Lê Chí Ngọc
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Công nghệ Thông tin
TS. Lê Chí Ngọc là giảng viên ngành Công nghệ thông tin - trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trình độ đào tạo: - Được cấp bằng ĐH năm 2005, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán Tin ứng dụng; tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam - Được cấp bằng ThS [4] năm 2008 ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán-Tin ứng dụng; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Bách Khoa Hà Nội - Được cấp bằng ThS [4] năm 2010, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán ứng dụng; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): University of California, Los Angeles, Hoa Kỳ - Được cấp bằng TS [5] ngày 17 tháng 02 năm 2015, số văn bằng: Không có, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán học; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Technical University of Freiberg, CHLB Đức.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

391

VIEWS & DOWNLOAD

267

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 6 of 6
  • 319498-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thế Lâm;  Advisor : Lê Chí Ngọc (2020)

  • Tổng quan máy học, mô hình mạng thần kinh học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học chuyển giao và mô hình BERT; dữ liệu và mô hình đề xuất.

 Lê Chí Ngọc
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Công nghệ Thông tin
TS. Lê Chí Ngọc là giảng viên ngành Công nghệ thông tin - trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trình độ đào tạo: - Được cấp bằng ĐH năm 2005, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán Tin ứng dụng; tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam - Được cấp bằng ThS [4] năm 2008 ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán-Tin ứng dụng; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Bách Khoa Hà Nội - Được cấp bằng ThS [4] năm 2010, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán ứng dụng; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): University of California, Los Angeles, Hoa Kỳ - Được cấp bằng TS [5] ngày 17 tháng 02 năm 2015, số văn bằng: Không có, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán học; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Technical University of Freiberg, CHLB Đức.
See more information about the author
Showing results 1 to 6 of 6
  • 319498-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thế Lâm;  Advisor : Lê Chí Ngọc (2020)

  • Tổng quan máy học, mô hình mạng thần kinh học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học chuyển giao và mô hình BERT; dữ liệu và mô hình đề xuất.