Đinh Công Trường
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật hàng không và vũ trụ
TS. Đinh Công Trường là giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật hàng không và vũ trụ - Trường Cơ khí - Đại học bách khoa Hà Nội. Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 1999, ngành Cơ khí (Cơ khí Hàng không) tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Ths. định hướng nghiên cứu năm 2001 chuyên ngành: Mô hình hóa và tính toán môi trường liên tục tại Liège, Vương quốc Bỉ; ược cấp bằng Ths. định hướng nghiên cứu năm 2008 chuyên ngành: Cơ học chất lưu và Năng lượng tại Paris - Cộng hòa Pháp; Được cấp bằng Ths. định hướng nghiên cứu năm 2008 chuyên ngành: Năng lượng, lực đảy hàng không vũ trụ và mặt đất tại Versailles, Cộng hòa Pháp: Được cấp bằng TS năm 2017 chuyên nghành Nhiệt động lực học và Cơ học chất lưu tại ĐH Inha, Incheon - Hàn Quốc
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

112

VIEWS & DOWNLOAD

56

Top Country : China

Showing results 1 to 3 of 3
 Đinh Công Trường
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật hàng không và vũ trụ
TS. Đinh Công Trường là giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật hàng không và vũ trụ - Trường Cơ khí - Đại học bách khoa Hà Nội. Trình độ đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 1999, ngành Cơ khí (Cơ khí Hàng không) tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Ths. định hướng nghiên cứu năm 2001 chuyên ngành: Mô hình hóa và tính toán môi trường liên tục tại Liège, Vương quốc Bỉ; ược cấp bằng Ths. định hướng nghiên cứu năm 2008 chuyên ngành: Cơ học chất lưu và Năng lượng tại Paris - Cộng hòa Pháp; Được cấp bằng Ths. định hướng nghiên cứu năm 2008 chuyên ngành: Năng lượng, lực đảy hàng không vũ trụ và mặt đất tại Versailles, Cộng hòa Pháp: Được cấp bằng TS năm 2017 chuyên nghành Nhiệt động lực học và Cơ học chất lưu tại ĐH Inha, Incheon - Hàn Quốc
See more information about the author
Showing results 1 to 3 of 3