Nguyễn Công Phương
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật điện
TS.Nguyễn Công Phương - Giảng viên Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình đào tạo: Được cấp bằng Đại học năm 1999, ngành Điều khiển học kỹ thuật; Được cấp bằng ThS năm 2002, ngành Kỹ thuật Đo lường và điều khiển tự động; Được cấp bằng TS năm 2009, ngành Kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

7

Top Country : United States

Showing results 1 to 2 of 2
  • 139865.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Công Phương;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Eric Castelli (2009)

  • Tổng quan về phòng thông minh và y học từ xa. Phát triển bài toán phân loại tiếng nói, đề xuất phương thức lựa chọn và thử nghiệm các đăc trưng phân loại và mô hình phân loại cho bài toán này, xây dựng bộ phận loại tiếng nói động. Nghiên cứu xây dựng bộ phân loại tiếng nói kêu rên. Trình bày tổng quan về ontology, ứng dụng ontology trong phân loại và trong xử lý âm thanh.

 Nguyễn Công Phương
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật điện
TS.Nguyễn Công Phương - Giảng viên Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình đào tạo: Được cấp bằng Đại học năm 1999, ngành Điều khiển học kỹ thuật; Được cấp bằng ThS năm 2002, ngành Kỹ thuật Đo lường và điều khiển tự động; Được cấp bằng TS năm 2009, ngành Kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
See more information about the author
Showing results 1 to 2 of 2
  • 139865.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Công Phương;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Eric Castelli (2009)

  • Tổng quan về phòng thông minh và y học từ xa. Phát triển bài toán phân loại tiếng nói, đề xuất phương thức lựa chọn và thử nghiệm các đăc trưng phân loại và mô hình phân loại cho bài toán này, xây dựng bộ phận loại tiếng nói động. Nghiên cứu xây dựng bộ phân loại tiếng nói kêu rên. Trình bày tổng quan về ontology, ứng dụng ontology trong phân loại và trong xử lý âm thanh.