Cao Tô Linh
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Quản lý Công nghiệp
TS. Cao Tô Linh là giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hàn Quốc * Bộ môn giảng dạy: Quản trị chuỗi cung ứng
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

3385

VIEWS & DOWNLOAD

1871

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 107 of 107
 • 000000273559.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Quốc Khánh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về giữ chân nhân viên từ một số học thuyết liên quan đến công tác quản trị nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác giữ chân nhân viên tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Đề xuất một số giải pháp nhằm giữ chân nhân viên tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

 • 000000273803-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Quang Thắng;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên. Nghiên cứu sự hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc cho nhân viên tại Công ty.

 • 255127.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Hải Yến;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn đã xây dựng được quan niệm về chất lượng dịch vụ trong ngành máy xây dựng và khai thác khoáng sản , xây dựng được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực này ; phân tích thực trạng các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty Cổ Phần Komatsu Việt Nam và đưa ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ Phầ...

 • 000000273527.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương, Tuấn Nghĩa;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá động lực làm việc hiện tại của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Hà Ninh. Đánh giá động lực hiện tại và các tiêu chí ảnh hưởng chính đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Hà Ninh. Đề xuất các chính sách và chương trình quản lý phù hợp để tạo động lực nhằm hạn chế ...

 • 297998-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Lê Nhật Khánh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lí luận về hoạt động logistics trong doanh nghiệp đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí và đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí Vũng Tàu. Từ đó đưa ra một số giải pháp cải thiện hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí cải thiện hoạt động logistics...

 • 310611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Hiền;  Advisor : Phạm Thị Nhuận; Cao Tô Linh (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nhân lực và quản trị nhân lực tại Bệnh viện, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Bện viện trong các năm qua từ đó đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực, giúp cho Bệnh viện có đội ngũ lao động chất lượng cao.

 • 310990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng Lam;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Khái quát những vấn đề cơ bản về đào tạo nghề; làm rõ vai trò, những yếu tố tác động đến đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường, để làm cơ sở cho việc phân tích tình hình đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nghề tỉnh Hà Tĩnh từ 2010 - 2015, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế; Đề xuất quan điểm, những phương hư...

 • 297747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Phương Thúy;  Advisor : Cao, Tô Linh (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa những lý luận cơ bản về động lực làm việc, các mô hình lý thuyết về tạo động lực làm việc của người lao động trong một doanh nghiệp để làm rõ các yếu tố tạo động lực làm việc, phân tích và đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Phương Đông từ đó rút ra những yếu tố làm tăng, giảm động lực làm việc của nhân viên và nguyên nhân&#...

 • 310803.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Phương;  Advisor : Cao, Tô Linh (2017)

 • Cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên. Đo lương và đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

 • 000000272784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Khải Hoàn;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày những lý luận chung về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức; thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ; định hướng và giải pháp cụ thể để thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ.

 • 271023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thu;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về quản lý cung ứng vật tư tại doanh nghiệp, phân tích tình hình công tác quản lý cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cung ứng thuốc tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình

 • 000000272170.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thanh Hải;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về quản lý dịch vụ quảng cáo trên truyền hình tại đài truyền hình; phân tích thực trạng quảng cáo trên truyền hình tại đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh; những giải pháp hoàn thiện công tác quảng cáo tại đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh.

 • 271228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ cho người lao động, phân tích thực trạng lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên

 • 000000273050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Vũ Quang;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp ; thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên tại trung tâm viễn thông Hạ Long từ đó đề xuất một số giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại trung tâm viễn thông Hạ Long.

 • 255710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ ngân hàng của NHTM, Đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng tại Vietinbank Hùng Vương, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng, nhằm phát triển dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp Vietinbank vươn lên giữ vị trí thứ hai thị phần dịch vụ thẻ ngân hàng trên địa ...

 • 296551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Thảo;  Advisor : Cao, Tô Linh (2015)

 • Luận văn trình bày ơ sở lý luận về xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực công ty cổ phần Najimex Nam Định từ đó đề xuất chiến lược nguồn nhân lực tới năm 2020 và các giải pháp chiến lược đi kèm cho công ty Cổ phần Najimex

 • 311771.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thanh Long;  Advisor : Cao Tô Linh (2018)

 • Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh. Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2012-2016. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc.

 • 312743.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Phương Lâm;  Advisor : Cao Tô Linh (2019)

 • Cơ sở lý luận về cán bộ, công chức đội ngũ cán bộ, công chức. Nêu thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Cục thống kê thành phố Hà Nội. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê thành phố Hà Nội

 Cao Tô Linh
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Quản lý Công nghiệp
TS. Cao Tô Linh là giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hàn Quốc * Bộ môn giảng dạy: Quản trị chuỗi cung ứng
See more information about the author
Showing results 1 to 107 of 107
 • 000000273559.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Quốc Khánh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về giữ chân nhân viên từ một số học thuyết liên quan đến công tác quản trị nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác giữ chân nhân viên tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Đề xuất một số giải pháp nhằm giữ chân nhân viên tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

 • 000000273803-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Quang Thắng;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên. Nghiên cứu sự hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc cho nhân viên tại Công ty.

 • 255127.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Hải Yến;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn đã xây dựng được quan niệm về chất lượng dịch vụ trong ngành máy xây dựng và khai thác khoáng sản , xây dựng được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực này ; phân tích thực trạng các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty Cổ Phần Komatsu Việt Nam và đưa ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ Phầ...

 • 000000273527.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương, Tuấn Nghĩa;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá động lực làm việc hiện tại của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Hà Ninh. Đánh giá động lực hiện tại và các tiêu chí ảnh hưởng chính đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Hà Ninh. Đề xuất các chính sách và chương trình quản lý phù hợp để tạo động lực nhằm hạn chế ...

 • 297998-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Lê Nhật Khánh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lí luận về hoạt động logistics trong doanh nghiệp đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí và đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí Vũng Tàu. Từ đó đưa ra một số giải pháp cải thiện hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí cải thiện hoạt động logistics...

 • 310611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Hiền;  Advisor : Phạm Thị Nhuận; Cao Tô Linh (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nhân lực và quản trị nhân lực tại Bệnh viện, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Bện viện trong các năm qua từ đó đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực, giúp cho Bệnh viện có đội ngũ lao động chất lượng cao.

 • 310990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng Lam;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Khái quát những vấn đề cơ bản về đào tạo nghề; làm rõ vai trò, những yếu tố tác động đến đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường, để làm cơ sở cho việc phân tích tình hình đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nghề tỉnh Hà Tĩnh từ 2010 - 2015, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế; Đề xuất quan điểm, những phương hư...

 • 297747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Phương Thúy;  Advisor : Cao, Tô Linh (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa những lý luận cơ bản về động lực làm việc, các mô hình lý thuyết về tạo động lực làm việc của người lao động trong một doanh nghiệp để làm rõ các yếu tố tạo động lực làm việc, phân tích và đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Phương Đông từ đó rút ra những yếu tố làm tăng, giảm động lực làm việc của nhân viên và nguyên nhân&#...

 • 310803.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Phương;  Advisor : Cao, Tô Linh (2017)

 • Cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên. Đo lương và đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

 • 000000272784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Khải Hoàn;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày những lý luận chung về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức; thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ; định hướng và giải pháp cụ thể để thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ.

 • 271023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thu;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về quản lý cung ứng vật tư tại doanh nghiệp, phân tích tình hình công tác quản lý cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cung ứng thuốc tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình

 • 000000272170.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thanh Hải;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về quản lý dịch vụ quảng cáo trên truyền hình tại đài truyền hình; phân tích thực trạng quảng cáo trên truyền hình tại đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh; những giải pháp hoàn thiện công tác quảng cáo tại đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh.

 • 271228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ cho người lao động, phân tích thực trạng lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên

 • 000000273050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Vũ Quang;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp ; thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên tại trung tâm viễn thông Hạ Long từ đó đề xuất một số giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại trung tâm viễn thông Hạ Long.

 • 255710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ ngân hàng của NHTM, Đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng tại Vietinbank Hùng Vương, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng, nhằm phát triển dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp Vietinbank vươn lên giữ vị trí thứ hai thị phần dịch vụ thẻ ngân hàng trên địa ...

 • 296551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Thảo;  Advisor : Cao, Tô Linh (2015)

 • Luận văn trình bày ơ sở lý luận về xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực công ty cổ phần Najimex Nam Định từ đó đề xuất chiến lược nguồn nhân lực tới năm 2020 và các giải pháp chiến lược đi kèm cho công ty Cổ phần Najimex

 • 311771.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thanh Long;  Advisor : Cao Tô Linh (2018)

 • Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh. Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2012-2016. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc.

 • 312743.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Phương Lâm;  Advisor : Cao Tô Linh (2019)

 • Cơ sở lý luận về cán bộ, công chức đội ngũ cán bộ, công chức. Nêu thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Cục thống kê thành phố Hà Nội. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê thành phố Hà Nội