Bùi Ngọc Tuyên
Qualification:PGS.TS.GVCC
Fields/Area of Specialization:Cơ điện tử
PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên là GVCC tại Bộ môn Cơ điên tử tại Trường Cơ Khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư Chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 1987; Kỹ sư Tin học tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 1988; Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 2003; Tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 2009
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

356

VIEWS & DOWNLOAD

169

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 20 of 20
 Bùi Ngọc Tuyên
author picture
Qualification: PGS.TS.GVCC
Fields/Area of Specialization: Cơ điện tử
PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên là GVCC tại Bộ môn Cơ điên tử tại Trường Cơ Khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư Chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 1987; Kỹ sư Tin học tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 1988; Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 2003; Tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội năm 2009
See more information about the author
Showing results 1 to 20 of 20