Lương Xuân Điển
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Hóa Vô cơ
TS. Lương Xuân Điển - Giảng viên Viện Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình đào tạo: Được cấp bằng Đại học năm 2009, ngành Kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS năm 2012, ngành Kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng TS năm 2015, ngành Hóa học tại Đại học Thành phố Tokyo, Nhật Bản
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

23

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
  • 254721.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lương Xuân Điển;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2011)

  • Trình bày chế tạo vật liệu SrFe12O19 bằng phương pháp đồng kết tủa, thủy nhiệt, sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu NiFe2O4 bằng phương pháp sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu SrFe2O4, SrFe12O19/NiFe24 và khảo sát cấu trúc, tính chất từ của các vật liệu NiFe2O19 và core-shell của SrFe12O19/SiO2 và SrFe12O19/NiFe2O4. Phát triển ống nano cacbon bằng phương pháp ACCVD.

 Lương Xuân Điển
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Hóa Vô cơ
TS. Lương Xuân Điển - Giảng viên Viện Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình đào tạo: Được cấp bằng Đại học năm 2009, ngành Kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng ThS năm 2012, ngành Kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng TS năm 2015, ngành Hóa học tại Đại học Thành phố Tokyo, Nhật Bản
See more information about the author
Showing results 1 to 2 of 2
  • 254721.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lương Xuân Điển;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2011)

  • Trình bày chế tạo vật liệu SrFe12O19 bằng phương pháp đồng kết tủa, thủy nhiệt, sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu NiFe2O4 bằng phương pháp sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu SrFe2O4, SrFe12O19/NiFe24 và khảo sát cấu trúc, tính chất từ của các vật liệu NiFe2O19 và core-shell của SrFe12O19/SiO2 và SrFe12O19/NiFe2O4. Phát triển ống nano cacbon bằng phương pháp ACCVD.