Phạm Cảnh Huy
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Kinh tế Công nghiệp
TS. Phạm Cảnh Huy là giảng viên Bộ môn Kinh tế Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội. * Môn giảng dạy: Quản trị dự án
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1600

VIEWS & DOWNLOAD

856

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 105 of 105
 • 000000273149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Như Vĩnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Trình bày những khái niệm về, vai trò, và các nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực từ đó đưa ra được những định hướng giải pháp cho các chương tiếp theo; Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác đào tạo, công tác tuyển dụng, chính sách lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp; Một số giải pháp, hoàn thiện công tác...

 • 000000273154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Văn Nhã;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine); Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại PTSC Marineơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

 • 273859.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Văn Hạnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Luận văn trình bày khái niệm về thuế và hộ kinh doanh, vai trò và đặc điểm hộ kinh doanh cá thể, phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyền Giao Thủy trong 3 năm (2011-2013) từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý thuế và các giải pháp tăng cường quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

 • 310355.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý, Tuấn Linh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Luận văn trình bay lý luận chung về kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31.

 • 310179-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Bích;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Luận văn trình bày lý luận chung về cán bộ công chức cấp huyện và phân tích thực trạng nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức của UBND huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.

 • 129513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Thắng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2005)

 • Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển

 • 310583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Trường;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

 • Luận văn hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về việc tuyển dụng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính, đánh giá thực trạng của việc tuyển dụng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Giang và đề xuất các giải pháp để cải thiện và hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức tại UBND tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới

 • 255674.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Định;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa những khái niệm cơ bản về đầu tư, dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân tích tình hình ĐTXD xây dựng các dự án công trình trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh trong các năm 2006 - 2011 và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư ở thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

 • 000000272597.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai, Xuân Đông;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2013)

 • Trình bầy cơ sở lý thuyết về chiến lược Marketing ; Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược Marketing ch dịch vụ website nội dung số Tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam ; Xây dựng chiến lược Marketing cho dịch vụ website nội dung ssos Tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam năm 2013-2014 và tầm nhìn cho những năm tiếp theo

 • 297118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Duy Hùng;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2015)

 • Luận văn hệ thống hóa các cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp ; phân tích hực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thuỷ, Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp để chỉ ra cơ hội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của công ty và ề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công...

 • 310090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Duy Hưng;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Luận văn trình bày những lý luận chung về cán bộ, công chức và chất lượng cán bộ công chức hành chính đồng thời nêu lên thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính thuộc UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hành chính nhà nước huyện Trực Ninh tỉnh, Nam Định.

 • 310629.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hải Yến;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

 • Luận văn nêu lên các khái niệm cơ bản về quản lý tài chính của Bệnh viện công lập từ đó rút ra những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính của Bệnh viện công lập; Cùng với các lý thuyết cơ bản, kết hợp với việc điều tra, nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong khoảng thời gian từ năm 2012 -2015 từ đó đề xuất các biện pháp để ...

 • 311088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Long;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

 • Trình bày tổng quan lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM. Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.

 • 254105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Trung Thành;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2011)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và nhà máy cán thép Lưu Xá và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và nhà máy cán thép Lưu Xá giai đoạn 2011- 2015

 • 254745.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Trọng Đại;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2011)

 • Luận văn hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giới thiệu khái quát về công ty và tập trung phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đề xuất một số giải pháp, cũng như đưa ra các kiến nghị để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong hoạt động sản xuất kinh&#x...

 • 207820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Trọng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2006)

 • Trình bày lý luận chung về chiến lược kinh doanh; phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty thiết bị vệ sinh Việt - Ý đến năm 2010 và các giải pháp thực hiện. Giải pháp đưa ra: xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing; nâng cao chất lượng, hạ giá thàng sản phẩm; đa dạng hoá sản phẩm; nâng cao nănh lực tài chính.

 Phạm Cảnh Huy
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Kinh tế Công nghiệp
TS. Phạm Cảnh Huy là giảng viên Bộ môn Kinh tế Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội. * Môn giảng dạy: Quản trị dự án
See more information about the author
Showing results 1 to 105 of 105
 • 000000273149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Như Vĩnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Trình bày những khái niệm về, vai trò, và các nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực từ đó đưa ra được những định hướng giải pháp cho các chương tiếp theo; Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác đào tạo, công tác tuyển dụng, chính sách lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp; Một số giải pháp, hoàn thiện công tác...

 • 000000273154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Văn Nhã;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine); Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại PTSC Marineơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

 • 273859.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Văn Hạnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Luận văn trình bày khái niệm về thuế và hộ kinh doanh, vai trò và đặc điểm hộ kinh doanh cá thể, phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyền Giao Thủy trong 3 năm (2011-2013) từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý thuế và các giải pháp tăng cường quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

 • 310355.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý, Tuấn Linh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Luận văn trình bay lý luận chung về kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31.

 • 310179-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Bích;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Luận văn trình bày lý luận chung về cán bộ công chức cấp huyện và phân tích thực trạng nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức của UBND huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.

 • 129513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Thắng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2005)

 • Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển

 • 310583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Trường;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

 • Luận văn hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về việc tuyển dụng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính, đánh giá thực trạng của việc tuyển dụng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Giang và đề xuất các giải pháp để cải thiện và hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức tại UBND tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới

 • 255674.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Định;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa những khái niệm cơ bản về đầu tư, dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân tích tình hình ĐTXD xây dựng các dự án công trình trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh trong các năm 2006 - 2011 và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư ở thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

 • 000000272597.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai, Xuân Đông;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2013)

 • Trình bầy cơ sở lý thuyết về chiến lược Marketing ; Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược Marketing ch dịch vụ website nội dung số Tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam ; Xây dựng chiến lược Marketing cho dịch vụ website nội dung ssos Tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam năm 2013-2014 và tầm nhìn cho những năm tiếp theo

 • 297118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Duy Hùng;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2015)

 • Luận văn hệ thống hóa các cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp ; phân tích hực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thuỷ, Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp để chỉ ra cơ hội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của công ty và ề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công...

 • 310090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Duy Hưng;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Luận văn trình bày những lý luận chung về cán bộ, công chức và chất lượng cán bộ công chức hành chính đồng thời nêu lên thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính thuộc UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hành chính nhà nước huyện Trực Ninh tỉnh, Nam Định.

 • 310629.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hải Yến;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

 • Luận văn nêu lên các khái niệm cơ bản về quản lý tài chính của Bệnh viện công lập từ đó rút ra những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính của Bệnh viện công lập; Cùng với các lý thuyết cơ bản, kết hợp với việc điều tra, nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong khoảng thời gian từ năm 2012 -2015 từ đó đề xuất các biện pháp để ...

 • 311088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Long;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

 • Trình bày tổng quan lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM. Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.

 • 254105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Trung Thành;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2011)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và nhà máy cán thép Lưu Xá và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và nhà máy cán thép Lưu Xá giai đoạn 2011- 2015

 • 254745.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Trọng Đại;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2011)

 • Luận văn hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giới thiệu khái quát về công ty và tập trung phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đề xuất một số giải pháp, cũng như đưa ra các kiến nghị để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong hoạt động sản xuất kinh&#x...

 • 207820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Trọng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2006)

 • Trình bày lý luận chung về chiến lược kinh doanh; phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty thiết bị vệ sinh Việt - Ý đến năm 2010 và các giải pháp thực hiện. Giải pháp đưa ra: xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing; nâng cao chất lượng, hạ giá thàng sản phẩm; đa dạng hoá sản phẩm; nâng cao nănh lực tài chính.