Nguyễn Bình Minh
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Hệ thống Thông tin
Tiến sĩ Nguyễn Bình Minh là giảng viên, đồng thời là Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Máy tính hỗ trợ thiết kế, Trường Đại học Tổng hợp kĩ thuật Tambov, Liên Bang Nga, 2008); Tiến sỹ (Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Kĩ thuật Slovak, Slovakia , 2013). * Các môn giảng dạy: Chủ đề nâng cao trong xử lý dữ liệu lớn; Điện toán đám mây; Cloud Computing; Thiết kế và phát triển phần mềm phân tán; Các hệ thống phân tán và ứng dụng; Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn; Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng; Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến; Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Ngôn ngữ lập trình C
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

366

VIEWS & DOWNLOAD

333

Top Country : China

Showing results 1 to 14 of 14
 • 319876-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Hùng;  Advisor : Tạ Cao Minh; Nguyễn Bình Minh (2020)

 • Tổng quan về ô tô điện, hệ truyền động ô tô điện sử dụng động cơ IPM; mô hình hóa hệ thống; thiết kế các bộ điều khiển cho hệ truyền động động cơ IPM cấp bởi nghịch lưu nguồn Z trên ô tô điện; mô hình mô phỏng Software-In-The-Loop; kịch bản mô phỏng, tiêu chí đánh giá và kết quả mô phỏng.

 • 327768-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Thiệu;  Advisor : Nguyễn Bình Minh (2021)

 • Tổng quan về điện toán đám mây, mạng tổ chức SONIA, giải thuật tối ưu hóa sinh thái (AEO); mô hình dự báo đề xuất; ứng dụng mô hình dự báo trong hệ thống co giãn tài nguyên; thực nghiệm và đánh giá.

 • 310720.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Việt Hưng;  Advisor : Nguyễn Bình Minh (2017)

 • Cơ sở lý thuyết về truy hồi thông tin, hệ thống gợi ý. Đánh giá các phương pháp gợi ý. Thiết kế và xây dựng hệ thống.

 Nguyễn Bình Minh
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Hệ thống Thông tin
Tiến sĩ Nguyễn Bình Minh là giảng viên, đồng thời là Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Máy tính hỗ trợ thiết kế, Trường Đại học Tổng hợp kĩ thuật Tambov, Liên Bang Nga, 2008); Tiến sỹ (Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Kĩ thuật Slovak, Slovakia , 2013). * Các môn giảng dạy: Chủ đề nâng cao trong xử lý dữ liệu lớn; Điện toán đám mây; Cloud Computing; Thiết kế và phát triển phần mềm phân tán; Các hệ thống phân tán và ứng dụng; Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn; Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng; Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến; Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Ngôn ngữ lập trình C
See more information about the author
Showing results 1 to 14 of 14
 • 319876-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Hùng;  Advisor : Tạ Cao Minh; Nguyễn Bình Minh (2020)

 • Tổng quan về ô tô điện, hệ truyền động ô tô điện sử dụng động cơ IPM; mô hình hóa hệ thống; thiết kế các bộ điều khiển cho hệ truyền động động cơ IPM cấp bởi nghịch lưu nguồn Z trên ô tô điện; mô hình mô phỏng Software-In-The-Loop; kịch bản mô phỏng, tiêu chí đánh giá và kết quả mô phỏng.

 • 327768-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Thiệu;  Advisor : Nguyễn Bình Minh (2021)

 • Tổng quan về điện toán đám mây, mạng tổ chức SONIA, giải thuật tối ưu hóa sinh thái (AEO); mô hình dự báo đề xuất; ứng dụng mô hình dự báo trong hệ thống co giãn tài nguyên; thực nghiệm và đánh giá.

 • 310720.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Việt Hưng;  Advisor : Nguyễn Bình Minh (2017)

 • Cơ sở lý thuyết về truy hồi thông tin, hệ thống gợi ý. Đánh giá các phương pháp gợi ý. Thiết kế và xây dựng hệ thống.