Nguyễn Danh Nguyên
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Quản lý Công nghiệp
PGS. TS. Nguyễn Danh Nguyên là giảng viên môn Quản lý Công nghiệp - Khoa Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Okayama, Nhật Bản, 2005. * Bộ môn giảng dạy: Quản trị Sản xuất – Lập kế hoạch sản xuất; Cải tiến năng suất – Sản xuất Lean; Quản trị dịch vụ
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

3642

VIEWS & DOWNLOAD

1775

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 144 of 144
 • 295996.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đỗ, Thị Minh Phương;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích cơ sở để hoạch định chiến lược kinh doanh cho nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20. Hoạch định chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20

 • 000000273166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cáp, Trung Dũng;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng dịch vụ; Phân tích theo mô hình Servqual để đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích hồi quy tuyến tính để tìm ra các nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sự hài lòng của khách hàng; Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV

 • 254167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hoài Thu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2011)

 • Luận văn trình bày lý thuyết chung về chất lượng, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phân tích thực trạng ứng dụng truy xuất nguồn gốc tại các doanh nghiệp sản xuất cá tra hiện nay và đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu cá tra VN.

 • 000000273576.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Dương Khanh;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2014)

 • Trình bày cơ sở lí luận về hoạch định chiến lược nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại công ty thủy điện bản vẽ. Hoạch định và giải pháp chiến lược về nguồn nhân lực cho công ty thủy điện bản vẽ

 • 297797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Minh Thu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở phương pháp luận về ảnh hưởng của năng lực cán bộ nữ tới hiệu quả công việc và sự phát triển của tổ chức, của địa phương, đánh giá thực trạng ảnh hưởng năng lực của cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị hành chính thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ nữ tại các đơn vị hành chính thàn...

 • 310224-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thị Dịu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý cơ sở vật chất và nêu lên thực trạng hoạt động quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

 • 297824.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thanh Hà;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận liên quan đến Chiến lược kinh doanh và chiến lược nhân sự; giới thiệu tổng hợp thông tin về Công ty TNHH MTV Cao sư Hương Khê Hà Tĩnh và phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực, xây dựng chiến lược nhân sự tại Công ty và kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng chiến lược nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cao&...

 • 297190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Diễm Nhung;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực quản lý của ban quản lý dự án. Nêu thực trạng năng lực quản lý của Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý tại ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2014-2020.

 • 310639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Vinh;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về CBCC và năng lực CBCC, phân tích và đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã ở huyện Lộc Hà trong thời gian qua từ đó đề xuất được một số giải pháp và các điều kiện thực hiện các giải pháp đó nhằm nâng cao năng lực đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã huyện Lộc Hà.

 • 310812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trần Bắc Linh;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Phát thị trường là một trong những vấn đền quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay, vì nó quyết định mức lợi nhuận, khẳng định vị thế doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển lâu dài. Công ty Fineton đã có những bước đi ban đầu nhằm phát triển thị trường và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên vẫn còn ...

 • 310791.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bạch Hồng Quân;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Cơ sở lý luận về Hệ thống đánh giá nhân viên, Phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu suất chủ yếu (KPI).Thực trạng SXKD tại PCBG và công tác đánh giá nhân viên. Nội dung chương này sẽ đề cập đến thực trạng công tác đánh giá nhân viên hiện nay tại PCBG cũng khảo sát ý kiến của người lao động về công tác đánh giá.Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ tiêu KPI...

 • 310868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Nhuận (2017)

 • Trong môi trường kinh doanh mới, cạnh tranh và các vấn đề tranh chấp nảy sinh giữa các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi nhất là trong việc lôi kéo người lao động thu hút người tài của đối thủ về làm việc cho mình. Áp lực của quá trình cạnh tranh đoi hỏi bản thân mỗi doanh nghiệp phải có sự đôi mới và thích ưng mới để người lao động yên tâm làm việc xác định ...

 • 297329.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu, Hồng Trường;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả hoạt động ngăn chặn. Tổng quan về Tổng công ty viễn thông mobifone, thực trạng hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác tại mobifone. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác tại mobifone.

 • 310279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực đội ngũ CBCC cấp huyện, luận văn phân tích và đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ CBCC tại Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tại Huyện ủy - UBND huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn ...

 • 297001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Đức Duy;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Vietsovpetro trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nâng caosự thỏa mãn trong công việcc ủa người lao động trong thời gian tới

 • 297661.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Bảo Ngọc;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ, quản lý chất lượng và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ Bông Sen Vàng dựa trên số liệu khảo sát ý kiến Hội viên và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bông Sen Vàng.

 • 000000295996-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ, Thị Minh Phương;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích cơ sở để hoạch định chiến lược kinh doanh cho nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20. Hoạch định chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20.

 • 296160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Phương Đông;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận về thù lao và quản lý hệ thống thù lao, phân tích tình hình xaayd ựng và quản lý hệ thống thù lao tại Công ty Truyền tải điện 1 và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý hệ thống thù lao tại Công ty.

 • 310525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đổng Đình Chính;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Luận văn trình bày một số vấn đề chung về năng lực của đội ngũ thanh tra viên tại cơ quan Thanh tra, phân tích thực trạng năng lực của đội ngũ thanh tra viên tại cơ quan Thanh tra Chính phủ và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ thanh tra viên tại cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 • 311436.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2017)

 • Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản trong việc xây hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Vận dụng những lý thuyết cơ bản của hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh để phân tích toàn cảnh về môi trường kinh doanh, những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai và các mô hình phân tích chiến lược để nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến ...

 • 311443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Minh Hiền;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về công tác quản lý thu BHXH. Giới thiệu tổng quan đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giới thiệu chung về cơ quan BHXH tỉnh Tuyên Quang. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa tỉnh Tuyên Quang; tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH giai đoạn năm 2012 -2016. Một số giải pháp hoàn thiện...

 • 311444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Phương Lan;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm y tế. Giới thiệu tổng quan đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giới thiệu chung về cơ quan BHXH tỉnh Tuyên Quang. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đối tượng tham gia BHYT tại tỉnh Tuyên Quang; tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại tỉnh giai đoạn năm 2012 -2016. Một số giải&...

 • 311000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thành Công;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Luận văn vận dụng cơ sở lý luận khoa học về hoạt động quản trị chất lượng và những phát hiện, phân tích, đánh giá về thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chất lượng tại Công ty Cổ Phần bia Sài Gòn - Sông Lam. Từ đó xác định yêu cầu khách quan cần phải hoàn thiện và mục tiêu của hoạt động quản trị chất lượng phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội,&#x...

 • 000000223211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Doãn Thị Minh Châu;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2007)

 • Lý luận chung về cạnh tranh sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của công ty điện toán và truyền số liệu.Thực trạng việc cung cấp dịch vụ INTERNET/VNN của công ty điện toán và truyền số liệu. Định hướng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ INTERNET/VNN

 • 312073.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Việt Tú;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2018)

 • Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho kiểm soát viên không lưu tại Tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp cải thiện động lực làm việc cho kiểm soát viên không lực tại Tổng công ty.

 • 104797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về Hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn); phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất của Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng. Đánh giá hiện trạng sản xuất, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất của phân xưởng gỗ theo quan điểm Lean.

 • 105762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tuyến;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược; đặc điểm tình hình chung; phân tích môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Tây. Kiến nghị đưa ra: nhà nước hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh ngh...

 • 105644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tất Phong;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn). Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất tại Công ty Sumi-Hanel. Một số giải pháp cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy C&C theo phương pháp sản xuất Lean. Bài học cho quá trình áp dụng hệ thống sản xuất Lean tại Công ty Sumi-Hanel.

 • 105790.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền Thu;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh viễn thông và sự cần thiết của việc nghiên cứu chất lượng dịch vụ viễn thông. Đánh giá chất lượng dịch vụ của Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVNTelecom). Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng tại Công ty viễn thông điện lực.

 Nguyễn Danh Nguyên
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Quản lý Công nghiệp
PGS. TS. Nguyễn Danh Nguyên là giảng viên môn Quản lý Công nghiệp - Khoa Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Okayama, Nhật Bản, 2005. * Bộ môn giảng dạy: Quản trị Sản xuất – Lập kế hoạch sản xuất; Cải tiến năng suất – Sản xuất Lean; Quản trị dịch vụ
See more information about the author
Showing results 1 to 144 of 144
 • 295996.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đỗ, Thị Minh Phương;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích cơ sở để hoạch định chiến lược kinh doanh cho nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20. Hoạch định chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20

 • 000000273166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cáp, Trung Dũng;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng dịch vụ; Phân tích theo mô hình Servqual để đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích hồi quy tuyến tính để tìm ra các nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sự hài lòng của khách hàng; Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV

 • 254167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Hoài Thu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2011)

 • Luận văn trình bày lý thuyết chung về chất lượng, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phân tích thực trạng ứng dụng truy xuất nguồn gốc tại các doanh nghiệp sản xuất cá tra hiện nay và đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu cá tra VN.

 • 000000273576.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Dương Khanh;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2014)

 • Trình bày cơ sở lí luận về hoạch định chiến lược nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại công ty thủy điện bản vẽ. Hoạch định và giải pháp chiến lược về nguồn nhân lực cho công ty thủy điện bản vẽ

 • 297797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Minh Thu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở phương pháp luận về ảnh hưởng của năng lực cán bộ nữ tới hiệu quả công việc và sự phát triển của tổ chức, của địa phương, đánh giá thực trạng ảnh hưởng năng lực của cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị hành chính thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ nữ tại các đơn vị hành chính thàn...

 • 310224-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thị Dịu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý cơ sở vật chất và nêu lên thực trạng hoạt động quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

 • 297824.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thanh Hà;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận liên quan đến Chiến lược kinh doanh và chiến lược nhân sự; giới thiệu tổng hợp thông tin về Công ty TNHH MTV Cao sư Hương Khê Hà Tĩnh và phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực, xây dựng chiến lược nhân sự tại Công ty và kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng chiến lược nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cao&...

 • 297190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Diễm Nhung;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực quản lý của ban quản lý dự án. Nêu thực trạng năng lực quản lý của Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý tại ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2014-2020.

 • 310639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Vinh;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về CBCC và năng lực CBCC, phân tích và đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã ở huyện Lộc Hà trong thời gian qua từ đó đề xuất được một số giải pháp và các điều kiện thực hiện các giải pháp đó nhằm nâng cao năng lực đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã huyện Lộc Hà.

 • 310812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trần Bắc Linh;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Phát thị trường là một trong những vấn đền quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay, vì nó quyết định mức lợi nhuận, khẳng định vị thế doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển lâu dài. Công ty Fineton đã có những bước đi ban đầu nhằm phát triển thị trường và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên vẫn còn ...

 • 310791.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bạch Hồng Quân;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Cơ sở lý luận về Hệ thống đánh giá nhân viên, Phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu suất chủ yếu (KPI).Thực trạng SXKD tại PCBG và công tác đánh giá nhân viên. Nội dung chương này sẽ đề cập đến thực trạng công tác đánh giá nhân viên hiện nay tại PCBG cũng khảo sát ý kiến của người lao động về công tác đánh giá.Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ tiêu KPI...

 • 310868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Nhuận (2017)

 • Trong môi trường kinh doanh mới, cạnh tranh và các vấn đề tranh chấp nảy sinh giữa các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi nhất là trong việc lôi kéo người lao động thu hút người tài của đối thủ về làm việc cho mình. Áp lực của quá trình cạnh tranh đoi hỏi bản thân mỗi doanh nghiệp phải có sự đôi mới và thích ưng mới để người lao động yên tâm làm việc xác định ...

 • 297329.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu, Hồng Trường;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả hoạt động ngăn chặn. Tổng quan về Tổng công ty viễn thông mobifone, thực trạng hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác tại mobifone. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác tại mobifone.

 • 310279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực đội ngũ CBCC cấp huyện, luận văn phân tích và đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ CBCC tại Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tại Huyện ủy - UBND huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn ...

 • 297001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Đức Duy;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Vietsovpetro trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nâng caosự thỏa mãn trong công việcc ủa người lao động trong thời gian tới

 • 297661.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Bảo Ngọc;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ, quản lý chất lượng và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ Bông Sen Vàng dựa trên số liệu khảo sát ý kiến Hội viên và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bông Sen Vàng.

 • 000000295996-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ, Thị Minh Phương;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích cơ sở để hoạch định chiến lược kinh doanh cho nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20. Hoạch định chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm đồ lót nam của công ty X20.

 • 296160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Phương Đông;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2015)

 • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận về thù lao và quản lý hệ thống thù lao, phân tích tình hình xaayd ựng và quản lý hệ thống thù lao tại Công ty Truyền tải điện 1 và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý hệ thống thù lao tại Công ty.

 • 310525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đổng Đình Chính;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Luận văn trình bày một số vấn đề chung về năng lực của đội ngũ thanh tra viên tại cơ quan Thanh tra, phân tích thực trạng năng lực của đội ngũ thanh tra viên tại cơ quan Thanh tra Chính phủ và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ thanh tra viên tại cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 • 311436.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2017)

 • Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản trong việc xây hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Vận dụng những lý thuyết cơ bản của hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh để phân tích toàn cảnh về môi trường kinh doanh, những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai và các mô hình phân tích chiến lược để nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến ...

 • 311443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Minh Hiền;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về công tác quản lý thu BHXH. Giới thiệu tổng quan đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giới thiệu chung về cơ quan BHXH tỉnh Tuyên Quang. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa tỉnh Tuyên Quang; tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH giai đoạn năm 2012 -2016. Một số giải pháp hoàn thiện...

 • 311444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Phương Lan;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm y tế. Giới thiệu tổng quan đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giới thiệu chung về cơ quan BHXH tỉnh Tuyên Quang. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đối tượng tham gia BHYT tại tỉnh Tuyên Quang; tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại tỉnh giai đoạn năm 2012 -2016. Một số giải&...

 • 311000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thành Công;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

 • Luận văn vận dụng cơ sở lý luận khoa học về hoạt động quản trị chất lượng và những phát hiện, phân tích, đánh giá về thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chất lượng tại Công ty Cổ Phần bia Sài Gòn - Sông Lam. Từ đó xác định yêu cầu khách quan cần phải hoàn thiện và mục tiêu của hoạt động quản trị chất lượng phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội,&#x...

 • 000000223211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Doãn Thị Minh Châu;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2007)

 • Lý luận chung về cạnh tranh sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của công ty điện toán và truyền số liệu.Thực trạng việc cung cấp dịch vụ INTERNET/VNN của công ty điện toán và truyền số liệu. Định hướng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ INTERNET/VNN

 • 312073.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Việt Tú;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2018)

 • Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho kiểm soát viên không lưu tại Tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp cải thiện động lực làm việc cho kiểm soát viên không lực tại Tổng công ty.

 • 104797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về Hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn); phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất của Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng. Đánh giá hiện trạng sản xuất, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất của phân xưởng gỗ theo quan điểm Lean.

 • 105762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tuyến;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược; đặc điểm tình hình chung; phân tích môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Tây. Kiến nghị đưa ra: nhà nước hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh ngh...

 • 105644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tất Phong;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn). Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất tại Công ty Sumi-Hanel. Một số giải pháp cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy C&C theo phương pháp sản xuất Lean. Bài học cho quá trình áp dụng hệ thống sản xuất Lean tại Công ty Sumi-Hanel.

 • 105790.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền Thu;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh viễn thông và sự cần thiết của việc nghiên cứu chất lượng dịch vụ viễn thông. Đánh giá chất lượng dịch vụ của Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVNTelecom). Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng tại Công ty viễn thông điện lực.