Bùi Đức Hùng
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Thiết bị điện- điện tử
TS. Nguyễn Đức Hùng là Giảng viên cao cấp, Khoa Điện, trường Điện-Điện tử- Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ: Phó bí thư trường trực Đảng uỷ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó chủ tịch hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng biên tập, giám đốc nhà xuất bản Bách khoa * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng Đại học năm 1989; ngành: Thiết bị điện, chuyên ngành: Máy điện; Nơi cấp bằng ĐH: trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 1999; ngành: Thiết bị điện; chuyên ngành: Máy điện: Nơi cấp bằng Tiến sĩ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

13

Top Country : United States

Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000272526.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nông Văn Kiên;  Advisor : Bùi Đức Hùng (2013)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống bộ dây dẫn điện trong xe gắn máy. Phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống dây dẫn điện cho xe gắn máy. Xây dựng tổ hợp triển khai chế tạo bộ dây dẫn điện cho xe gắn máy.

 Bùi Đức Hùng
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Thiết bị điện- điện tử
TS. Nguyễn Đức Hùng là Giảng viên cao cấp, Khoa Điện, trường Điện-Điện tử- Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ: Phó bí thư trường trực Đảng uỷ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó chủ tịch hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng biên tập, giám đốc nhà xuất bản Bách khoa * Trình độ đào tạo: Được cấp bằng Đại học năm 1989; ngành: Thiết bị điện, chuyên ngành: Máy điện; Nơi cấp bằng ĐH: trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 1999; ngành: Thiết bị điện; chuyên ngành: Máy điện: Nơi cấp bằng Tiến sĩ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.
See more information about the author
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000272526.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nông Văn Kiên;  Advisor : Bùi Đức Hùng (2013)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống bộ dây dẫn điện trong xe gắn máy. Phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống dây dẫn điện cho xe gắn máy. Xây dựng tổ hợp triển khai chế tạo bộ dây dẫn điện cho xe gắn máy.