Browsing by Advisor 109

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 000000254926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thái Thị Nguyệt;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán ra quyết định. Lý thuyết tập mờ và khoảng mờ. Các phương pháp Maut giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính. Các phương pháp Outranking giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính. Các kết luận và bàn luận.

 • 133923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2004)

 • Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ

 • 312396.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Khắc Linh;  Advisor : Trần Đình Khang (2018)

 • Tổng quan về dự báo liên kết mạng đồng tác giả nghiên cứu khoa học. Phương pháp support vector machine đối với dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng. Ứng dụng dự báo liên kết mạng đồng tác giả.

 • 223703.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trần Tuyến;  Advisor : Trần Đình Khang (2007)

 • Giới thiệu về hệ xí nghiệp, hình thành và phát triển, định nghĩa, các đặc trưng và hướng phát triển. Gói phần mềm tích hợp xí nghiệp SAP. Ngôn ngữ lập trình ABAP. Ứng dụng của SAP

 • 254799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Khánh Hoàng;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan. Mô hình phân tích thứ bậc mờ và ứng dụng trong GIS. Lựa chọn địa điểm đặt máy ATM sử dụng FAHP và GIS.

 • 139968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày các kiến thức về tập mờ, đại số gia tử. Các phép toán với các giá trị chân lý ngôn ngữ. Tập mờ loại hai đại số gia tử. Một phương pháp xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử. Kết quả và bàn luận.

 • 234422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Thuỷ;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về tập mờ. Hệ logic mời hoại 2. Hệ logic mờ loại hai khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng điều khiển kết nối trong mạng ATM.

 • 104510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Chiến;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến mô phỏng, các phương pháp sinh số ngãu nhiên. Ứng dụng mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc trong đánh giá chất lượng hệ thống mạng không dây wimax.

 • 105623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Phụng;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Tổng quan về logic mô tả, biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ mô tả, thuật toán suy diễn Tableau. Quan hệ giữa logic mô tả với các ngôn ngữ hình thái khác. Ứng dụng logic mô tả hỗ trợ công cụ tạo web ngữ nghĩa.