Nguyễn Trọng Hoan
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Ô tô và xe chuyên dụng
PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoan là Giảng viên chuyên ngành Ôtô và xe chuyên dụng tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Minsk, Belarus, 1982); Thạc sỹ (Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp, 1990); Tiến sỹ (Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp, 1994). * Các môn giảng dạy: Thiết kế tính toán ô tô; Truyền lực ô tô; Thí nghiệm ô tô; Máy và truyền động thủy lực trên ô tô; Hệ thống truyền lực ô tô; Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1443

VIEWS & DOWNLOAD

600

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 63 of 63
 • 234432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2009)

 • Khảo sát chung về khí động học ô tô. Các phương trình khí động học cơ bản. Xây dựng mô hình mô phỏng. Phân tích kết quả mô phỏng.

 • 000000254437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Diễn;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Xây dựng mô hình mô phỏng các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực. Xây dựng mô hình mô phỏng toàn bộ hệ thống truyền lực. Khảo sát một số chế độ làm việc và ảnh hưởng của các thông số kết cấu lên hệ thống truyền lực.

 • 295566.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Trạch Trưởng;  Advisor : Nguyễn, Trọng Hoan (2014)

 • Giới thiệu về hộp số ô tô, bộ đồng tốc, lựa chọn phương pháp mô phỏng, phần mềm Matlab. Mô hình hóa và mô phỏng bộ đồng tốc. Mô phỏng và khảo sát sự hoạt động của bộ đồng tốc. Khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số tới sự hoạt động của bộ đồng tốc.

 • 297371-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thuy;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2016)

 • Tổng quan về tình hình sử dụng ô tô ở Việt Nam, hiện trạng cải tạo ô tô và các thông số bị thay đổi so với thiết kế. Phân tích ảnh hưởng của các thông số cải tạo tới an toàn chuyển động. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số cải tạo tới an toàn chuyển động.

 • 139995-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Năng Vũ;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2012)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển quá trình phanh ô tô. Cơ sở điều khiển quá trình phanh ô tô. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình phanh ô tô. Thiết kế chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử hệ thống phanh ABS.

 • 310036-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tiến Đại;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2016)

 • Lịch sử phát triển và tương lai của hộp số tự động trên ô tô; khái quất về hộp số tự động. Tính kinh tế nhiên liệu và quy luật chuyển số trong hộp số tự động. Phương pháp xây dựng quy luật chuyển số của hộp số tự động ô tô con

 • 312440.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Mai Văn Tuấn;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2018)

 • Cấu tạo chính của ô tô, khái quát hệ thống truyền lực; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ô tô. Các thông số đánh giá tính năng động lực học, tổng lực cản chuyển động, công suất cần thiết cho chuyển động của ô tô, công suất hữu dụng tại các bánh xe chủ động, công suất tốid da có thể truyền xuống đường,...Đánh giá tính năng động lực học và tính kinh tế nhiên liệu.

 • 312438.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Huy Hùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2018)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt nam và sự phát triển của lĩnh vực sản xuất ô tô tải, giới thiệu chung về bán trục ô tô, các chế độ tính bền bán trục ô tô giảm tải 1/2, độ bền bán trục. Xây dựng mô hình tính toán tải trọng tác dụng lên bán trục giảm tải 1/2. Tính toán đánh giá độ bền bán trục giảm tải 1/2.

 • 310684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Nhân;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2017)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển của lĩnh vực sản xuất ô tô tải; dầm cầu trước ô tô tải; độ bền dầm cầu và các phương pháp đánh giá; các công trình nghiên cứu trong nước. Phương pháp tính bền dầm cầu. Tính toán bền mỏi dầm cầu trước ô tô tải.

 • 310682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quốc Hưng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2017)

 • Giới thiệu chung về hệ thống phanh; vật liệu sử dụng các loại cơ cấu phanh; chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh và các tiêu chuẩn; sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hệ số ma sát. Phương pháp tính toán nhiệt phát sinh trong quá trình phanh. Tính toán khảo sát sự suy giảm hiệu quả phanh trên dốc dài.

 • 000000277208-1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2016)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô khách; khí động học ô tô; tình hình nghiên cứu khí động học ô tô; công nghệ sản xuất vỏ ô tô khách ở Việt Nam. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe khách. Nghiên cứu khí động học vỏ ô tô khách bằng phần mềm ansys-fluent. Nghiên cứu khí động học vỏ xe khách trong ống khí động.

 • 273575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thế Thành;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2014)

 • Tổng quan về hệ thống truyền lực, nghiên cứu các vấn đề về nền công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Nêu các phương pháp xây dựng mô hình mô phỏng các hệ thống truyền lực và nghiên cứu các chế độ tải trọng đặc trưng tác dụng lên hệ thống truyền lực,...Mô phỏng, tính toán và khảo sát các chế độ tải trọng tác dụng lên hộp số ô tô.

 • 277158-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quỳnh Mai;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Nguyễn Thanh Quang (2015)

 • Tổng quan về xe khách 29 chỗ, sự rung động của khung vỏ xe, độ ồn trong khoang xe, ồn rung khung vỏ xe,... Thiết lập mô hình nghiên cứu ồn rung ô tô khách. Ứng dụng phần mềm ansys khảo sát ồn rung khung vỏ ô tô khách 29 chỗ

 Nguyễn Trọng Hoan
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Ô tô và xe chuyên dụng
PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoan là Giảng viên chuyên ngành Ôtô và xe chuyên dụng tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Minsk, Belarus, 1982); Thạc sỹ (Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp, 1990); Tiến sỹ (Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp, 1994). * Các môn giảng dạy: Thiết kế tính toán ô tô; Truyền lực ô tô; Thí nghiệm ô tô; Máy và truyền động thủy lực trên ô tô; Hệ thống truyền lực ô tô; Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô.
See more information about the author
Showing results 1 to 63 of 63
 • 234432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2009)

 • Khảo sát chung về khí động học ô tô. Các phương trình khí động học cơ bản. Xây dựng mô hình mô phỏng. Phân tích kết quả mô phỏng.

 • 000000254437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Diễn;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Xây dựng mô hình mô phỏng các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực. Xây dựng mô hình mô phỏng toàn bộ hệ thống truyền lực. Khảo sát một số chế độ làm việc và ảnh hưởng của các thông số kết cấu lên hệ thống truyền lực.

 • 295566.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Trạch Trưởng;  Advisor : Nguyễn, Trọng Hoan (2014)

 • Giới thiệu về hộp số ô tô, bộ đồng tốc, lựa chọn phương pháp mô phỏng, phần mềm Matlab. Mô hình hóa và mô phỏng bộ đồng tốc. Mô phỏng và khảo sát sự hoạt động của bộ đồng tốc. Khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số tới sự hoạt động của bộ đồng tốc.

 • 297371-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thuy;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2016)

 • Tổng quan về tình hình sử dụng ô tô ở Việt Nam, hiện trạng cải tạo ô tô và các thông số bị thay đổi so với thiết kế. Phân tích ảnh hưởng của các thông số cải tạo tới an toàn chuyển động. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số cải tạo tới an toàn chuyển động.

 • 139995-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Năng Vũ;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2012)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển quá trình phanh ô tô. Cơ sở điều khiển quá trình phanh ô tô. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình phanh ô tô. Thiết kế chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử hệ thống phanh ABS.

 • 310036-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tiến Đại;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2016)

 • Lịch sử phát triển và tương lai của hộp số tự động trên ô tô; khái quất về hộp số tự động. Tính kinh tế nhiên liệu và quy luật chuyển số trong hộp số tự động. Phương pháp xây dựng quy luật chuyển số của hộp số tự động ô tô con

 • 312440.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Mai Văn Tuấn;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2018)

 • Cấu tạo chính của ô tô, khái quát hệ thống truyền lực; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ô tô. Các thông số đánh giá tính năng động lực học, tổng lực cản chuyển động, công suất cần thiết cho chuyển động của ô tô, công suất hữu dụng tại các bánh xe chủ động, công suất tốid da có thể truyền xuống đường,...Đánh giá tính năng động lực học và tính kinh tế nhiên liệu.

 • 312438.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Huy Hùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2018)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt nam và sự phát triển của lĩnh vực sản xuất ô tô tải, giới thiệu chung về bán trục ô tô, các chế độ tính bền bán trục ô tô giảm tải 1/2, độ bền bán trục. Xây dựng mô hình tính toán tải trọng tác dụng lên bán trục giảm tải 1/2. Tính toán đánh giá độ bền bán trục giảm tải 1/2.

 • 310684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Nhân;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2017)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển của lĩnh vực sản xuất ô tô tải; dầm cầu trước ô tô tải; độ bền dầm cầu và các phương pháp đánh giá; các công trình nghiên cứu trong nước. Phương pháp tính bền dầm cầu. Tính toán bền mỏi dầm cầu trước ô tô tải.

 • 310682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quốc Hưng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2017)

 • Giới thiệu chung về hệ thống phanh; vật liệu sử dụng các loại cơ cấu phanh; chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh và các tiêu chuẩn; sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hệ số ma sát. Phương pháp tính toán nhiệt phát sinh trong quá trình phanh. Tính toán khảo sát sự suy giảm hiệu quả phanh trên dốc dài.

 • 000000277208-1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2016)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô khách; khí động học ô tô; tình hình nghiên cứu khí động học ô tô; công nghệ sản xuất vỏ ô tô khách ở Việt Nam. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe khách. Nghiên cứu khí động học vỏ ô tô khách bằng phần mềm ansys-fluent. Nghiên cứu khí động học vỏ xe khách trong ống khí động.

 • 273575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thế Thành;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2014)

 • Tổng quan về hệ thống truyền lực, nghiên cứu các vấn đề về nền công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Nêu các phương pháp xây dựng mô hình mô phỏng các hệ thống truyền lực và nghiên cứu các chế độ tải trọng đặc trưng tác dụng lên hệ thống truyền lực,...Mô phỏng, tính toán và khảo sát các chế độ tải trọng tác dụng lên hộp số ô tô.

 • 277158-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quỳnh Mai;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Nguyễn Thanh Quang (2015)

 • Tổng quan về xe khách 29 chỗ, sự rung động của khung vỏ xe, độ ồn trong khoang xe, ồn rung khung vỏ xe,... Thiết lập mô hình nghiên cứu ồn rung ô tô khách. Ứng dụng phần mềm ansys khảo sát ồn rung khung vỏ ô tô khách 29 chỗ