Bạch Quốc Khánh
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Hệ thống điện
PGS. TS. Bạch Quốc Khánh - Trưởng Bộ môn Hệ thống Điện - Trường Điện - Điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

595

VIEWS & DOWNLOAD

246

Top Country : United States

Showing results 1 to 39 of 39
 • 000000272768-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Lực;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Nêu hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ số đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá trên lưới phân phối có xét đến thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo sụt giảm điện áp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên lưới phân phối.

 • 000000254426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phúc;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét đến p...

 • 327869-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Minh Thảo;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2021)

 • Tổng quan về quản lý nhu cầu, lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu phụ tải, phần mềm giả lập lịch trình phụ tải LPG; mô phỏng và kết quả.

 • 000000295884-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Trung;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2015)

 • Tổng quan về lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Nêu các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Các biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định.

 • 000000272583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phí Văn Hùng;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Trình bày nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng; Dao động điện áp và nhấp nháy điện áp; Ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện và các phương pháp mô phỏng lò hồ quang; Mô phỏng ảnh hưởng của lò hồ quang đến chất lượng của hệ thống điện; Một số phương pháp khắc phục nhấp nháy điện áp.

 • 232135.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, các nỗ lực của thế giới trong những năm gần đây về việc chuẩn hoá các thuật ngữ trong lĩnh vực chất lượng điện năng. Trình bày tổng quan về sóng hài, xây dựng mô hình đánh giá tác động của sóng hài trong lưới điện phân phối dựa trên mô hình lưới điện thông số tập trung, áp dụng mô hình này đánh giá tác động sóng hài tới điện áp tại các...

 • 310679.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mùi Đức Huy;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2017)

 • Tổng quan về lưới điện hạ thế điện lực Phù Yên. Các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế điện lực Phù Yên. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tổn thất điện năng trên lưới điện.

 • 104539-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thu Hằng;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, sụt giảm ngắn hạn và các đặc trưng của nó. Trình bày mô hình tính toán sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải; đánh giá Voltage Sags cho lưới điện truyền tải 220KV khu vực miền Bắc của hệ thống điện Việt Nam.

 • 277410-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Bạch Quốc Khánh; Phạm Việt Phương (2018)

 • Tổng quan các bài toán nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện. Đánh giá hiệu quả sử dụng DVR và D-Statcom nhằm nâng cao chất lượng điện năng lưới phân phối điện. Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa vị trí tụ bù nhằm giảm tổn thất điện năng lưới phân phối có xét đến sóng hài. Tối ưu hóa vị trí và công suất các thiết bị CPD nhằm nâng cao chất lượng điện năng dù...

 Bạch Quốc Khánh
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Hệ thống điện
PGS. TS. Bạch Quốc Khánh - Trưởng Bộ môn Hệ thống Điện - Trường Điện - Điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội
See more information about the author
Showing results 1 to 39 of 39
 • 000000272768-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Lực;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Nêu hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ số đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá trên lưới phân phối có xét đến thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo sụt giảm điện áp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên lưới phân phối.

 • 000000254426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phúc;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét đến p...

 • 327869-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Minh Thảo;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2021)

 • Tổng quan về quản lý nhu cầu, lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu phụ tải, phần mềm giả lập lịch trình phụ tải LPG; mô phỏng và kết quả.

 • 000000295884-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Trung;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2015)

 • Tổng quan về lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Nêu các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Các biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định.

 • 000000272583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phí Văn Hùng;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Trình bày nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng; Dao động điện áp và nhấp nháy điện áp; Ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện và các phương pháp mô phỏng lò hồ quang; Mô phỏng ảnh hưởng của lò hồ quang đến chất lượng của hệ thống điện; Một số phương pháp khắc phục nhấp nháy điện áp.

 • 232135.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, các nỗ lực của thế giới trong những năm gần đây về việc chuẩn hoá các thuật ngữ trong lĩnh vực chất lượng điện năng. Trình bày tổng quan về sóng hài, xây dựng mô hình đánh giá tác động của sóng hài trong lưới điện phân phối dựa trên mô hình lưới điện thông số tập trung, áp dụng mô hình này đánh giá tác động sóng hài tới điện áp tại các...

 • 310679.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mùi Đức Huy;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2017)

 • Tổng quan về lưới điện hạ thế điện lực Phù Yên. Các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế điện lực Phù Yên. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tổn thất điện năng trên lưới điện.

 • 104539-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thu Hằng;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, sụt giảm ngắn hạn và các đặc trưng của nó. Trình bày mô hình tính toán sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải; đánh giá Voltage Sags cho lưới điện truyền tải 220KV khu vực miền Bắc của hệ thống điện Việt Nam.

 • 277410-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Bạch Quốc Khánh; Phạm Việt Phương (2018)

 • Tổng quan các bài toán nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện. Đánh giá hiệu quả sử dụng DVR và D-Statcom nhằm nâng cao chất lượng điện năng lưới phân phối điện. Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa vị trí tụ bù nhằm giảm tổn thất điện năng lưới phân phối có xét đến sóng hài. Tối ưu hóa vị trí và công suất các thiết bị CPD nhằm nâng cao chất lượng điện năng dù...