Huỳnh Quyết Thắng
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Công nghệ phần mềm
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng là giảng viên tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận học vị Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính và Thông tin tại Trường Đại học Kỹ thuật Varna, Cộng hoà Bulgaria năm 1996. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay bao gồm: chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, các phương pháp phát triển phần mềm, tối ưu hoá đa mục tiêu trong quản trị dự án, xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong công nghệ phần mềm. PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng đã công bố trên 80 bài báo trong cá tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước. PGS. Huỳnh Quyết Thắng là thành viên của ACM, IEEE, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Hiệp Hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2880

VIEWS & DOWNLOAD

1841

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 107 of 107
 • 277140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quý;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Hồ Khánh Lâm (2015)

 • Tổng quan về kiến trúc tính toán song song, hiệu năng trong hệ thống tính toán song song, các kỹ thuật phân tích và đánh giá song song. Cơ sở lý thuyết cho phân tích hiệu năng. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song sử dụng chip đa lõi. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song ghép cụm.

 • 000000208325-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : An Văn Minh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.

 • 000000208336-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Sỹ Nam;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Giới thiệu tổng quan, các tiếp cận và các hệ thống đối sánh lược đồ và đối sánh tự động lược đồ XML; trình bày các định nghĩa hình thức liên quan đến đối sánh lược đồ.

 • 000000208032-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Hải;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về tìm kiếm video theo nội dung. Phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung áp dụng trong bài toán tìm kiếm video theo nội dung. Phân đoạn video. Trính chọn khung hình chính trong video. Xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dung dựa trên phương pháp tìm kiếm ảnh trong các khung hình chính.

 • 000000208342-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Hoà;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Tổng quan về các dự án và triển khai dự án và phương pháp phát triển phần mềm. Một số phương pháp phát triển nhanh tiêu biểu. Phát triển phần mềm áp dụng srum và extreme programming. Áp dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả nghiên cứu.

 • 128286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Bá Quang;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2004)

 • Tổng quan về kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi,các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;so sánh đánh giá các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;một số bài toán thử nghiệm sử dụng kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi

 • 324606-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Ngoc Tuan;  Advisor : Huynh Quyet Thang; Vu Thi Huong Giang (2021)

 • Tổng quan về lập lịch dự án và quản trị rủi ro trong lập lịch dự án; xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số nguy cơ rủi ro và áp dụng mô hình mạng Bayes để đánh giá trong lập lịch Dapm; tích hợp mạng Bayes vào các phương pháp lập lịch Dapm.

 • 277071-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan những đặc tả của OPC Foundation, về hệ thống giám sát điều khiển, và những công trình liên quan đã được công bố trong các tạp chí và các hội nghị có uy tín. Đề xuất kiến trúc và phát triển các thành phần cho OPC UA dựa trên mô hình Client-Server (OPC UA Server-Client SDK), Service Oriented Architecture (SOA), Object Oriented Design (OOD), Webservices... Các giải pháp tích hợp thiết bị vào&...

 • 277071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Tổng quan hệ thống điều khiển tự động hóa trong công nghiệp. Lịch sử phát triển của các chuẩn kết nối và OPC UA, tổng quan về OPC. Xây dựng bộ công cụ OPC UA client-server SDK cho hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng dụng bộ công cụ OPC vào bài toán giám sát và điều khiển, vào hệ thống điều khiển quá trình trong công nghiệp

 • 240963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Nguyễn Thị Tĩnh (2012)

 • lường phần mềm và kiểm tra tiến trình BPEL. Độ đo các thuộc tính chất lượng của dịch vụ web. Đo lường và kiểm tra tiến trình BPEL.

 • 000000273348-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Tổng quan về dịch quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Phương pháp quản trị dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000. Xây dựng phương pháp quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng bkcloud.

 • 000000273700-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy môn học cơ sở dữ liệu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Điịnh và khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong đổi mới giảng dạy. Cài đặt hệ thống e-learning sử dụng công cụ phần mềm nguồn mở moodle môn học cơ sở dữ liệu với các chức năng trao đổi tích cực

 • 223710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thành Trung;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2007)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.

 • 312984.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Hoàng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2019)

 • Tổng quan về biểu đồ vòng lặp nhân quả, giới thiệu hệ thống thông tin khách hàng điện lực; áp dụng biểu đồ vòng lặp nhân quả vào phân tích các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống CMIS; thử nghiệm và đánh giá.

 • 254755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Thảo;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học thực hành cặp đôi. Thực trạng giảng dạy môn thiết kế đồ họa tại khoa Công nghệ thông tin - trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Áp dụng nguyên lý thực hành cặp đôi trong giảng dạy môn Thiết kế đồ họa tại trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Thực nghiệm sư phạm

 • 129809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát

 • 129064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hải Quân;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về giao diện người dùng thông minh, tác tử giao diện thông minh và ứng dụng trong xây dựng giao diện thông minh, xây dựng mô hình nhiệm vụ trong giao diện thông minh dựa tác tử, xây dựng mô hình tương tác

 • 271372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Việt Thái;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Vũ Thị Hương Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.Thực trạng giảng dạy học phần PLC S7 - 300 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc. Thực nghiệm sư phạm.

 • 319331.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2019)

 • Tổng quan đấu thầu và đấu thầu nhiều vòng, vấn đề đa mục tiêu, lý thuyết trò chơi, MOEA Framework, giải thuật di truyền, một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu; mô hình hóa bài toán đấu thầu nhiều vòng và thử nghiệm trên các thuật toán của MOEA Framework; thử nghiệm với các thuật toán NSGA-III, GDE3, MOEA và đánh giá.

 • 277155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2015)

 • Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.

 • 295081.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Khánh Duy;  Advisor : Huỳnh, Quyết Thắng (2014)

 • Kiểm thử phần mềm, kiểm thử hiệu năng phần mềm, mô hình kiểm thử cho dự án SAP. Quy trình kiểm thử hiệu năng trên SAP, áp dụng quy trình kiểm thử hiệu năng SAP bằng HP loadrunner, theo dõi và giám sát quá trình kiểm thử hiệu năng. Áp dụng thử nghiệm phương pháp kiểm thử hiệu năng trên các ứng dụng tại công ty vicostone.

 • 105604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...

 • 234417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Trọng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Trình bày tổng quan về kiểm thử trong phát triển phần mềm. Giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm nhúng. Áp dụng các phương pháp kiểm thử trong phát triển phần mềm nhúng.

 Huỳnh Quyết Thắng
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Công nghệ phần mềm
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng là giảng viên tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận học vị Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính và Thông tin tại Trường Đại học Kỹ thuật Varna, Cộng hoà Bulgaria năm 1996. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay bao gồm: chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, các phương pháp phát triển phần mềm, tối ưu hoá đa mục tiêu trong quản trị dự án, xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong công nghệ phần mềm. PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng đã công bố trên 80 bài báo trong cá tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước. PGS. Huỳnh Quyết Thắng là thành viên của ACM, IEEE, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Hiệp Hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)
See more information about the author
Showing results 1 to 107 of 107
 • 277140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quý;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Hồ Khánh Lâm (2015)

 • Tổng quan về kiến trúc tính toán song song, hiệu năng trong hệ thống tính toán song song, các kỹ thuật phân tích và đánh giá song song. Cơ sở lý thuyết cho phân tích hiệu năng. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song sử dụng chip đa lõi. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song ghép cụm.

 • 000000208325-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : An Văn Minh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.

 • 000000208336-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Sỹ Nam;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Giới thiệu tổng quan, các tiếp cận và các hệ thống đối sánh lược đồ và đối sánh tự động lược đồ XML; trình bày các định nghĩa hình thức liên quan đến đối sánh lược đồ.

 • 000000208032-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Hải;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về tìm kiếm video theo nội dung. Phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung áp dụng trong bài toán tìm kiếm video theo nội dung. Phân đoạn video. Trính chọn khung hình chính trong video. Xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dung dựa trên phương pháp tìm kiếm ảnh trong các khung hình chính.

 • 000000208342-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Hoà;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Tổng quan về các dự án và triển khai dự án và phương pháp phát triển phần mềm. Một số phương pháp phát triển nhanh tiêu biểu. Phát triển phần mềm áp dụng srum và extreme programming. Áp dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả nghiên cứu.

 • 128286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Bá Quang;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2004)

 • Tổng quan về kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi,các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;so sánh đánh giá các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;một số bài toán thử nghiệm sử dụng kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi

 • 324606-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Ngoc Tuan;  Advisor : Huynh Quyet Thang; Vu Thi Huong Giang (2021)

 • Tổng quan về lập lịch dự án và quản trị rủi ro trong lập lịch dự án; xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số nguy cơ rủi ro và áp dụng mô hình mạng Bayes để đánh giá trong lập lịch Dapm; tích hợp mạng Bayes vào các phương pháp lập lịch Dapm.

 • 277071-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan những đặc tả của OPC Foundation, về hệ thống giám sát điều khiển, và những công trình liên quan đã được công bố trong các tạp chí và các hội nghị có uy tín. Đề xuất kiến trúc và phát triển các thành phần cho OPC UA dựa trên mô hình Client-Server (OPC UA Server-Client SDK), Service Oriented Architecture (SOA), Object Oriented Design (OOD), Webservices... Các giải pháp tích hợp thiết bị vào&...

 • 277071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Tổng quan hệ thống điều khiển tự động hóa trong công nghiệp. Lịch sử phát triển của các chuẩn kết nối và OPC UA, tổng quan về OPC. Xây dựng bộ công cụ OPC UA client-server SDK cho hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng dụng bộ công cụ OPC vào bài toán giám sát và điều khiển, vào hệ thống điều khiển quá trình trong công nghiệp

 • 240963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Nguyễn Thị Tĩnh (2012)

 • lường phần mềm và kiểm tra tiến trình BPEL. Độ đo các thuộc tính chất lượng của dịch vụ web. Đo lường và kiểm tra tiến trình BPEL.

 • 000000273348-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Tổng quan về dịch quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Phương pháp quản trị dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000. Xây dựng phương pháp quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng bkcloud.

 • 000000273700-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy môn học cơ sở dữ liệu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Điịnh và khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong đổi mới giảng dạy. Cài đặt hệ thống e-learning sử dụng công cụ phần mềm nguồn mở moodle môn học cơ sở dữ liệu với các chức năng trao đổi tích cực

 • 223710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thành Trung;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2007)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.

 • 312984.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Hoàng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2019)

 • Tổng quan về biểu đồ vòng lặp nhân quả, giới thiệu hệ thống thông tin khách hàng điện lực; áp dụng biểu đồ vòng lặp nhân quả vào phân tích các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống CMIS; thử nghiệm và đánh giá.

 • 254755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Thảo;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học thực hành cặp đôi. Thực trạng giảng dạy môn thiết kế đồ họa tại khoa Công nghệ thông tin - trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Áp dụng nguyên lý thực hành cặp đôi trong giảng dạy môn Thiết kế đồ họa tại trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Thực nghiệm sư phạm

 • 129809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát

 • 129064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hải Quân;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về giao diện người dùng thông minh, tác tử giao diện thông minh và ứng dụng trong xây dựng giao diện thông minh, xây dựng mô hình nhiệm vụ trong giao diện thông minh dựa tác tử, xây dựng mô hình tương tác

 • 271372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Việt Thái;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Vũ Thị Hương Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.Thực trạng giảng dạy học phần PLC S7 - 300 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc. Thực nghiệm sư phạm.

 • 319331.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2019)

 • Tổng quan đấu thầu và đấu thầu nhiều vòng, vấn đề đa mục tiêu, lý thuyết trò chơi, MOEA Framework, giải thuật di truyền, một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu; mô hình hóa bài toán đấu thầu nhiều vòng và thử nghiệm trên các thuật toán của MOEA Framework; thử nghiệm với các thuật toán NSGA-III, GDE3, MOEA và đánh giá.

 • 277155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2015)

 • Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.

 • 295081.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Khánh Duy;  Advisor : Huỳnh, Quyết Thắng (2014)

 • Kiểm thử phần mềm, kiểm thử hiệu năng phần mềm, mô hình kiểm thử cho dự án SAP. Quy trình kiểm thử hiệu năng trên SAP, áp dụng quy trình kiểm thử hiệu năng SAP bằng HP loadrunner, theo dõi và giám sát quá trình kiểm thử hiệu năng. Áp dụng thử nghiệm phương pháp kiểm thử hiệu năng trên các ứng dụng tại công ty vicostone.

 • 105604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...

 • 234417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Trọng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Trình bày tổng quan về kiểm thử trong phát triển phần mềm. Giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm nhúng. Áp dụng các phương pháp kiểm thử trong phát triển phần mềm nhúng.