Nguyễn Linh Giang
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật Máy tính
PGS. Nguyễn Linh Giang công tác tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính - Trường Công nghệ thông tin & truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Liên Xô, 1991). Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Liên Xô, 1995)
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1603

VIEWS & DOWNLOAD

901

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 47 of 47
 • 000000253543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tư Hoàn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2010)

 • Trình bày tổng quan về bài toán nhận dạng kí tự viết tay, các hướng nghiên cứu, mục đích, phạm vi và định hướng nghiên cứu. Mạng neuron nhân tạo, cơ sở, đặc trưng và các mô hình kiến trúc cơ bản của mạng neuron nhân tạo, phương pháp học và giải thuật học lan truyền ngược sai số. Nhận dạng kí tự viết tay bằng mạng neuron nhân chập. Thiết kế, cài đặt và thực nghiệm

 • 311494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nam Hà;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các vấn đề khi triển khai điện toán đám mây tại doanh nghiệp. Triển khai hệ thống cloud computing với cloudstack.

 • 311542.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Một số vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây. Bảo vệ giao dịch trong điện toán đám mây openstack. Thử nghiệm mô phỏng hệ thống đám mây riêng và giải pháp bảo vệ giao dịch dữ liệu trên nền tảng openstack.

 • 297526.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Dương, Xuân Hiệp;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về mã độc và hệ thống tự động phân tích mã độc. Các phương pháp phân tích mã độc. Xây dựng hệ thống phân tích mã độc tự động.

 • 297644-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về hạ tầng khóa công khai PKI. Khảo sát các giải pháp ký số cho ứng dụng quản lý trên nền web. Nghiên cứu các công nghệ xây dựng giải pháp chữ ký số trên nền web. Áp dụng chữ ký số trong quản lý đề tài dự án.

 • 000000273316-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Huy Hưng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2014)

 • Tổng quan về xác thực và giải pháp đăng nhập một lần (single sign-on), về openid. Đề xuất mô hình đăng nhập một lần trong hệ thống quản lý thông tin y tế trên cơ sở đám mây và thử nghiệm mô đun đăng nhập một lần sử dụng openid.

 • 277260-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Trà;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Luận án nghiên cứu một số phương pháp trong hệ thống đo sử dụng ánh sáng cấu trúc, đo biên dạng ngoài 3D và xây dựng mô hình thiết bị đo sử dụng phương pháp mã hóa Gray kết hợp với dịch pha để thu nhận thông tin từ bề mặt chi tiết cơ khí từ đó chế tạo và tích hợp được một thiết bị đo quét biên dạng của chi tiết có kích thước đối xứng 2D.

 • 310168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Khái quát về an ninh trên không gian mạng, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), các kiểu tấn công. Ứng dụng snort trong IDS/IPS. Thử nghiệm hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập với snort.

 • 310157.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Việt;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.

 • 223712.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.

 • 223689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Tuyết Thanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Tổng quan về nhúng dấu ẩn vào dữ liệu đa phương tiện, các ứng dụng nhúng dấu số, kỹ thuật nhúng dấu tổng quát, các mô hình nhúng dấu ẩn, các vấn đê đối với nhung dấu ẩn. Nhúng dấu ảnh tĩnh. Nhúng dấu các loại dữ liệu đa phương tiện khác. Đánh gia chất lượng dữ liệu. Kết quả thực nghiệm và đánh giá thuật toán.

 • 000000208014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

 • Nghiên cứu và tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.

 • 273075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • 129041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi

 • 312083.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về an toàn thông tin. Cơ sở lý thuyết mật mã và hạ tầng khóa công khai. Xây dựng giải pháp bảo vệ giao dịch sử dụng mã RSA và SSL/TLS.

 • 129079.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Souphy Sidachanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về mô hình đào tạo từ xa, nghiên cứu về chuẩn Scorm và khảo sát một số hệ thống E-Learning, tổng quan các sản phẩm và so sánh đánh giá các khả năng hỗ trợ Scorm

 • 129799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bồ Quốc Bảo;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về ASIC lập trình được, hãng Xilinx và sản phẩm FPGA, một số ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL, thiết kế modul giảng dạy sử dụng FPGA XC2S100-Spartan

 • 271506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày về các giao dịch thương mại điện tử. An toàn bảo mật trong thương mại điện tử. Mô hình thanh toán thương mại điện tử. Thực nghiệm bảo mật thanh toán trên website.

 • 271505.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vi Hoài Nam;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày tổng quan về mạng cảm biến không dây. Các giao thức định tuyến thường được sử dụng trong mạng cảm biến không dây. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng một số giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây.

 • 273075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • 312520.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bạch Việt Quý;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về vấn đề bảo mật an toàn thông tin trong giao dịch điện tử và thư tín điện tử. Mã hóa công khai và quy trình ứng dụng các thuật toán mã hóa công khai trong giao dịch điện tử. Ứng dụng mã hóa công khai trong bảo mật giao dịch thanh toán trên website xem ảnh nghệ thuật.

 Nguyễn Linh Giang
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Máy tính
PGS. Nguyễn Linh Giang công tác tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính - Trường Công nghệ thông tin & truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Liên Xô, 1991). Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Liên Xô, 1995)
See more information about the author
Showing results 1 to 47 of 47
 • 000000253543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tư Hoàn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2010)

 • Trình bày tổng quan về bài toán nhận dạng kí tự viết tay, các hướng nghiên cứu, mục đích, phạm vi và định hướng nghiên cứu. Mạng neuron nhân tạo, cơ sở, đặc trưng và các mô hình kiến trúc cơ bản của mạng neuron nhân tạo, phương pháp học và giải thuật học lan truyền ngược sai số. Nhận dạng kí tự viết tay bằng mạng neuron nhân chập. Thiết kế, cài đặt và thực nghiệm

 • 311494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nam Hà;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các vấn đề khi triển khai điện toán đám mây tại doanh nghiệp. Triển khai hệ thống cloud computing với cloudstack.

 • 311542.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Một số vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây. Bảo vệ giao dịch trong điện toán đám mây openstack. Thử nghiệm mô phỏng hệ thống đám mây riêng và giải pháp bảo vệ giao dịch dữ liệu trên nền tảng openstack.

 • 297526.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Dương, Xuân Hiệp;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về mã độc và hệ thống tự động phân tích mã độc. Các phương pháp phân tích mã độc. Xây dựng hệ thống phân tích mã độc tự động.

 • 297644-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về hạ tầng khóa công khai PKI. Khảo sát các giải pháp ký số cho ứng dụng quản lý trên nền web. Nghiên cứu các công nghệ xây dựng giải pháp chữ ký số trên nền web. Áp dụng chữ ký số trong quản lý đề tài dự án.

 • 000000273316-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Huy Hưng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2014)

 • Tổng quan về xác thực và giải pháp đăng nhập một lần (single sign-on), về openid. Đề xuất mô hình đăng nhập một lần trong hệ thống quản lý thông tin y tế trên cơ sở đám mây và thử nghiệm mô đun đăng nhập một lần sử dụng openid.

 • 277260-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Trà;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Luận án nghiên cứu một số phương pháp trong hệ thống đo sử dụng ánh sáng cấu trúc, đo biên dạng ngoài 3D và xây dựng mô hình thiết bị đo sử dụng phương pháp mã hóa Gray kết hợp với dịch pha để thu nhận thông tin từ bề mặt chi tiết cơ khí từ đó chế tạo và tích hợp được một thiết bị đo quét biên dạng của chi tiết có kích thước đối xứng 2D.

 • 310168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Khái quát về an ninh trên không gian mạng, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), các kiểu tấn công. Ứng dụng snort trong IDS/IPS. Thử nghiệm hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập với snort.

 • 310157.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Việt;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.

 • 223712.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.

 • 223689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Tuyết Thanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Tổng quan về nhúng dấu ẩn vào dữ liệu đa phương tiện, các ứng dụng nhúng dấu số, kỹ thuật nhúng dấu tổng quát, các mô hình nhúng dấu ẩn, các vấn đê đối với nhung dấu ẩn. Nhúng dấu ảnh tĩnh. Nhúng dấu các loại dữ liệu đa phương tiện khác. Đánh gia chất lượng dữ liệu. Kết quả thực nghiệm và đánh giá thuật toán.

 • 000000208014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

 • Nghiên cứu và tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.

 • 273075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • 129041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi

 • 312083.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về an toàn thông tin. Cơ sở lý thuyết mật mã và hạ tầng khóa công khai. Xây dựng giải pháp bảo vệ giao dịch sử dụng mã RSA và SSL/TLS.

 • 129079.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Souphy Sidachanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về mô hình đào tạo từ xa, nghiên cứu về chuẩn Scorm và khảo sát một số hệ thống E-Learning, tổng quan các sản phẩm và so sánh đánh giá các khả năng hỗ trợ Scorm

 • 129799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bồ Quốc Bảo;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về ASIC lập trình được, hãng Xilinx và sản phẩm FPGA, một số ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL, thiết kế modul giảng dạy sử dụng FPGA XC2S100-Spartan

 • 271506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày về các giao dịch thương mại điện tử. An toàn bảo mật trong thương mại điện tử. Mô hình thanh toán thương mại điện tử. Thực nghiệm bảo mật thanh toán trên website.

 • 271505.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vi Hoài Nam;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày tổng quan về mạng cảm biến không dây. Các giao thức định tuyến thường được sử dụng trong mạng cảm biến không dây. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng một số giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây.

 • 273075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • 312520.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bạch Việt Quý;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về vấn đề bảo mật an toàn thông tin trong giao dịch điện tử và thư tín điện tử. Mã hóa công khai và quy trình ứng dụng các thuật toán mã hóa công khai trong giao dịch điện tử. Ứng dụng mã hóa công khai trong bảo mật giao dịch thanh toán trên website xem ảnh nghệ thuật.