Browsing by Advisor 111

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • 253765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Thắng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2010)

 • Tổng quan công nghệ smart home. Các công nghệ nối mạng thiết bị trong nhà. Các chuẩn công nghệ smart home. So sánh và đánh giá các chuẩn công nghệ smart home.

 • 000000273380-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Đăng Tĩnh;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về công nghệ định vị trong mạng di động. Nghiên cứu về kỹ thuật định vị thuê bao trong mạng thông tin di động. Thiết kế dịch vụ định vị thuê bao trong mạng thông tin di động.

 • 295116.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trần, Xuân Đà;  Advisor : Phạm, Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các tiêu chuẩn trong ứng dụng công nghệ thông tin y tế. Đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin y tế Việt Nam. Giải pháp cài đặt hệ thống y tế điện tử tại Việt Nam dựa trên điện toán đám mây. Đánh giá kết quả đạt được

 • 255134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Hoàng Long;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung của đề tài. Ảo hóa và các vấn đề về ảo hóa. Giới thiệu điện toán đám mây. Cơ sở hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây. Mô hình triển khai thử nghiệm. Đánh giá tổng quan sau khi tìm hiểu và triển khai thử nghiệm điện toán đám mây.

 • 310308-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Nam;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2016)

 • Tổng quan về smarthhome, giao thức mạng UPnP, chuẩn DLNA. Giới thiệu về công nghệ sử dụng. Áp dụng chuẩn UPNP xây dựng hệ thống giải trí đa phương tiện và gợi ý bài hát. Cài đặt chương trình và đánh giá kết quả.

 • 311132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Bảo;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tổng quan lý thuyết nhà thông minh. Giới thiệu giao thức mạng UPNP và công nghệ UPNP của Intel. Phát triển xây dựng hệ thống tích hợp dựa trên công nghệ UPNP của Intel; cài đặt chương trình và đánh giá.

 • 000000208035-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Thuỷ;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày mạng cục bộ không dây WLAN, những vấn đề tổng quan. An toàn mạng WLAN - nguy cơ và giải pháp. Một số biện pháp an toàn WLAN thông dụng. Triển khai WLAN an toàn trong môi trường giáo dục.