TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
Đề tài: Phục hồi khớp gối sau mổ ở tư thế nằm
Tác giả luận văn: Nguyễn Đăng Thân
Khóa: 2015B
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phát
Thiết kế hệ thống phục hồi khớp gối sau mổ ở tư thế nằm .
Nội dung tóm tắt:
a. Lý do chọn đề tài:
Hin nay Vit Nam, s ng
người b các chấn thương v vn
động rt nhiu còn xu
hướng tăng lên, nguyên nhân ch
yếu do tai nn giao thông, tai nn
lao động, chấn thương khi tập th
thao, vic s dng các thiết b phc
hi chức năng khá hn chế, hu
hết đều s dụng nhân viên điều
dưỡng, điều y làm lãng phí rt
nhiu nhân lc thi gian ca h.
biết mt thiết b phc hi
chức năng sẽ giúp tiết kim rt nhiu
thi gian công sc, nhân lc tuy
nhiên hin nay thì các thiết b đó ta
thưng phi nhp t c ngoài vi
chi phí cùng đắt đỏ, điều này đã
mt rào cn lớn đối vi các bnh
viện tư nhân cũng như nhà nước.
b. Mục đích của luận văn, đối
tượng, phạm vi nghiên cứu:
Trưc thc tế đó, em mun nghiên
cu thiết kế, chế to mt thiết b
phc hi chức năng cho khp gi
với đầy đủ các tính năng, hoàn toàn
thay thế được nhân viên điều dưỡng
mà li giá thành r hơn so với sn
phẩm nước ngoài
c. Tóm tắt đọng các nội dung
chính và đóng góp mới của tác giả:
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.Chuyên ngành phục hồi chức năng.
1.2. Xây dựng đề tài nghiên cứu.
1.3. Kết luận chương.
CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU
CHI DƯỚI
2.1. Lý thuyết giải phẫu cơ chi dưới.
Theo hình thể: dài, rộng,
ngắn, cơ vòng.
Theo số lượng gân, thân cơ: nhị
đầu, cơ tam đầu, cơ nhị thân…
Theo hình thể: vuông, tháp,
cơ delta, …
Theo chức năng: cơ gấp ngắn ngón
cái, cơ gấp dài ngón cái,….
Mỗi cơ vân gồm phần thịt và phần
gân: phần thịt tạo nên thân cơ, phần n
bám vào hai đầu xương (một đầu gọi
nguyên ủy, một đầu gọi là bám tận)
Nguyên ủy: thường bám vào các
xương ít di động
Bám tận: thường m vào các
xương di động
2.2. Xương khớp chi dưới.
2.3. Phân tích nhưu cầu thiết bị phục
hồi chức năng ở Việt Nam.
Theo thống tại Việt Nam
khoảng 7,8% dân số tương đương với 6,1
triệu người những người bị khuyết tật
về một chức năng nào đó như vận động,
thị giác, thính giác, ngôn ngữ. Trong đó,
số người bị khuyết tật về chức năng vận
động chiếm tỷ lệ cao nhất lên đến 35,5%.
Đội ngũ chuyên gia phục hồi chức năng
của ta n chưa đủ, trang thiết bị tập
luyện còn rất thiếu thốn.
2.4. Khảo sát và phân tích quy trình hỗ
chợ tập luyện.
Trên thực tế, quy trình hỗ trợ bệnh
nhân luyện tập có thể được mô tả như sau:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tập của
bệnh nhân
Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ
bệnh nhân.
Bước 3: Nếu thông tin hồ đã có,
lấy hồ bệnh án của bệnh nhân để kiểm
tra phác đồ điều trị.
Bước 4: Kiểm tra phác đồ điều trị
để xác định kế hoạch.
Bước 5: Trong trường hợp đã có
lịch, kế hoạch và thông số bài tập.
Bước 6: Điều ỡng viên nhận kế
hoạch tập bài tập cụ thể cho bệnh nhân
từ bác s.
Bước 7: Điều dưỡng viên kiểm tra
lại các thông số của y tập cho bài tập
tương ứng.
Bước 8: Trường hợp các thông số
kỹ thuật đã đạt, điều dưỡng viên sẽ hỗ trợ
bệnh nhân tập luyện với hai phân hệ chính
là hỗ trợ tập đi và hỗ trợ tập đứng.
Bước 9: Điều dưỡng viên ghi lại
kết quả tập và gửi báo cáo cho bác s.
2.5. G2.5.1. Thiết bị Nẹp gối ROM 702
2.5.2. Thiết bị Nẹp gối ROM 760
2.5.3. Fisiotek 3000 TS của Anh
2.6. Kết luận chương.
Như vậy có thể nói, nhu cầu phục
hồi chức năng cưỡng bức ở các nước là
có, riêng Việt nam còn chưa được trang bị
đủ.
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ GIA
CÔNG CƠ KHÍ
3.1 Thiết kế khung cơ khí.
Ý tưởng ban đầu: Em dự định thiết
kế bộ khung cơ khí có thể đỡ trọng
lượng khi đặt chi dưới người bệnh
Hình Error! No text of specified style in document..1:
Nguyên lý thiết b