Thái Thế Hùng
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Cơ học vật liệu & kết cấu
PGS. TS Thái Thế Hùng là giảng viên chuyên ngành Cơ học vật liệu & kết cấu tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (Công nghệ Chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 1984; Thạc sỹ (trường Joseph Fourier, Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Cộng hòa Pháp, 1993); Tiến sỹ (trường Đại học Savoie, Cộng hòa Pháp, 1997). *Các môn giảng dạy: Sức bền vật liệu; Lý thuyết Đàn hồi; Lý thuyết dẻo; Cơ học kết cấu; Phương pháp số trong tính toán cấu trúc; Phương pháp Phần tử hữu hạn; Lý thuyết Phát triển chương trình đào tạo.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

360

VIEWS & DOWNLOAD

171

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 37 of 37
  • 255119.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Huy;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh; Thái Thế Hùng (2012)

  • Tìm hiểu quá trình ứng dụng E-learning trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích kiến trúc của một hệ thống. Khảo sát các cơ sở đào tạo thực tế, tìm hiểu thực trạng và nhu cầu, đề xuất và xây dựng một hệ thống đào tạo trực tuyến.

 Thái Thế Hùng
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Cơ học vật liệu & kết cấu
PGS. TS Thái Thế Hùng là giảng viên chuyên ngành Cơ học vật liệu & kết cấu tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (Công nghệ Chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 1984; Thạc sỹ (trường Joseph Fourier, Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Cộng hòa Pháp, 1993); Tiến sỹ (trường Đại học Savoie, Cộng hòa Pháp, 1997). *Các môn giảng dạy: Sức bền vật liệu; Lý thuyết Đàn hồi; Lý thuyết dẻo; Cơ học kết cấu; Phương pháp số trong tính toán cấu trúc; Phương pháp Phần tử hữu hạn; Lý thuyết Phát triển chương trình đào tạo.
See more information about the author
Showing results 1 to 37 of 37
  • 255119.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Huy;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh; Thái Thế Hùng (2012)

  • Tìm hiểu quá trình ứng dụng E-learning trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích kiến trúc của một hệ thống. Khảo sát các cơ sở đào tạo thực tế, tìm hiểu thực trạng và nhu cầu, đề xuất và xây dựng một hệ thống đào tạo trực tuyến.