Browsing by Advisor 1

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 319342.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Ngô Thị Thanh Bình;  Advisor : Phạm Văn Hải (2019)

  • Tổng quan về kiểm thử phần mềm; thu thập dữ liệu kiểm thử phần mềm và tổng quan về học máy; mô hình học máy cho tối ưu kiểm thử phần mềm; cài đặt và thực nghiệm.