Bùi Văn Hạnh
Qualification:PGS.TS.GVCC
Fields/Area of Specialization:Cơ điện tử
PGS.TS.GVCC Bùi Văn Hạnh là giảng viên tại Bộ môn Cơ điên tử tại Trường Cơ Khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng Kỹ sư Chế tạo máy, chuyên ngành Công nghệ hàn tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1985; Được cấp bằng Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Sankt-Peterburg (ĐH Bách khoa Leningrad) – Liên bang Nga.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

605

VIEWS & DOWNLOAD

163

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 26 of 26
 • 312716.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lưu Quốc Khánh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2018)

 • Tổng quan về DWE-V1. Tính toán lí thuyết động học. Tính toán lí thuyết động lực học cho DWE-V1. Kết quả tính toán động học và động lực học cho DWE-V1 bằng phương pháp số sử dụng phần mềm Matlab.

 • 273947.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tưởng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2014)

 • Giới thiệu về cabin, robot hàn, đồ gá một trục quay. Phân tích, thiết kế kết cấu cabin. Chọn phương pháp hàn và thiết bị hàn, tính toán chế độ hàn và lập phiếu công nghệ. Kiểm tra độ bền và chuyển vị kết cấu bằng phần mềm. Thiết kế mạch điều khiển rèm cabin.

 • 273949.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Văn Hưởng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2014)

 • Tổng quan về đồ gá sử dụng trong lĩnh vực hàn. Tính toán thiết kế kết cấu cơ khí của đồ gá hàn một trục quay. Thiết kế hệ thống điều khiển. Xây dựng thuật toán, viết chương trình điều khiển và kết nối với hệ thống hàn tự động

 • 0000002544462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Chẩn;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn bán tự động, hàn tự động bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng, kích thước mối hàn góc. Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số chế độ dao động đầu hàn tối ưu.Thực nghiệm áp dụng trên robot hàn hồ quang AX-V6.

 • 000000255067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Khánh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn Tig. Thiết kế hệ thống cơ khí bộ cấp dây tự động cho máy hàn Tig. Thiết kế hệ thống điều khiển bộ cấp dây máy hàn Tig. Mô phỏng hoạt động của bộ cấp dây máy hàn Tig bằng lập trình Visual C++ sử dụng thư viện Opengl.

 • 000000254429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tăng Bá Đại;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn. Thiết kế các hệ thống chuyền động. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng PLC. Kết nối vận hành và chạy thử

 • 000000254461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Danh Đạo;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn điện khí và những vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng, kích thước và chất lượng của mối hàn. Xây dựng mô hình thực nghiệm và xác định các thông số chế độ hàn trên robot hàn tự hành.

 • 310873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Cao Cường;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về công nghệ hàn MAG hai hồ quang; sự hình thành mối hàn trong hàn MAG hai hồ quang; dịch chuyển của kim loại điện cực của vũng hàn; cấu tạo của thiết bị hàn MAG; vật liệu hàn. Ứng dụng phần mềm sysweld để mô phỏng nhiệt độ, ứng suất và biến dạng khi hàn. Nghiên cứu thực nghiệm.

 • 311264-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Quang Ngọc;  Advisor : Bùi Văn Hạnh; Vũ Văn Ba (2017)

 • Cơ sở lý thuyết quá trình hàn plasma. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hồ quang plasma. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình hàn plasma thép không gỉ austenit. Mô phỏng số quá trình hàn plasma trên thép không gỉ austenit.

 • 310016-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Hùng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

 • Tổng quan về má tiện CNC. Cấu tạo và chương trình điều khiển máy tiện CNC. Kết nối hệ thống AC servo. Sơ đồ giải thuật điều khiển máy tiện CNC.

 • 000000273017-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Xuân Lãng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2013)

 • Tổng quan về công nghệ hàn ứng dụng trong hàn ống xả xe máy. Thiết kế hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển. Mô phỏng hoạt động của hệ thống hàn TIG tự động ống xả xe máy.

 • 297770-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Siêu Mạnh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

 • Tổng quan về phương pháp hàn TIG. Nghiên cứu ứng suất và biến dạng khi hàn vật liệu thép không gỉ Austenite tấm mỏng. Xác định chế độ công nghệ hàn bằng phương pháp giải tích. Mô phỏng số xác định chế độ công nghệ hàn TIG tấm mỏng. Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ hàn phù hợp với kết cấu.

 • 277111-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Ba;  Advisor : Nguyễn Thúc Hà; Bùi Văn Hạnh (2015)

 • Tổng quan về công nghệ đóng tàu, tình hình ứng dụng công nghệ hàn một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy. Công nghệ hàn giáp mối một phía trong đóng tàu thủy.Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu khảo sát ứng suất, biến dạng và tổ chức ...

 • 273582.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trọng Bính;  Advisor : Đào Quang Kế; Bùi Văn Hạnh (2014)

 • Tổng quan về máy hàn điểm. Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí, hệ thống điện máy hàn điểm. Thiết kế bộ điều khiển chu trình hàn.

 • 277165-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Hữu Mạnh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh; Nguyễn Thúc Hà (2015)

 • Trình bày lịch sử phát triển của công nghệ hàn PTA, đặc điểm của quá trình hàn PTA, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hàn. Phân tích thành phần và pha trộn bột hợp kim. Kết quả nghiên cứu cấu trúc kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt, sự hòa tan của các thành phần hợp kim,...

 Bùi Văn Hạnh
author picture
Qualification: PGS.TS.GVCC
Fields/Area of Specialization: Cơ điện tử
PGS.TS.GVCC Bùi Văn Hạnh là giảng viên tại Bộ môn Cơ điên tử tại Trường Cơ Khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng Kỹ sư Chế tạo máy, chuyên ngành Công nghệ hàn tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1985; Được cấp bằng Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Sankt-Peterburg (ĐH Bách khoa Leningrad) – Liên bang Nga.
See more information about the author
Showing results 1 to 26 of 26
 • 312716.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lưu Quốc Khánh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2018)

 • Tổng quan về DWE-V1. Tính toán lí thuyết động học. Tính toán lí thuyết động lực học cho DWE-V1. Kết quả tính toán động học và động lực học cho DWE-V1 bằng phương pháp số sử dụng phần mềm Matlab.

 • 273947.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tưởng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2014)

 • Giới thiệu về cabin, robot hàn, đồ gá một trục quay. Phân tích, thiết kế kết cấu cabin. Chọn phương pháp hàn và thiết bị hàn, tính toán chế độ hàn và lập phiếu công nghệ. Kiểm tra độ bền và chuyển vị kết cấu bằng phần mềm. Thiết kế mạch điều khiển rèm cabin.

 • 273949.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Văn Hưởng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2014)

 • Tổng quan về đồ gá sử dụng trong lĩnh vực hàn. Tính toán thiết kế kết cấu cơ khí của đồ gá hàn một trục quay. Thiết kế hệ thống điều khiển. Xây dựng thuật toán, viết chương trình điều khiển và kết nối với hệ thống hàn tự động

 • 0000002544462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Chẩn;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn bán tự động, hàn tự động bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng, kích thước mối hàn góc. Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số chế độ dao động đầu hàn tối ưu.Thực nghiệm áp dụng trên robot hàn hồ quang AX-V6.

 • 000000255067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Khánh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn Tig. Thiết kế hệ thống cơ khí bộ cấp dây tự động cho máy hàn Tig. Thiết kế hệ thống điều khiển bộ cấp dây máy hàn Tig. Mô phỏng hoạt động của bộ cấp dây máy hàn Tig bằng lập trình Visual C++ sử dụng thư viện Opengl.

 • 000000254429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tăng Bá Đại;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn. Thiết kế các hệ thống chuyền động. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng PLC. Kết nối vận hành và chạy thử

 • 000000254461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Danh Đạo;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn điện khí và những vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng, kích thước và chất lượng của mối hàn. Xây dựng mô hình thực nghiệm và xác định các thông số chế độ hàn trên robot hàn tự hành.

 • 310873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Cao Cường;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về công nghệ hàn MAG hai hồ quang; sự hình thành mối hàn trong hàn MAG hai hồ quang; dịch chuyển của kim loại điện cực của vũng hàn; cấu tạo của thiết bị hàn MAG; vật liệu hàn. Ứng dụng phần mềm sysweld để mô phỏng nhiệt độ, ứng suất và biến dạng khi hàn. Nghiên cứu thực nghiệm.

 • 311264-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Quang Ngọc;  Advisor : Bùi Văn Hạnh; Vũ Văn Ba (2017)

 • Cơ sở lý thuyết quá trình hàn plasma. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hồ quang plasma. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình hàn plasma thép không gỉ austenit. Mô phỏng số quá trình hàn plasma trên thép không gỉ austenit.

 • 310016-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Hùng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

 • Tổng quan về má tiện CNC. Cấu tạo và chương trình điều khiển máy tiện CNC. Kết nối hệ thống AC servo. Sơ đồ giải thuật điều khiển máy tiện CNC.

 • 000000273017-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Xuân Lãng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2013)

 • Tổng quan về công nghệ hàn ứng dụng trong hàn ống xả xe máy. Thiết kế hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển. Mô phỏng hoạt động của hệ thống hàn TIG tự động ống xả xe máy.

 • 297770-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Siêu Mạnh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

 • Tổng quan về phương pháp hàn TIG. Nghiên cứu ứng suất và biến dạng khi hàn vật liệu thép không gỉ Austenite tấm mỏng. Xác định chế độ công nghệ hàn bằng phương pháp giải tích. Mô phỏng số xác định chế độ công nghệ hàn TIG tấm mỏng. Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ hàn phù hợp với kết cấu.

 • 277111-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Ba;  Advisor : Nguyễn Thúc Hà; Bùi Văn Hạnh (2015)

 • Tổng quan về công nghệ đóng tàu, tình hình ứng dụng công nghệ hàn một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy. Công nghệ hàn giáp mối một phía trong đóng tàu thủy.Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu khảo sát ứng suất, biến dạng và tổ chức ...

 • 273582.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trọng Bính;  Advisor : Đào Quang Kế; Bùi Văn Hạnh (2014)

 • Tổng quan về máy hàn điểm. Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí, hệ thống điện máy hàn điểm. Thiết kế bộ điều khiển chu trình hàn.

 • 277165-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Hữu Mạnh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh; Nguyễn Thúc Hà (2015)

 • Trình bày lịch sử phát triển của công nghệ hàn PTA, đặc điểm của quá trình hàn PTA, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hàn. Phân tích thành phần và pha trộn bột hợp kim. Kết quả nghiên cứu cấu trúc kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt, sự hòa tan của các thành phần hợp kim,...