CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện Đại học Y Thái Bình
Tác giả luận văn: Nguyễn Ngọc Tuân Khóa: 2011B
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Minh Thức
Nội dung tóm tắt:
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển nhanh chóng hiệu quả của kỹ thuật máy tính đã tạo cho tin học
những ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi lĩnh vực hiện nay. Công tác quản một
công việc quan trọng không thể thiếu trong bất một tổ chức hay cộng đồng nào,
trước kia việc quản chỉ thực hiện bằng sổ sách giấy tờ, như vậy rất tốn công sức
thời gian hơn nữa hiệu quả công việc lại không cao vậy việc đưa Tin học vào quản
rất cần thiết đáng quan tâm. Tin học đã góp phần tự động hoá phần lớn vào
công việc có nhiều phức tạp này
Bệnh viện Đại học Y Thái Bình một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn
tại Thái Bình các tỉnh lân cận. Môi trường bệnh viện như một hội thu nhỏ, với
rất nhiều quy trình thủ tục giấy tờ phức tạp, với nhiều nguồn lực cần quản hiệu
quả như thuốc, viện phí, nhân lực, vật tư trang thiết bị... Việc tin học hoá quản bệnh
viện là một nhu cầu tất yếu, chính vậy em đã chọn đề tài Xây dựng website quản lý
bệnh viện Đại học Y Thái Bình” m đề tài luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên quá trình tin
học hoá bệnh viện cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, khoa học, nhằm đảm bảo khả
năng thành công và đem lại hiệu quả cao nhất
vậy trong khoá luận tốt nghiệp y, tôi muốn đưa ra một cách tiếp cận
giải quyết vấn đềy với mục tiêu tự động hoá các công việc, xử lý dự liệu giảm thiểu
nhiệm vụ của con người trong hệ thống thống nhất các chức ng thành một hệ
thống nhất tổ chức chặt chẽ. Nếu xây dựng được tốt sẽ giảm gánh nặng cho người
quản lý, tính năng thuận tiện cho người sử dụng ra.
2. Mục tiêu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
a. Mục đích của Luận văn
Hệ thống quản lý bệnh viện có nhiệm vụ: Quản lý bệnh nhân đã và đang điều trị
tại bệnh viện cũng như các quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, quản việc
thanh toán viện phí của bệnh nhân với bệnh viện.
Chương trình phải đáp ứng được:
a. Cập nhật và quản lý các thông tin của bệnh nhân.
b. Xem thông tin về bệnh nhân (bệnh, tình trạng diễn tiến bệnh…)
c. Cho phép tìm kiếm theo một số tiêu chí riêng.
d. In ấn phiếu nhập viện, xuất viện, phiếu thanh toán tiền (tạm thu, thanh
toán…)…
e. Giúp lãnh đạo giám sát hoạt động bệnh viện một cách toàn diện, ngay tại
bàn làm việc, theo thời gian thực. Không cần chờ báo cáo từ cấp dưới.
f. Số liệu báo cáo chính xác, nhanh chóng.
g. Giúp y tá, bác tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức. Với ng dụng
tin học này y tá, bác sĩ sẽ chỉ phải viết tay những khoản cần thiết.
h. Bênh nhân không còn phải m các thủ tục nhập xuất, khám chữa bệnh
rườm rà.
b. Phạm vi ưng dụng
Hệ thống mạng Lan của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình thể triển khai trên
mạng Internet với khả năng bảo mật cao.
Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả
Ni dung lun văn được chia thành 4 chương
Chương 1:Tổng quan về hệ thống
Giới thiệu về bệnh viện Đại học Y Thái Bình, vai trò, nhiệm vụ của bệnh viên với
công tác khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh Thái Bình các tỉnh lân cận. Mô
tả tổng quan bài toán quản bệnh viên Đại học Y Thái Bình. Nêu ra những khó khăn
trong việc quản thủ công hướng giải quyết những khó khăn đó bằng việc ứng
dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Mô tả sơ qua về hệ thống mới.
Chương 2: Phân tích hệ thống
Trong chương này tôi đưa ra các hướng phân tích hệ thống với việc so sách
giữa hệ thống quản lý thủ công trước đây và với việc ứng dụng hệ thống mới. Các
chức năng hệ thống mới có được, các quy trình khám chữa bệnh khi người bệnh tới
với bệnh viên Đại học Y Thái Bình. Qua đó đưa ra các biểu đồ luồng dữ liệu, biểu đ
phân rã chức năng, các biểu đồ mức đỉnh và mức dưới đỉnh, Cùng với đó là một số
biểu mẫu của bệnh viên
Chương 3: Thiết kế hệ thống
Trong chương này là phần thiết kế cụ thể hệ thống gồm việc thiết kế cơ sở dữ
liệu, đưa ra được các thực thể, các bảng dữ liệu. Từ đó đưa ra được mối liên kết giữa
các thực thể các bảng dữ liệu bằng mô hình liêt kết dữ liệu E-R và mô hình quan hệ
giữa các thực thể. Cuối cùng là phần thiết kế giao diện cho website quản lý bệnh viện
Đại học Y Thái Bình.
Chương 4: Thử nghiệm và cài đặt hệ thống
Trong chương này nói công nghệ phát triển ứng dụng là việc sử dụng ngôn ngữ
lập trình web ASP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sql 2000. Và kết thúc là cài đặt và kiểm
thử hệ thống với một số giao diện chính, vi dụ chạy kiểm thử của chương trình.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp thu thập tư liệu sẵn có: Sử dụng công cụ tìm kiếm trên mạng Internet
để tìm kiếm các tài liệu liên quan, thu thập các tài liệu dạng ebook, các nghiên cứu
được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, hỗ trợ cho việc thực hiện luận văn.
Phương pháp kế thừa: Kế thừa lại các kết quả đã đạt được từ các phần mềm hiện có
thấy được điểm ưu, nhược điểm để áp dụng vào phần mềm này
Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tiếp thu ý kiến của thầy giáo hướng dẫn trực
tiếp, các thầy trong Viện để hoàn thiện luận văn
4. Kết luận
Đánh giá:
Sau thời gian m tìm hiểu, nghiên cứu để làm Luận n tốt nghiệp, tôi đã làm
được những công việc sau:
Nắm vững nghiệp vụ, quy trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đại học
Y Thái Bình.
Xây dựng đồ chức năng hệ thống, biểu đluồng dữ liệu ngữ cảnh,
mức đỉnh và dưới đỉnh.
Xác định các thực thể, thuộc tính và mô hình quan hệ thực thể.
Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ.
Xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền SQL Server 2000.
Thiết kế giao diện chương trình bằng ngôn ngữ lập trình web ASP.
Cài đặt chương trình với các chức năng chính sau: chức năng hệ thống,
chức năng cập nhật danh mục, chức năng quản bệnh nhân, thanh toán viện phí,
chức năng thống kê và tìm kiếm bệnh nhân.
Chương trình đã đang được chạy kiểm thử tại Bệnh viện Đại học Y Thái
Bình
Hướng phát triển
Quá trình hoàn thành luận văn đã cho tôi hiểu nắm vững hơn về kiến trúc
công nghệ thiết kế một website, các quy trình khám chữa bệnh, việc quản khám
chữa bệnh trong bệnh viên, thông qua kiên thức thu hoạch được đã xây dựng triển
khai được hệ thống quan bệnh viên dựa trên ngôn ngữ lập trình web. Tuy nhiên do
thời gian hạn chế kiến thức còn hạn hẹp, một số quy trình nghiệp vụ trong quản
bệnh viện chưa lên phần mềm còn một sphần chưa thật sự hoàn chỉnh. Do đó
hướng phát triển của Luận văn sau khi đưa vào kiểm thử trực tiếp tại bệnh viên tôi
sẽ hoàn thành tiếp các phần còn thiếu sót như việc: hoàn thành phần quản cho bệnh
nhân nội chú, bệnh nhân bảo hiểu y tế, đưa phần mềm lên chạy thtrên môi trường
Internet thay vì môi trường mạng LAN hiện tại.
Hà Nội, ngày tháng năm 2013
NGƯỜI HƯỚNG DẪN Học viên
Nguyễn Ngọc Tuân