Lê Hiếu Học
Qualification:PGS.TS
Fields/Area of Specialization:Khoa học Giáo dục
PGS.TS Lê Hiếu Học là giảng viên tại Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Năm 1996: Cử nhân Kinh tế xây dựng và Quản lý - ĐH Xây dựng Hà Nội; Cử nhân Tiếng Anh - ĐH Mở Hà Nội; Năm 1999: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghệ - Viện Công nghệ Chấu Á - Thái Lan; Tiến sĩ Xã hội học và Nghiên cứu Xã hội (chuyên ngành Khoa học Quản lý) - Đại học Trento, Ý. * Quá trình công tác: 2001: Trợ giảng chương trình MBA điều hành quốc tế của AIT tại Việt Nam; 2013-2019: Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng - Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội; 2013- Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội; 2000 - 2018: Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý - Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội; 2019-2022: Trưởng khoa Kinh doanh và Kinh tế/ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa; Năm 2022 - Viện trượng Viện Sư phạm kỹ thuật - ĐH Bách khoa Hà Nội; Năm 2023 - Giám đốc Khoa Khoa học & Công nghệ Giáo dục
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2860

VIEWS & DOWNLOAD

1275

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 95 of 95
 • 000000207950.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Vân;  Advisor : Lê Hiếu Học (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; phân tích, đánh giá chất lượng và đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội: tăng tính chính xác về mặt thời gian, mức độ an toàn được đảm bảo, nâng cao chất lượng phục vụ của lái xe, phụ xe,...

 • 000000273155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor : Luận văn; Lê, Hiếu Học (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng, và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008. Phân tích và đánh giá quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2008 tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí. Đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2008 tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí.

 • 273836.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ, Trọng Tấn;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về năng lực công nghệ trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng năng lực công nghệ của Công ty cơ khí Hà Nội, phân tích dữ liệu theo các môi hình SWOT từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho công ty.

 • 311028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Văn Tuấn;  Advisor : Lê Hiếu Học (2017)

 • Nêu lên những lý luận khoa học về các vấn đề liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng. Đặc biệt, chương này giới thiệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và quá trình triển khai và áp dụng HTQLCL này trong thực tế. Triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Đầu tư Xây Dựng số 2 Hà Nội. Đề xuất 5 biện pháp nhằm duy trì và hoàn thiện HTQLCL ISO ...

 • 254797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hồng Thư;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược, phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần May 10 và xây dựng chiến lược kinh doanh và các giải pháp triển khai chiến lược của cho Công ty Cổ phần May 10 giai đoạn 2011-2015

 • 000000271913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Trọng Nghĩa;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của hoạt động xúc tiến bán. Phân tích thực trạng để xây dựng chính sách xúc tiến bán hàng dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Huế của Công ty Vinconstec. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Huế của Công ty Vincomstec.

 • 296526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Anh Tuấn;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC; và từ đó xây dựng hiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC giai đoạn 2015 – 2020.

 • 297053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Minh Phương;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ tại siêu thị dệt may Vinatex Mart 25 Bà Triệu theo mô hình Servqual và đề xuất một sô giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại siêu thị.

 • 311994.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Xuân Quỳnh;  Advisor : Lê Hiếu Học (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc và phương pháp KPI. Phân tích quá trình ứng dụng triển khai đánh giá kết quả công việc theo KPI tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam - chi nhánh khu vực Miền Bắc. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống KPI tại Tổng Công ty

 Lê Hiếu Học
author picture
Qualification: PGS.TS
Fields/Area of Specialization: Khoa học Giáo dục
PGS.TS Lê Hiếu Học là giảng viên tại Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Năm 1996: Cử nhân Kinh tế xây dựng và Quản lý - ĐH Xây dựng Hà Nội; Cử nhân Tiếng Anh - ĐH Mở Hà Nội; Năm 1999: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghệ - Viện Công nghệ Chấu Á - Thái Lan; Tiến sĩ Xã hội học và Nghiên cứu Xã hội (chuyên ngành Khoa học Quản lý) - Đại học Trento, Ý. * Quá trình công tác: 2001: Trợ giảng chương trình MBA điều hành quốc tế của AIT tại Việt Nam; 2013-2019: Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng - Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội; 2013- Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội; 2000 - 2018: Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý - Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội; 2019-2022: Trưởng khoa Kinh doanh và Kinh tế/ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa; Năm 2022 - Viện trượng Viện Sư phạm kỹ thuật - ĐH Bách khoa Hà Nội; Năm 2023 - Giám đốc Khoa Khoa học & Công nghệ Giáo dục
See more information about the author
Showing results 1 to 95 of 95
 • 000000207950.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Vân;  Advisor : Lê Hiếu Học (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; phân tích, đánh giá chất lượng và đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội: tăng tính chính xác về mặt thời gian, mức độ an toàn được đảm bảo, nâng cao chất lượng phục vụ của lái xe, phụ xe,...

 • 000000273155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor : Luận văn; Lê, Hiếu Học (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng, và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008. Phân tích và đánh giá quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2008 tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí. Đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2008 tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí.

 • 273836.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ, Trọng Tấn;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về năng lực công nghệ trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng năng lực công nghệ của Công ty cơ khí Hà Nội, phân tích dữ liệu theo các môi hình SWOT từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho công ty.

 • 311028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Văn Tuấn;  Advisor : Lê Hiếu Học (2017)

 • Nêu lên những lý luận khoa học về các vấn đề liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng. Đặc biệt, chương này giới thiệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và quá trình triển khai và áp dụng HTQLCL này trong thực tế. Triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Đầu tư Xây Dựng số 2 Hà Nội. Đề xuất 5 biện pháp nhằm duy trì và hoàn thiện HTQLCL ISO ...

 • 254797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hồng Thư;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược, phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần May 10 và xây dựng chiến lược kinh doanh và các giải pháp triển khai chiến lược của cho Công ty Cổ phần May 10 giai đoạn 2011-2015

 • 000000271913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Trọng Nghĩa;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của hoạt động xúc tiến bán. Phân tích thực trạng để xây dựng chính sách xúc tiến bán hàng dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Huế của Công ty Vinconstec. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Huế của Công ty Vincomstec.

 • 296526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Anh Tuấn;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC; và từ đó xây dựng hiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC giai đoạn 2015 – 2020.

 • 297053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Minh Phương;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ tại siêu thị dệt may Vinatex Mart 25 Bà Triệu theo mô hình Servqual và đề xuất một sô giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại siêu thị.

 • 311994.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Xuân Quỳnh;  Advisor : Lê Hiếu Học (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc và phương pháp KPI. Phân tích quá trình ứng dụng triển khai đánh giá kết quả công việc theo KPI tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam - chi nhánh khu vực Miền Bắc. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống KPI tại Tổng Công ty