sơn, phương pháp thử nghiệm mù muối. Kết quả khảo sát quá trình đóng rắn của nhựa epoxy kingdom 1001x75 bằng chất đóng rắn TN13 ở điều kiện độ ẩm cao, khảo sát ảnh hưởng của phụ gia tới tính chất của màng sơn,...

 Nguyễn Phạm Duy Linh
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
PGS. TS. Nguyễn Phạm Duy Linh - Giảng viên Trung tâm nghiên cứu vật liệu Polyme, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội . Chức vụ hiện này: Phó trưởng phòng (2022). * Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học năm 2004 ngành Công nghệ hóa học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS năm 2007 ngành Công nghệ vật liệu hóa học. Nơi cấp bằng Ths: Trường Đại học Bách khoa Hà nội; Được cấp bằng TS năm 2012 ngành Kỹ thuật hóa học. Nơi cấp bằng TS: Đai học Kỹ thuật Viên - Cộng hòa Áo
See more information about the author
Showing results 1 to 7 of 7
 • 311393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liên Phương;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh; Nguyễn Văn Khôi (2017)

 • Tổng quan vật liệu polyme và bao bì kháng khuẩn, phụ gia kháng khuẩn, polyme sử dụng làm bao bì kháng khuẩn, tình hình nghiên cứu về bao bì kháng khuẩn trong nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu kháng khuẩn; quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa kháng khuẩn; ứng dụng hộp (lọ) kháng khuẩn trong bảo quản thực phẩm và dược phẩm.

 • 000000296382-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh (2015)

 • Tổng quan ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại, sơn bảo vệ chống ăn mòn. Nêu các phương pháp nghiên cứu xác định tính chất cơ lý của màng sơn, phương pháp thử nghiệm mù muối. Kết quả khảo sát quá trình đóng rắn của nhựa epoxy kingdom 1001x75 bằng chất đóng rắn TN13 ở điều kiện độ ẩm cao, khảo sát ảnh hưởng của phụ gia tới tính chất của màng sơn,...