Đỗ Xuân Trường
Qualification:TS ngành Kỹ thuật Hóa học và Sinh học Phân tử
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật Hóa học
TS. Đỗ Xuân Trường - Giảng viên tại Bộ môn Quá trình –Thiết bị Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 2007; ngành: Công nghệ Hóa học, chuyên ngành: Kỹ sư Tài Năng –Quá trình Thiết bị Công nghệ Hóa học và Thực Phẩm; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Được cấp bằng thạc sĩ năm 2011; ngành: Kỹ thuật Hóa học; chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học Nơi cấp bằng thạc sĩ (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Được cấp bằng tiến sĩ năm 2015; ngành: Kỹ thuật Hóa học và Sinh học Phân tử; Nơi cấp bằng tiến sĩ(trường, nước): Trường Đại học quốc gia Hankyong, Hàn Quốc.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

55

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
  • 253838.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Xuân Trường;  Advisor : Trần Trung Kiên (2010)

  • Thiết lập mô hình cho tháp chưng luyện gián đoạn. Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn và kiểm chứng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng luyện gián đoạn hệ ethanol-nước và các tạp chất trong tinh thể cồn thực phẩm.

 Đỗ Xuân Trường
author picture
Qualification: TS ngành Kỹ thuật Hóa học và Sinh học Phân tử
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Hóa học
TS. Đỗ Xuân Trường - Giảng viên tại Bộ môn Quá trình –Thiết bị Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 2007; ngành: Công nghệ Hóa học, chuyên ngành: Kỹ sư Tài Năng –Quá trình Thiết bị Công nghệ Hóa học và Thực Phẩm; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Được cấp bằng thạc sĩ năm 2011; ngành: Kỹ thuật Hóa học; chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học Nơi cấp bằng thạc sĩ (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Được cấp bằng tiến sĩ năm 2015; ngành: Kỹ thuật Hóa học và Sinh học Phân tử; Nơi cấp bằng tiến sĩ(trường, nước): Trường Đại học quốc gia Hankyong, Hàn Quốc.
See more information about the author
Showing results 1 to 2 of 2
  • 253838.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Xuân Trường;  Advisor : Trần Trung Kiên (2010)

  • Thiết lập mô hình cho tháp chưng luyện gián đoạn. Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn và kiểm chứng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng luyện gián đoạn hệ ethanol-nước và các tạp chất trong tinh thể cồn thực phẩm.