Phan Bùi Khôi
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Cơ học ứng dụng
PGS. TS Phan Bùi Khôi là giảng viên chuyên ngành Cơ học ứng dụng tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ đào tạo: Kỹ sư Cơ khí (Đại học Bách Khoa Hà Nội); Thạc sỹ Cơ khí (Đại học Bách Khoa Hà Nội); Tiến sỹ Cơ khí (Động lực học và điều khiển robot, LB Nga). * Các môn giảng dạy: Cơ học kỹ thuật; Robotics; Robot công nghiệp / Industrial robot; Tính toán thiết kế robot; Đồ án tin học trong cơ học; Đồ án thiết kế I, II; Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Mô hình hóa robot và hệ cơ điện tử; Thiết kế và điều khiển robot; Mô phỏng robot và hệ cơ điện tử.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

680

VIEWS & DOWNLOAD

319

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 40 of 40
 • 000000272845-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

 • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.

 • 000000254477.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Vũ;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2011)

 • Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của robot. Phương trình động học của robto hàn Almega AII - V6. Nâng cao khả năng công nghệ robot hàn bằng đồ gá di động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.

 • 000000273577-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàng Ngọc Ân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

 • Giới thiệu về robot công nghiệp, robot hàn, robot hàn ống dẫn dầu khí. Phân tích chuyển động của robot hàn ống dẫn dầu khí PWR. Thiết kế hệ thống dẫn động cho robot hàn ống dẫn dầu khí PWR.

 • 000000273583-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

 • Giới thiệu chung về robot, công nghệ hàn hồ quang, cấu trúc chung của robot hàn, một số loại robot hàn, ứng dụng robot hàn trong ngành dầu khí. Tính động học robot hàn ống dẫn dầu khí. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.

 • 000000277046-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Anh Tuấn;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Trần Văn Địch (2014)

 • Luận án nghiên cứu về động học robot có cấu trúc nối tiếp chuỗi hở, mạch vòng, song song ; sai số trong robot công nghiệp. Phương pháp xây dựng mô hình sai số, khảo sát ảnh hưởng của sai số hoặc tìm giá trị sai số trong khâu, khớp trung gian khi xác định được sai lệch vị trí và hướng của khâu cuối. Công cụ và giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu nhiều nghiệm

 • 000000272527-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Thắng;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2013)

 • Trình bày cấu trúc ROBOT hàn di động. Cơ sở tính toán ROBOT hàn di động. Thiết kế cơ cấu chấp hành của ROBOT hàn di động.

 • 310368-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

 • 310378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vamengher Xayliavue;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.

 • 320066-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2020)

 • Tổng quan về robot di chuyển bằng hai chân; khảo sát động học robot đi bộ hai chân; khảo sát động học vi phân robot; khảo sát động lực học robot di chuyển bằng hai chân.

 • 104591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Vân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2008)

 • Trình bày tổng quan lịch sử, cấu trúc, hệ thống, ứng dụng của Rô Bốt. Khảo sát và thiết lập phương trình động học Rô Bốt tác hợp. Xây dựng phần mềm Maple, áp dụng tính toán để mô phỏng chuyển động của MRM.

 • 253867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Việt Hưng;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học robot hàn thao tác công nghệ trên đối tượng động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.

 • 253865-ND.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Hồng;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về Robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động lực học Robot cấu trúc song song. Tính toán mô phỏng Robot cấu trúc song song

 Phan Bùi Khôi
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Cơ học ứng dụng
PGS. TS Phan Bùi Khôi là giảng viên chuyên ngành Cơ học ứng dụng tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ đào tạo: Kỹ sư Cơ khí (Đại học Bách Khoa Hà Nội); Thạc sỹ Cơ khí (Đại học Bách Khoa Hà Nội); Tiến sỹ Cơ khí (Động lực học và điều khiển robot, LB Nga). * Các môn giảng dạy: Cơ học kỹ thuật; Robotics; Robot công nghiệp / Industrial robot; Tính toán thiết kế robot; Đồ án tin học trong cơ học; Đồ án thiết kế I, II; Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Mô hình hóa robot và hệ cơ điện tử; Thiết kế và điều khiển robot; Mô phỏng robot và hệ cơ điện tử.
See more information about the author
Showing results 1 to 40 of 40
 • 000000272845-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

 • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.

 • 000000254477.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Vũ;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2011)

 • Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của robot. Phương trình động học của robto hàn Almega AII - V6. Nâng cao khả năng công nghệ robot hàn bằng đồ gá di động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.

 • 000000273577-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàng Ngọc Ân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

 • Giới thiệu về robot công nghiệp, robot hàn, robot hàn ống dẫn dầu khí. Phân tích chuyển động của robot hàn ống dẫn dầu khí PWR. Thiết kế hệ thống dẫn động cho robot hàn ống dẫn dầu khí PWR.

 • 000000273583-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

 • Giới thiệu chung về robot, công nghệ hàn hồ quang, cấu trúc chung của robot hàn, một số loại robot hàn, ứng dụng robot hàn trong ngành dầu khí. Tính động học robot hàn ống dẫn dầu khí. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.

 • 000000277046-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Anh Tuấn;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Trần Văn Địch (2014)

 • Luận án nghiên cứu về động học robot có cấu trúc nối tiếp chuỗi hở, mạch vòng, song song ; sai số trong robot công nghiệp. Phương pháp xây dựng mô hình sai số, khảo sát ảnh hưởng của sai số hoặc tìm giá trị sai số trong khâu, khớp trung gian khi xác định được sai lệch vị trí và hướng của khâu cuối. Công cụ và giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu nhiều nghiệm

 • 000000272527-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Thắng;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2013)

 • Trình bày cấu trúc ROBOT hàn di động. Cơ sở tính toán ROBOT hàn di động. Thiết kế cơ cấu chấp hành của ROBOT hàn di động.

 • 310368-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

 • 310378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vamengher Xayliavue;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.

 • 320066-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2020)

 • Tổng quan về robot di chuyển bằng hai chân; khảo sát động học robot đi bộ hai chân; khảo sát động học vi phân robot; khảo sát động lực học robot di chuyển bằng hai chân.

 • 104591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Vân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2008)

 • Trình bày tổng quan lịch sử, cấu trúc, hệ thống, ứng dụng của Rô Bốt. Khảo sát và thiết lập phương trình động học Rô Bốt tác hợp. Xây dựng phần mềm Maple, áp dụng tính toán để mô phỏng chuyển động của MRM.

 • 253867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Việt Hưng;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học robot hàn thao tác công nghệ trên đối tượng động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.

 • 253865-ND.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Hồng;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về Robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động lực học Robot cấu trúc song song. Tính toán mô phỏng Robot cấu trúc song song