Nguyễn Thanh Hùng
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Khoa Khoa học Máy tính
TS. Nguyễn Thanh Hùng là giảng viên ngành Khoa học Máy tính - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005); Thạc sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2006); Tiến sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2010). * Các môn giảng dạy: Công nghệ phần mềm; Nhập môn Công nghệ phần mềm; Đảm bảo chất lượng phần mềm; Hệ điều hành.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

418

VIEWS & DOWNLOAD

246

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 20 of 20
 • 312592.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Văn Hiếu;  Advisor : Nguyễn Thanh Hùng (2018)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Bài toán lập lịch hoạt động của cảm biến với ràng buộc H nút chuyển tiếp truyền về điểm thu thập thông tin. Thuật toán đề xuất giải bài toán lập lịch dựa trên phương pháp lập trình tuyến tính và các kỹ thuật phân vùng và dịch chuyển.

 • 311496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Lý;  Advisor : Nguyễn Thanh Hùng (2017)

 • Giới thiệu giáo dục trực tuyến ngày nay, lợi ích của giáo dục trực tuyến, phân loại giáo dục trực tuyến, một số hệ thống giáo dục trực tuyến hiện nay. Một số giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tạo bài giảng trực tuyến. Phân tích thiết kế và triển khai hệ thống.

 Nguyễn Thanh Hùng
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Khoa Khoa học Máy tính
TS. Nguyễn Thanh Hùng là giảng viên ngành Khoa học Máy tính - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005); Thạc sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2006); Tiến sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2010). * Các môn giảng dạy: Công nghệ phần mềm; Nhập môn Công nghệ phần mềm; Đảm bảo chất lượng phần mềm; Hệ điều hành.
See more information about the author
Showing results 1 to 20 of 20
 • 312592.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Văn Hiếu;  Advisor : Nguyễn Thanh Hùng (2018)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Bài toán lập lịch hoạt động của cảm biến với ràng buộc H nút chuyển tiếp truyền về điểm thu thập thông tin. Thuật toán đề xuất giải bài toán lập lịch dựa trên phương pháp lập trình tuyến tính và các kỹ thuật phân vùng và dịch chuyển.

 • 311496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Lý;  Advisor : Nguyễn Thanh Hùng (2017)

 • Giới thiệu giáo dục trực tuyến ngày nay, lợi ích của giáo dục trực tuyến, phân loại giáo dục trực tuyến, một số hệ thống giáo dục trực tuyến hiện nay. Một số giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tạo bài giảng trực tuyến. Phân tích thiết kế và triển khai hệ thống.