TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Xây dựng phương pháp hỗ trợ định vị chính xác .
Tác giả luận văn: Lê Khắc Thảo. Khóa: 2011B.
Người hướng dẫn: TS . Hà Duyên Trung .
Nội dung tóm tắt:
a) Lý do chọn đề tài : công nghệ định vị được sử dụng rộng rãi và hiệu quả
trong nhiều lĩnh vực .
b) Mục đích nghiên cứu của luận văn : xây dựng phương pháp hỗ trợ định vị
chính xác . Đối tượng nghiên cứu máy thu GPS , phạm vi các ứng
dụng định vị trong một số lĩnh vực thực tế.
c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả.
Luận văn gồm 3 chương :
- Chương I : Tổng quan về công nghệ định vị sử dụng vệ tinh .
Nội dung chương này giới thiệu tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu.
Giới thiệu hệ thống GPS , hệ thống GALILEO .
thuyết về máy thu GPS , giới thiệu các thành phần cơ bản trong cấu
trúc máy thu .
Tín hiệu trong GPS và GALILEO , sự tương thích giữa hai tín hiệu này .
Các ng dụng của GPS/GNSS trong quốc phòng, bản đồ ,khai thác mỏ,
địa chất , dẫn đường và trong nền công nghiệp .
- Chương II : Các phương pháp hỗ trợ định vị .
Nội dung chương này giới thiệu các phương pháp hỗ trợ định vị hiện
nay .
Phương pháp Time of Arrival , phương pháp xác định vị trí dựa
vào mạng sự kết hợp của 2 phương pháp . Phương pháp hỗ trợ định
vị sử dụng sóng Wifi .
- Chương III : Xây dựng phương pháp hỗ trợ định vị chính xác .
Chương này giới thiệu thực tế để thiết kế, triển khai phần mềm server-
side hỗ trGNSS ( A-GNSS) với các dụ trong ngôn ngữ lập trình
Java . Giới thiệu các giao thức hiện tại cho GNSS và GPS . Chương
này cũng cung cấp các chi tiết thực hiện máy chủ A- GPS. đồ khối
hệ thống , một số đặc điểm của hệ thống A-GPS . Cuối ng nghiên
cứu về các tập lệnh AT và các phương pháp lấy thông tin từ địa chỉ IP
Đóng góp mới của tác giả :
Nhiệm vụ cơ bản của một máy chdữ liệu hỗ trợ GNSS để cung cấp
dữ liệu hỗ trợ cho một bộ thu cho phép GNSS để cải thiện thời gian sửa
chữa sản lượng đầu tiên. Ngoài ra, LS thường cung cấp các tính toán
vị trí tốt, để giảm kích thước của dữ liệu hỗ trợ cần thiết và làm cho
việc sử dụng các phép đo bổ sung mà nó có thể lấy từ mạng.
Tất cả các việc thực hiện liên kết tả đã sử dụng trong GNSS, đó
hệ thống GPS. Ngoài ra, nó đã được tập trung vào tín hiệu dân sự đầu
tiên, GPS L1. Rất nhiều thông tin áp dụng cho các GNSS khác một
cao cấp, đó là, họ phát sóng một thông điệp chuyển ớng, tất cả họ
đều một tín hiệu khác nhau, họ sử dụng nội dung tham chiếu thời
gian của riêng mình. Sẽ có một số lượng lớn các điều ớng cho phép
các vệ tinh trong quỹ đạo trong tương lai, điều đó nghĩa rằng một
máy thu A-GNSS có quyền truy cập vào nhiều vệ tinh nhiều hơn so với
hiện nay. Điều đó sẽ làm tăng đáng kể độ chính xác năng suất, đặc
biệt trong lĩnh vực hiện nay rất khó để tính toán một vị trí,
chẳng hạn như hẻm núi đô thị.
d) Phương pháp nghiên cứu.
Trên thực tế một số ứng dụng đang hoạt động sử dụng hệ thống định vị toàn
cầu ( GPS ) GNSS .
e) Kết luận
Đã nghiên cứu được thêm phương pháp hỗ trợ định vị chính xác hơn .
Đề tài được quan tâm nghiên cứu mở ng thêm các phương pháp khác
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người .