Khổng Vũ Quảng
Qualification:PGS.TS
Fields/Area of Specialization:Cơ khí động lực
PGS. TS. Khổng Vũ Quảng, hiện là Trưởng khoa Cơ khí động lực, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Động cơ đốt trong; Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh tốc độ động cơ; Tăng áp động cơ đốt trong; Các nguồn động lực trên ô tô hiện đại; Tính toán mô phỏng các nguồn động lực trên ô tô; Các phần mềm mô phỏng nâng cao dùng cho động cơ đốt trong; Trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong động cơ đốt trong. Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kế và mô phỏng động cơ ô tô; Tận dụng năng lượng nhiệt khí thải và nước làm mát của động cơ đốt trong; Zero-Pollution and Green Vehicles; Hybrid electric vehicle, Electric vehicle, Fuel cell vehicle; Computational Fluid Dynamics (Fluent)
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

805

VIEWS & DOWNLOAD

381

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 20 of 20
 • 332704-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Đăng;  Advisor : Khổng Vũ Quảng; Trần Đăng Quốc (2022)

 • Tổng quan về phương tiện giao thông và ô nhiễm môi trường, các phương án phối hợp nguồn động lực của xe hybrid; cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế hệ động lực xe hybrid; tính toán thiết kế và mô phỏng và hệ động lực xe hybrid.

 • 000000273526-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Ngọc Tú;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tìm hiểu các biện pháp tăng áp cho động cơ từ đó lựa chọn giải pháp tăng áp cho động cơ D243. Đánh giá, lựa chọn phương án, thiết kế cải tiến đường nạp và đường thải của động cơ D243 khi tăng áp. Xây dựng mô hình và mô phỏng dòng khí thải trong đường thải của động cơ D243 khi tăng áp bằng phần mềm CFD.

 • 311483-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Quang Huy;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2017)

 • Tổng quan chung về ô tô hybrid. Cơ sở lý thuyết tính toán nguồn động lực. Tính toán nguồn động lực cho ô tô hybrid. Mô hình mô phỏng ô tô hybrid.

 • 295557.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Vũ, Xuân Thiệp;  Advisor : Khổng, Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan về động cơ diesel 1 xylanh, về CFD, ứng dụng CFD trong nghiên cứu dòng chảy của quá trình nạp. Thiết kế cải tiến đường nạp. Nghiên cứu mô phỏng bằng phần mềm CFD. Kết quả mô phỏng ảnh hưởng của biên dạng đường nạp đến quá trình vận động của dòng khí nạp, đến hệ số nạp

 • 277098-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Hán;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2015)

 • Nêu xu hướng phát triển động cơ đốt trong, thành quả đạt được trong công nghệ phát triển động cơ đốt trong, tăng áp cho động cơ. Cơ sở cải tiến tăng áp bằng tuabin máy nén cho động cơ đốt trong. Tính toán, cải tiến tăng áp cho động cơ D243. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá.

 • 277091-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Văn Đàm;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan, cơ sở lý thuyết về xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU trên động cơ đốt trong. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tối ưu các tham số trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu chuẩn. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn trên động cơ diesel AVL 5402.

 • 273338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Văn Dũng;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan sự bùng nổ các phương tiện giao thông vận tải và các vấn đề liên quan. Tổng quan về nhiên liệu sinh học. Giới thiệu về nhiên liệu, nguyên liệu, tính chất hóa lý, công nghệ chuyển hóa syngas; ưu nhược điểm của syngas so với diesel truyền thống,...Cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình. Mô phỏng động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel - syngas.

 • 273442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Khả Lan;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Nêu xu hướng phát triển của động cơ, thực trạng phát thải từ các phương tiện tham gia giao thông sử dụng động cơ diesel, các giải pháp giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel. Nghiên cứu giảm phát thải PM cho động cơ D1146TI. Nghiên cứu thử nghiệm và kết quả ảnh hưởng của bộ DPF đến mức độ giảm phát thải và đặc tính kỹ thuật của động cơ D1146TI.

 Khổng Vũ Quảng
author picture
Qualification: PGS.TS
Fields/Area of Specialization: Cơ khí động lực
PGS. TS. Khổng Vũ Quảng, hiện là Trưởng khoa Cơ khí động lực, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các môn giảng dạy: Động cơ đốt trong; Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh tốc độ động cơ; Tăng áp động cơ đốt trong; Các nguồn động lực trên ô tô hiện đại; Tính toán mô phỏng các nguồn động lực trên ô tô; Các phần mềm mô phỏng nâng cao dùng cho động cơ đốt trong; Trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong động cơ đốt trong. Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kế và mô phỏng động cơ ô tô; Tận dụng năng lượng nhiệt khí thải và nước làm mát của động cơ đốt trong; Zero-Pollution and Green Vehicles; Hybrid electric vehicle, Electric vehicle, Fuel cell vehicle; Computational Fluid Dynamics (Fluent)
See more information about the author
Showing results 1 to 20 of 20
 • 332704-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Đăng;  Advisor : Khổng Vũ Quảng; Trần Đăng Quốc (2022)

 • Tổng quan về phương tiện giao thông và ô nhiễm môi trường, các phương án phối hợp nguồn động lực của xe hybrid; cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế hệ động lực xe hybrid; tính toán thiết kế và mô phỏng và hệ động lực xe hybrid.

 • 000000273526-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Ngọc Tú;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tìm hiểu các biện pháp tăng áp cho động cơ từ đó lựa chọn giải pháp tăng áp cho động cơ D243. Đánh giá, lựa chọn phương án, thiết kế cải tiến đường nạp và đường thải của động cơ D243 khi tăng áp. Xây dựng mô hình và mô phỏng dòng khí thải trong đường thải của động cơ D243 khi tăng áp bằng phần mềm CFD.

 • 311483-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Quang Huy;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2017)

 • Tổng quan chung về ô tô hybrid. Cơ sở lý thuyết tính toán nguồn động lực. Tính toán nguồn động lực cho ô tô hybrid. Mô hình mô phỏng ô tô hybrid.

 • 295557.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Vũ, Xuân Thiệp;  Advisor : Khổng, Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan về động cơ diesel 1 xylanh, về CFD, ứng dụng CFD trong nghiên cứu dòng chảy của quá trình nạp. Thiết kế cải tiến đường nạp. Nghiên cứu mô phỏng bằng phần mềm CFD. Kết quả mô phỏng ảnh hưởng của biên dạng đường nạp đến quá trình vận động của dòng khí nạp, đến hệ số nạp

 • 277098-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Hán;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2015)

 • Nêu xu hướng phát triển động cơ đốt trong, thành quả đạt được trong công nghệ phát triển động cơ đốt trong, tăng áp cho động cơ. Cơ sở cải tiến tăng áp bằng tuabin máy nén cho động cơ đốt trong. Tính toán, cải tiến tăng áp cho động cơ D243. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá.

 • 277091-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Văn Đàm;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan, cơ sở lý thuyết về xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU trên động cơ đốt trong. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tối ưu các tham số trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu chuẩn. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn trên động cơ diesel AVL 5402.

 • 273338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Văn Dũng;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan sự bùng nổ các phương tiện giao thông vận tải và các vấn đề liên quan. Tổng quan về nhiên liệu sinh học. Giới thiệu về nhiên liệu, nguyên liệu, tính chất hóa lý, công nghệ chuyển hóa syngas; ưu nhược điểm của syngas so với diesel truyền thống,...Cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình. Mô phỏng động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel - syngas.

 • 273442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Khả Lan;  Advisor : Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Nêu xu hướng phát triển của động cơ, thực trạng phát thải từ các phương tiện tham gia giao thông sử dụng động cơ diesel, các giải pháp giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel. Nghiên cứu giảm phát thải PM cho động cơ D1146TI. Nghiên cứu thử nghiệm và kết quả ảnh hưởng của bộ DPF đến mức độ giảm phát thải và đặc tính kỹ thuật của động cơ D1146TI.