TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
Kính gửi: Viện Điện tử - Viễn thông
1. Họ và tên học viên: Trần Duy Lợi SHHV: CB140252
2. Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông Lớp: 14BKTVT
3. Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hoàng Dũng
4. Đơn vị: Viện Điện tử viễn thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
5. Tên đề tài (Tiếng Việt): Nghiên cứu công nghệ cảm biến hình ảnh thiết kế
camera CCD
7. Từ khóa (Keyword): Reseach image sensor technology and design CCD
camera
8. Lý do chọn đề tài:
Cảm biến là yếu tố trung m trong một hệ thống hình ảnh, chip cảm biến
quyết định phần lớn việc lấy nét ảnh, độ nhạy sáng, năng lượng tiêu thụ. Trong
công nghệ camera cảm biến hình ảnh CCD thế hệ mới được sử dụng như một
nguồn năng lượng mới. Sự phát triển công nghệ giúp nâng cao chức năng giá
trị của camera.
9. Mục đích nghiên cứu của luận văn:
Nêu ra khái niệm, phân loại, so sánh các loại cảm biến hình ảnh CCD
CMOS.
Cấu trúc của một camera CCD, phân tích các khối trong camera CCD.
Đặc điểm của ISIS camera qua các thế hệ. Từ đó thể đánh giá được
ISIS-V16 về hiệu suất cũng như các thông số liên quan.
10. Nội dung chính của đề tài và đóng góp mới:
Giới thiệu công nghệ cảm biến hình ảnh.
Thiết kế camera CCD.
Nghiên cứu cảm biến camera tốc độ cao ISIS.
11. Phương pháp nghiên cứu:
Tổng hợp tài liệu, kết quả các công trình nghiên cứu công nghệ cảm biến trên
thế giới.
Nghiên cứu, kế thừa những kết quả đã đạt được từ ISIS-V12, V16.
12. Kết luận:
Trên sthuyết các kiến thức liên quan đến xử tín hiệu hình ảnh với
những cảm biến CCD CMOS, thiết kế camera CCD cảm biến camera tốc
độ cao ISIS. Hy vọng trong thời gian tới thể đạt được sự cải thiện đáng kể ít
nhất một trong những mặt về tốc độ, diện tích hay độ nhiễu từ sự kế thừa những
kết quả đã đạt được từ những nghiên cứu trước của các đề tài liên quan. Với
nghiên cứu vcảm biến CCD tốc đcao ISIS chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng
tương lai cảm biến CCD sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016
Người hướng dẫn
TS Nguyễn Hoàng Dũng
Học viên
Trần Duy Lợi