Đào Phương Nam
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Điều khiển tự động
TS. Đào Phương Nam là giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội . * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 2005 ngành: Điện, chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS 2008 ngành: Điện, chuyên ngành: Kỹ thuật Tự động hóa Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Được cấp bằng TS ngày 14 tháng 1 năm 2013; số văn bằng: TS2013/00107; ngành: Điện, chuyên ngành: Điều khiển và Tự động hóa; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

523

VIEWS & DOWNLOAD

201

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 18 of 18
 • 310201.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thế Hưng;  Advisor : Đào, Phương Nam (2016)

 • Tổng quan về hệ thống xe lăn hai bánh và hệ thống điều khiển. Mô hình toán học cho hệ thống xe lăn hai bánh. Hệ thống điều khiển. Xây dựng hệ thống điều khiển trên Matlab simulink.

 • 297564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phú Bình;  Advisor : Đào Phương Nam (2016)

 • Tổng quan mô hình máy bay không người lái dạng quadrtor. Giới thiệu bộ điều khiển dự báo cho hệ máy bay không người lái. Tổng hợp bộ điều khiển dự báo và mô phỏng trên matlab. Đề xuất cấu hình hệ thống điều khiển quadroto trong thực tế.

 • 311608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hồng Thắm;  Advisor : Đào Phương Nam (2017)

 • Tổng quan các nghiên cứu về "quy hoạch động thích nghi bền vững". Cơ sở lý thuyết tối ưu. Điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính bất biến theo thời gian không biết trước tham số. Áp dụng cho điều khiển chuyển động hệ một tay máy, hệ con lắc ngược.

 • 311609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Ngọc Hoàng;  Advisor : Đào Phương Nam (2017)

 • Tổng quan về mạng nơron nhân tạo. Điều khiển thích nghi, robot, mạng nơron và bộ điều khiển phản hồi rise. Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng và bộ điều khiển rise trong điều khiển thích nghi robot.

 • 312634-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Đức Việt;  Advisor : Phạm Tâm Thành; Đào Phương Nam (2018)

 • Tổng quan về bộ biến đổi DC-Dc. Mô hình và nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi DC-DC. Cơ sở thiết kế bộ điều khiển. Mô hình kiểm chứng bằng phần mềm matlab-simulink.

 Đào Phương Nam
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Điều khiển tự động
TS. Đào Phương Nam là giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội . * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 2005 ngành: Điện, chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS 2008 ngành: Điện, chuyên ngành: Kỹ thuật Tự động hóa Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Được cấp bằng TS ngày 14 tháng 1 năm 2013; số văn bằng: TS2013/00107; ngành: Điện, chuyên ngành: Điều khiển và Tự động hóa; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
See more information about the author
Showing results 1 to 18 of 18
 • 310201.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thế Hưng;  Advisor : Đào, Phương Nam (2016)

 • Tổng quan về hệ thống xe lăn hai bánh và hệ thống điều khiển. Mô hình toán học cho hệ thống xe lăn hai bánh. Hệ thống điều khiển. Xây dựng hệ thống điều khiển trên Matlab simulink.

 • 297564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phú Bình;  Advisor : Đào Phương Nam (2016)

 • Tổng quan mô hình máy bay không người lái dạng quadrtor. Giới thiệu bộ điều khiển dự báo cho hệ máy bay không người lái. Tổng hợp bộ điều khiển dự báo và mô phỏng trên matlab. Đề xuất cấu hình hệ thống điều khiển quadroto trong thực tế.

 • 311608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hồng Thắm;  Advisor : Đào Phương Nam (2017)

 • Tổng quan các nghiên cứu về "quy hoạch động thích nghi bền vững". Cơ sở lý thuyết tối ưu. Điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính bất biến theo thời gian không biết trước tham số. Áp dụng cho điều khiển chuyển động hệ một tay máy, hệ con lắc ngược.

 • 311609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Ngọc Hoàng;  Advisor : Đào Phương Nam (2017)

 • Tổng quan về mạng nơron nhân tạo. Điều khiển thích nghi, robot, mạng nơron và bộ điều khiển phản hồi rise. Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng và bộ điều khiển rise trong điều khiển thích nghi robot.

 • 312634-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Đức Việt;  Advisor : Phạm Tâm Thành; Đào Phương Nam (2018)

 • Tổng quan về bộ biến đổi DC-Dc. Mô hình và nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi DC-DC. Cơ sở thiết kế bộ điều khiển. Mô hình kiểm chứng bằng phần mềm matlab-simulink.