Chu Mạnh Hoàng
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Khoa học vật liệu
Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Mạnh Hoàng - Giảng viên cao cấp chuyên ngành Khoa học vật liệu - Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Quá trình đào tạo: Được cấp bằng Cử nhân/ Kỹ sư ngành Vật liệu điện tử năm 2004 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Thạc sĩ năm 2008, ngành Khoa học Vật liệu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Tiến sĩ năm 2021, ngành Vi hệ thống cơ quang điện tử - Trường Đại học tổng hợp Tohoku - Nhật Bản; Được công nhận chức danh PGS năm 2018, ngành Vật lý
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

279

VIEWS & DOWNLOAD

201

Top Country : China

Showing results 1 to 9 of 9
 • 000000296192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Sinh Nhật;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2015)

 • Tổng quan về cảm biến vi cơ điện tử đo vận tốc góc, nguyên lý hoạt động, đặc trưng độ nhạy, đặc trưng cộng hưởng, hiệu ứng suy hao, khả năng ứng dụng và xác định cấu trúc cảm biến,... Trình bày quá trình tối ưu hóa thiết kế cấu trúc của cảm biến để nâng cao chuyển vị cảm ứng bằng cách giảm tần số,..

 • 311551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Quang Tuấn;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng (2017)

 • Tổng quan về dây nano silic, một số ứng dụng cơ bản của dây nano silic đơn tinh thể, khảo sát một số phương pháp chế tạo dây nano silic. Quy trình chế tạo của dây nano silic đơn tinh thể bằng công nghệ vi cơ khối ướt phiến vật liệu silic đơn tinh thể định hướng,...Kết quả thực nghiệm về chế tạo dây nano silic thông qua ảnh hiển vi điện tử quét.

 • 000000324470-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

 • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.

 Chu Mạnh Hoàng
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Khoa học vật liệu
Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Mạnh Hoàng - Giảng viên cao cấp chuyên ngành Khoa học vật liệu - Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Quá trình đào tạo: Được cấp bằng Cử nhân/ Kỹ sư ngành Vật liệu điện tử năm 2004 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Thạc sĩ năm 2008, ngành Khoa học Vật liệu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Tiến sĩ năm 2021, ngành Vi hệ thống cơ quang điện tử - Trường Đại học tổng hợp Tohoku - Nhật Bản; Được công nhận chức danh PGS năm 2018, ngành Vật lý
See more information about the author
Showing results 1 to 9 of 9
 • 000000296192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Sinh Nhật;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2015)

 • Tổng quan về cảm biến vi cơ điện tử đo vận tốc góc, nguyên lý hoạt động, đặc trưng độ nhạy, đặc trưng cộng hưởng, hiệu ứng suy hao, khả năng ứng dụng và xác định cấu trúc cảm biến,... Trình bày quá trình tối ưu hóa thiết kế cấu trúc của cảm biến để nâng cao chuyển vị cảm ứng bằng cách giảm tần số,..

 • 311551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Quang Tuấn;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng (2017)

 • Tổng quan về dây nano silic, một số ứng dụng cơ bản của dây nano silic đơn tinh thể, khảo sát một số phương pháp chế tạo dây nano silic. Quy trình chế tạo của dây nano silic đơn tinh thể bằng công nghệ vi cơ khối ướt phiến vật liệu silic đơn tinh thể định hướng,...Kết quả thực nghiệm về chế tạo dây nano silic thông qua ảnh hiển vi điện tử quét.

 • 000000324470-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

 • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.