Phạm Thị Thanh Hồng
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Quản trị kinh doanh
PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng là giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản. * Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin quản lý
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

11839

VIEWS & DOWNLOAD

2196

Top Country : United States

Showing results 1 to 145 of 145
 • 000000253441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thanh Tuấn;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2010)

 • Trình bày cơ sở kỹ thuật về quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 16949:2002. Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 169949:2002 tại công ty TNHH Sumi-Hanel. Giải pháp nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 169949:2002

 • 000000254849.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Phương;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sản phẩm, sản phẩm thẻ thanh toán của Ngân hàng. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 • 000000253146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Văn Hưng;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo. Phân tích và đánh giá chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

 • 296189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Quách, Thành Trung;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chăm sóc khách hàng. Nêu thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tại Trung tâm chăm sóc khách hàng Viettel và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với Viettel.

 • 000000295283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Bình An;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2014)

 • Luận văn trình bày vấn đề lý luận cơ bản của thương mại điện tử, phân tích và đánh giá thực trạng mô hình kinh doanh thương mại điện tử tại Công ty TNHH Hiệp Đồng, từ đó nêu lên một số giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh thương mại điện tử tại công ty.

 • 310388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thị Thanh Hoa;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ vận hành khu căn hộ, đánh giá được chất lượng dịch vụ vận hành và sự hài lòng của cư dân đối với chất lượng dịch vụ vận hành tại khu căn hộ Vinhomes Times City và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận hành của Khu căn hộ Vinhomes Times City.

 • 310899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Nguyệt Minh;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Làm rõ cơ sở lí luận về sự hài lòng công việc của người lao động. Ứng dụng cơ sở lý luận để tiến hành phân tích thực trạng mức độ hài lòng của nhân viên Công ty TNHH Titanvish. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với hai nhân tố “điều kiện làm việc” và “đồng nghiệp”, cùng một số giải pháp khác.

 • 297162.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Lệ Hoa;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về về thương hiệu và chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Chè Mộc Châu và đề xuất kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu cho Công ty Chè Mộc Châu giai đoạn 2015 - 2020.

 • 297559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề lý luận của việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, phân tích môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và môi trường bên trong của doanh nghiệp để rút ra những đánh giá làm căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP X20 đến năm 2020 và đề xuất những giải pháp để thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty đến năm&...

 • 310792.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Kim Thành;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân sự doanh nghiệp. Vận dụng lý luận khoa học về phân tích công tác đào tạo nhân sự doanh nghiệp để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình công tác đào tạo nhân sự tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty.

 • 310601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sơn;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn trình bày các khái niệm về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đánh giá thực trạng quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thu thập dữ liệu từ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng Viễn thông và Công nghệ thông tin tại VNPT Bắc Giang trong giai đoạn 2011-2015 từ đó đưa ra các...

 • 297558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về tuyển sinh của cơ sở đào tạo, nêu các vấn đề thực trạng công tác tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và đưa ra những định hướng phát triển tổng thể của Nhà trường đến năm 2020, đồng thời đưa ra các giải pháp nhăng nâng cao năng lực tuyển sinh của Nhà trường.

 • 310600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Văn Nghị;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn trình bày các khái niệm chung về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, dịch vụ di động, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ di động. Thu thập dữ liệu từ khách hàng cho nghiên cứu sau đó phân tích số liệu, đánh giá chất lượng dịch di động tại VNPT Bắc Giang từ đó các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ di động trên địa bàn tỉnh Bắc giang.

 • 255683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa những khái niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng, marketing dịch vụ ngân hàng và dịch vụ ngân hàng điện tử, Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Eximbank trong thời gian tới.

 • 000000272726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Khắc Đoàn;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Trình bày về: những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

 • 255918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh, Thị Phương Hà;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hòa Bình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình.

 • 000000271691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Văn Hiển;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra sau thông quan. Thực trạng hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Việt Nam. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Việt Nam.

 • 000000271690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lâm, Thị Thu Hòa;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về thủ tục hải quan điện tử, quy trình thủ tục hải quan điện tử. Thực trạng thực hiện quy trình thủ tục hải quan ở Việt Nam. Những giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam.

 • 000000272725.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thành Trung;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Trình bày tổng quan về phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại; thực trạng phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á; giái pháp cho phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á.

 • 310380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao, Anh Tuấn;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn tổng hợp những lý luận chung về xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, nghiên cứu các đặc điểm cạnh tranh mang tính đặc thù của ngành kinh doanh các sản phẩm chế biến từ dầu khí. Trên cơ sở đó phân tích và đánh giá thực trạng, nêu ra những ưu, nhược điểm, những cơ hội, thách thức của công ty trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Phân tích đúng thực trạng kinh doanh xăng&#...

 • 311371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thân Thị Tâm;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thuế Thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được và nêu lên những hạn chế cũ tồn tại. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý thu thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nhằm nâng cao hiệu quả thu Ngân sá...

 • 311460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các đề xuất hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ cho Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 • 310708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Hoài;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hóa lý thuyết tổng quan về tín dụng và chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tín dụng. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh

 • 310697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Thị Hoa Mai;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn và quản lý hoạt động huy động vốn của NHTM. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới

 • 311461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Minh Tuấn;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc...

 • 311359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Ngọc;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề chung liên quan đến động lực làm việc, tạo động lực làm việc, các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên. Phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại VNPT Tuyên Quang trong thời gian qua. Đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ...

 • 310547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Tuấn Tú;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hành vi người tiêu dùng, thiết kế nghiên cứu và phân tích hành vi người tiêu dùng khi mua và sử dụng café hòa tan Trung Nguyên từ đó đưa ra hàm ý quản lý từ kết quả nghiên cứu.

 • 310695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu lý thuyết về quản trị quan hệ khách hàng. Thực trạng: khảo sát, đánh giá việc thực hiện ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng tại một số doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị quan hệ khách hàng.

 • 000000254849.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Thị Phương;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sản phẩm, sản phẩm thẻ thanh toán của Ngân hàng. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 • 254600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Hiến;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2011)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong quán trình phát triển kinh tế- xã hội, phân tích thực trạng nguồn nhân lực, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2005-2010, và đề xuất định hướng, dự báo và nhưng giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

 • 254696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng, Thị Huyền;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2011)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về kiểm định chất lượng đào tại nghề, phân tích thực trạng công tác kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam.

 • 255041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh, Thị Thu Thủy;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về Hải quan và ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong ngành Hải quan, phân tích thực trạng ứng dụng hệ thống thông tin cho các thủ tục Hải quan Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện ứng dụng hệ thống thông tin cho các thủ tục Hải quan tại Việt Nam

 • 311961.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2018)

 • Cơ sở lý luận về dịch vụ và dịch vụ tín dụng, đánh giá dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ tín dụng tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang. Đánh giá chung và kiến nghị nhằm hoàn thiện dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng.

 • 311689.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Minh Tùng;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Lý luận chung về tiêu chuẩn trong thương mại quốc tế và hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế hàng thủy sản xuất khẩu. Nêu thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế về hàng thủy sản xuất khẩu. Kiến nghị và giải pháp tăng cường hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế về hàng thủy sản xuất khẩu.

 • 333779-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đoàn Khắc Quảng;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2022)

 • Tổng quan về sự hài lòng công việc; các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại Đài THVN; định hướng chiến lược của Đài Truyền hình Việt Nam, các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động tại Đài THVN.

 • 334025-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Phương Anh;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2022)

 • Tổng quan về tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Trường Đại học FPT.

 Phạm Thị Thanh Hồng
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Quản trị kinh doanh
PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng là giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản. * Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin quản lý
See more information about the author
Showing results 1 to 145 of 145
 • 000000253441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thanh Tuấn;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2010)

 • Trình bày cơ sở kỹ thuật về quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 16949:2002. Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 169949:2002 tại công ty TNHH Sumi-Hanel. Giải pháp nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 169949:2002

 • 000000254849.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Phương;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sản phẩm, sản phẩm thẻ thanh toán của Ngân hàng. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 • 000000253146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Văn Hưng;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo. Phân tích và đánh giá chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

 • 296189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Quách, Thành Trung;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chăm sóc khách hàng. Nêu thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tại Trung tâm chăm sóc khách hàng Viettel và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với Viettel.

 • 000000295283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Bình An;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2014)

 • Luận văn trình bày vấn đề lý luận cơ bản của thương mại điện tử, phân tích và đánh giá thực trạng mô hình kinh doanh thương mại điện tử tại Công ty TNHH Hiệp Đồng, từ đó nêu lên một số giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh thương mại điện tử tại công ty.

 • 310388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thị Thanh Hoa;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ vận hành khu căn hộ, đánh giá được chất lượng dịch vụ vận hành và sự hài lòng của cư dân đối với chất lượng dịch vụ vận hành tại khu căn hộ Vinhomes Times City và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận hành của Khu căn hộ Vinhomes Times City.

 • 310899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Nguyệt Minh;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Làm rõ cơ sở lí luận về sự hài lòng công việc của người lao động. Ứng dụng cơ sở lý luận để tiến hành phân tích thực trạng mức độ hài lòng của nhân viên Công ty TNHH Titanvish. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với hai nhân tố “điều kiện làm việc” và “đồng nghiệp”, cùng một số giải pháp khác.

 • 297162.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Lệ Hoa;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về về thương hiệu và chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Chè Mộc Châu và đề xuất kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu cho Công ty Chè Mộc Châu giai đoạn 2015 - 2020.

 • 297559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề lý luận của việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, phân tích môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và môi trường bên trong của doanh nghiệp để rút ra những đánh giá làm căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP X20 đến năm 2020 và đề xuất những giải pháp để thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty đến năm&...

 • 310792.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Kim Thành;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân sự doanh nghiệp. Vận dụng lý luận khoa học về phân tích công tác đào tạo nhân sự doanh nghiệp để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình công tác đào tạo nhân sự tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty.

 • 310601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sơn;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn trình bày các khái niệm về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đánh giá thực trạng quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thu thập dữ liệu từ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng Viễn thông và Công nghệ thông tin tại VNPT Bắc Giang trong giai đoạn 2011-2015 từ đó đưa ra các...

 • 297558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về tuyển sinh của cơ sở đào tạo, nêu các vấn đề thực trạng công tác tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và đưa ra những định hướng phát triển tổng thể của Nhà trường đến năm 2020, đồng thời đưa ra các giải pháp nhăng nâng cao năng lực tuyển sinh của Nhà trường.

 • 310600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Văn Nghị;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn trình bày các khái niệm chung về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, dịch vụ di động, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ di động. Thu thập dữ liệu từ khách hàng cho nghiên cứu sau đó phân tích số liệu, đánh giá chất lượng dịch di động tại VNPT Bắc Giang từ đó các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ di động trên địa bàn tỉnh Bắc giang.

 • 255683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa những khái niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng, marketing dịch vụ ngân hàng và dịch vụ ngân hàng điện tử, Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Eximbank trong thời gian tới.

 • 000000272726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Khắc Đoàn;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Trình bày về: những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

 • 255918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh, Thị Phương Hà;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hòa Bình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình.

 • 000000271691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Văn Hiển;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra sau thông quan. Thực trạng hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Việt Nam. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Việt Nam.

 • 000000271690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lâm, Thị Thu Hòa;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về thủ tục hải quan điện tử, quy trình thủ tục hải quan điện tử. Thực trạng thực hiện quy trình thủ tục hải quan ở Việt Nam. Những giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam.

 • 000000272725.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thành Trung;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2013)

 • Trình bày tổng quan về phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại; thực trạng phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á; giái pháp cho phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á.

 • 310380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao, Anh Tuấn;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn tổng hợp những lý luận chung về xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, nghiên cứu các đặc điểm cạnh tranh mang tính đặc thù của ngành kinh doanh các sản phẩm chế biến từ dầu khí. Trên cơ sở đó phân tích và đánh giá thực trạng, nêu ra những ưu, nhược điểm, những cơ hội, thách thức của công ty trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Phân tích đúng thực trạng kinh doanh xăng&#...

 • 311371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thân Thị Tâm;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thuế Thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được và nêu lên những hạn chế cũ tồn tại. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý thu thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nhằm nâng cao hiệu quả thu Ngân sá...

 • 311460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các đề xuất hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ cho Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 • 310708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Hoài;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hóa lý thuyết tổng quan về tín dụng và chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tín dụng. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh

 • 310697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Thị Hoa Mai;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn và quản lý hoạt động huy động vốn của NHTM. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới

 • 311461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Minh Tuấn;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc...

 • 311359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Ngọc;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề chung liên quan đến động lực làm việc, tạo động lực làm việc, các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên. Phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại VNPT Tuyên Quang trong thời gian qua. Đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ...

 • 310547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Tuấn Tú;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hành vi người tiêu dùng, thiết kế nghiên cứu và phân tích hành vi người tiêu dùng khi mua và sử dụng café hòa tan Trung Nguyên từ đó đưa ra hàm ý quản lý từ kết quả nghiên cứu.

 • 310695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Nghiên cứu lý thuyết về quản trị quan hệ khách hàng. Thực trạng: khảo sát, đánh giá việc thực hiện ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng tại một số doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị quan hệ khách hàng.

 • 000000254849.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Thị Phương;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sản phẩm, sản phẩm thẻ thanh toán của Ngân hàng. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 • 254600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Hiến;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2011)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong quán trình phát triển kinh tế- xã hội, phân tích thực trạng nguồn nhân lực, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2005-2010, và đề xuất định hướng, dự báo và nhưng giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

 • 254696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng, Thị Huyền;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2011)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về kiểm định chất lượng đào tại nghề, phân tích thực trạng công tác kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam.

 • 255041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh, Thị Thu Thủy;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về Hải quan và ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong ngành Hải quan, phân tích thực trạng ứng dụng hệ thống thông tin cho các thủ tục Hải quan Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện ứng dụng hệ thống thông tin cho các thủ tục Hải quan tại Việt Nam

 • 311961.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2018)

 • Cơ sở lý luận về dịch vụ và dịch vụ tín dụng, đánh giá dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ tín dụng tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang. Đánh giá chung và kiến nghị nhằm hoàn thiện dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng.

 • 311689.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Minh Tùng;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

 • Lý luận chung về tiêu chuẩn trong thương mại quốc tế và hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế hàng thủy sản xuất khẩu. Nêu thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế về hàng thủy sản xuất khẩu. Kiến nghị và giải pháp tăng cường hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế về hàng thủy sản xuất khẩu.

 • 333779-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đoàn Khắc Quảng;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2022)

 • Tổng quan về sự hài lòng công việc; các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại Đài THVN; định hướng chiến lược của Đài Truyền hình Việt Nam, các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động tại Đài THVN.

 • 334025-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Phương Anh;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2022)

 • Tổng quan về tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Trường Đại học FPT.