Đỗ Quốc Huy
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Khoa học Máy tính
TS. Đỗ Quốc Huy là giảng viên Bộ môn Khoa học Máy tính tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006); Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009); Tiến sỹ (Thông tin và Hệ thống, Học viện công nghệ Toyota, 2013); * Các môn giảng dạy: Hệ Điều Hành; Lập trình hệ thống; Lập trình C (Intro); Lập trình C (Basic)
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

26

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
 Đỗ Quốc Huy
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Khoa học Máy tính
TS. Đỗ Quốc Huy là giảng viên Bộ môn Khoa học Máy tính tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006); Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009); Tiến sỹ (Thông tin và Hệ thống, Học viện công nghệ Toyota, 2013); * Các môn giảng dạy: Hệ Điều Hành; Lập trình hệ thống; Lập trình C (Intro); Lập trình C (Basic)
See more information about the author
Showing results 1 to 1 of 1