Trần Ngọc Khiêm
Qualification:Tiến sĩ Vật liệu Quang điện tử
Fields/Area of Specialization:Vật liệu Quang điện tử
PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm - Giảng viên, NCKH Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học vật liệu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình đào tạo: Năm 1997- nhận bằng Kỹ sư Vật lý chất rắn tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm 2000 - nhận bằng Thạc sĩ Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Năm 2005 - Nhận bằng Tiến sĩ Vật liệu Quang điện tử tại Trường Đại học Trento - Italia. * Chức vụ cao nhất hiện nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

483

VIEWS & DOWNLOAD

263

Top Country : China

Showing results 1 to 17 of 17
 • 105430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Trà;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2009)

 • Tổng quan vật liệu SnO2, đặc trưng cấu trúc và tính chất, một vài ứng dụng của vật liệu SnO2, Ion đất hiếm, sự truyền năng lượng từ mạng nền SnO2 sang Eu3+. Thực nghiệm phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả và thảo luận khảo sát cấu trúc và kích thước tinh thể. Phân tích hình thái bề mặt (TEM), huỳnh quang của vật liệu SnO2, SnO2:Eu3+.

 • 253876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Khánh Toàn;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2010)

 • Trình bày tổng quan về các ion đất hiếm, vật liệu SnO2 và silica. Quy trình thực nghiệm chế tạo vật liệu SnO2: Eu3+ phân tán trong mạng nền silica và các kỹ thuật phân tích cấu trúc, tính chất vật liệu. Phân tích và thảo luận các kết quả về phổ nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ huỳnh quang của các mẫu vật liệu chế tạo được.

 • 277386.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Quang Thanh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm; Phạm Thành Huy (2018)

 • Giới thiệu về vật liệu có kich thước nano, vật liệu SiO2, đất hiếm và ion Eu3+, SnO2; phương pháp chế tạo vật liệu kích thước nano. Quy trình tổng hợp vật liệu bột nano SnO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt, sol-gel; một số phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả nghiên cứu vật liệu bột nano SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt; vật liệu màng nano composit SiO2-SnO2:Eu3+ ...

 • 000000254414-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Bích Ngọc;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2011)

 • Giới thiệu chung về vật liệu huỳnh quang, vật liệu ZnO và các nguyên tố đất hiếm, các cơ chế chuyển dịch và phát quang của các ion đất hiếm. Công nghệ chế tạo hạt nano, các kỹ thuật thực nghiệm để khảo sát tính chất cấu trúc và tính chất quang của vật liệu. Phân tích và giải thích những kết quả đã đạt được, các kết luận và đề xuất về triển vọng phát triển của vật liệu.

 • 311536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lã Quỳnh Nga;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2017)

 • Tổng quan kênh dẫn sóng phẳng và khuếch đại quang học, vật liệu nền SiO2, các nguyên tố đất hiếm và ion Er3+, vật liệu SnO2. Thực nghiệm chế tạo vật liệu SnO2:Er3+ trong mạng nền SiO2, các phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu. Kết quả khảo sát cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu màng nanocomposite SnO2-SiO2 pha tạp Er3+, tính chất quang của vật liệu, kết quả thu được sau khi chế tạo...

 • 311537.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Trung Hiếu;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2017)

 • Tổng quan vật liệu SnO2, các nguyên tố họ lanthanide và ion Er3+. Thực nghiệm chế tạo vật liệu phát huỳnh quang SnO2 pha tạp Er3+. Kết quả khảo sát cấu trúc và kích thước tinh thể, phân tích cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hấp thụ của vật liệu nano SnO2:Er3+, tính chất quang của vật liệu.

 • 254694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thuỳ Linh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2011)

 • Trình bày tổng quan vật liệu SnO2. Phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X, kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét, kết quả chụp phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của vật liệu SnO2:Eu3+ -SiO2.

 • 104978.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2008)

 • Nghiên cứu chế tạo màng phản xạ ánh sáng trên cơ sở các vật liệu ôxít bán dẫn, màng phản xạ ngược. Khảo sát trạng thái bề mặt của các màng phản xạ ánh sáng, khảo sát hệ số phản xạ theo thành phần bột mầu theo các loại polyme khác nhau. Đồng thời xây dựng hệ đo phân bố phản xạ theo góc của màng phản xạ ngược.

 • 277131-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2015)

 • Tổng quan về vật liệu nano Si và nano Si:Er3+. Các phương pháp chế tạo dây nano Si, các phương pháp pha tạp ion Er3+ vào trong vật liệu nano Si, các thiết bị được sử dụng để chế tạo mẫu. Khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Chế tạo và khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si:Er3+ và màng nanocomposite SiO2:Nano Si:Er3+.

 • 000000105430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Trà;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2009)

 • Tổng quan vật liệu SnO2, đặc trưng cấu trúc và tính chất, một vài ứng dụng của vật liệu SnO2, Ion đất hiếm, sự truyền năng lượng từ mạng nền SnO2 sang Eu3+. Thực nghiệm phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả và thảo luận khảo sát cấu trúc và kích thước tinh thể. Phân tích hình thái bề mặt (TEM), huỳnh quang của vật liệu SnO2, SnO2:Eu3+.

 • 000000277084-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2014)

 • Tổng quan về các cấu trúc nano tinh thể một chiều ZnS, ZnO và các cấu trúc nano dị thể một chiều ZnS/ZnO. Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều ZnS/ZnO từ các cấu trúc nano một chiều ZnS bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với ôxy hóa nhiệt trong môi trường không khí, trong môi trường khí ôxy trong khi nuôi và sau khi nuôi...Chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc...

 Trần Ngọc Khiêm
author picture
Qualification: Tiến sĩ Vật liệu Quang điện tử
Fields/Area of Specialization: Vật liệu Quang điện tử
PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm - Giảng viên, NCKH Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học vật liệu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình đào tạo: Năm 1997- nhận bằng Kỹ sư Vật lý chất rắn tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm 2000 - nhận bằng Thạc sĩ Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Năm 2005 - Nhận bằng Tiến sĩ Vật liệu Quang điện tử tại Trường Đại học Trento - Italia. * Chức vụ cao nhất hiện nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
See more information about the author
Showing results 1 to 17 of 17
 • 105430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Trà;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2009)

 • Tổng quan vật liệu SnO2, đặc trưng cấu trúc và tính chất, một vài ứng dụng của vật liệu SnO2, Ion đất hiếm, sự truyền năng lượng từ mạng nền SnO2 sang Eu3+. Thực nghiệm phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả và thảo luận khảo sát cấu trúc và kích thước tinh thể. Phân tích hình thái bề mặt (TEM), huỳnh quang của vật liệu SnO2, SnO2:Eu3+.

 • 253876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Khánh Toàn;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2010)

 • Trình bày tổng quan về các ion đất hiếm, vật liệu SnO2 và silica. Quy trình thực nghiệm chế tạo vật liệu SnO2: Eu3+ phân tán trong mạng nền silica và các kỹ thuật phân tích cấu trúc, tính chất vật liệu. Phân tích và thảo luận các kết quả về phổ nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ huỳnh quang của các mẫu vật liệu chế tạo được.

 • 277386.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Quang Thanh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm; Phạm Thành Huy (2018)

 • Giới thiệu về vật liệu có kich thước nano, vật liệu SiO2, đất hiếm và ion Eu3+, SnO2; phương pháp chế tạo vật liệu kích thước nano. Quy trình tổng hợp vật liệu bột nano SnO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt, sol-gel; một số phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả nghiên cứu vật liệu bột nano SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt; vật liệu màng nano composit SiO2-SnO2:Eu3+ ...

 • 000000254414-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Bích Ngọc;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2011)

 • Giới thiệu chung về vật liệu huỳnh quang, vật liệu ZnO và các nguyên tố đất hiếm, các cơ chế chuyển dịch và phát quang của các ion đất hiếm. Công nghệ chế tạo hạt nano, các kỹ thuật thực nghiệm để khảo sát tính chất cấu trúc và tính chất quang của vật liệu. Phân tích và giải thích những kết quả đã đạt được, các kết luận và đề xuất về triển vọng phát triển của vật liệu.

 • 311536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lã Quỳnh Nga;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2017)

 • Tổng quan kênh dẫn sóng phẳng và khuếch đại quang học, vật liệu nền SiO2, các nguyên tố đất hiếm và ion Er3+, vật liệu SnO2. Thực nghiệm chế tạo vật liệu SnO2:Er3+ trong mạng nền SiO2, các phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu. Kết quả khảo sát cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu màng nanocomposite SnO2-SiO2 pha tạp Er3+, tính chất quang của vật liệu, kết quả thu được sau khi chế tạo...

 • 311537.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Trung Hiếu;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2017)

 • Tổng quan vật liệu SnO2, các nguyên tố họ lanthanide và ion Er3+. Thực nghiệm chế tạo vật liệu phát huỳnh quang SnO2 pha tạp Er3+. Kết quả khảo sát cấu trúc và kích thước tinh thể, phân tích cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hấp thụ của vật liệu nano SnO2:Er3+, tính chất quang của vật liệu.

 • 254694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thuỳ Linh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2011)

 • Trình bày tổng quan vật liệu SnO2. Phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X, kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét, kết quả chụp phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của vật liệu SnO2:Eu3+ -SiO2.

 • 104978.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2008)

 • Nghiên cứu chế tạo màng phản xạ ánh sáng trên cơ sở các vật liệu ôxít bán dẫn, màng phản xạ ngược. Khảo sát trạng thái bề mặt của các màng phản xạ ánh sáng, khảo sát hệ số phản xạ theo thành phần bột mầu theo các loại polyme khác nhau. Đồng thời xây dựng hệ đo phân bố phản xạ theo góc của màng phản xạ ngược.

 • 277131-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2015)

 • Tổng quan về vật liệu nano Si và nano Si:Er3+. Các phương pháp chế tạo dây nano Si, các phương pháp pha tạp ion Er3+ vào trong vật liệu nano Si, các thiết bị được sử dụng để chế tạo mẫu. Khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Chế tạo và khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si:Er3+ và màng nanocomposite SiO2:Nano Si:Er3+.

 • 000000105430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Trà;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm (2009)

 • Tổng quan vật liệu SnO2, đặc trưng cấu trúc và tính chất, một vài ứng dụng của vật liệu SnO2, Ion đất hiếm, sự truyền năng lượng từ mạng nền SnO2 sang Eu3+. Thực nghiệm phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả và thảo luận khảo sát cấu trúc và kích thước tinh thể. Phân tích hình thái bề mặt (TEM), huỳnh quang của vật liệu SnO2, SnO2:Eu3+.

 • 000000277084-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2014)

 • Tổng quan về các cấu trúc nano tinh thể một chiều ZnS, ZnO và các cấu trúc nano dị thể một chiều ZnS/ZnO. Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều ZnS/ZnO từ các cấu trúc nano một chiều ZnS bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với ôxy hóa nhiệt trong môi trường không khí, trong môi trường khí ôxy trong khi nuôi và sau khi nuôi...Chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc...