Browsing by Advisor 112

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 105599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Thắng;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng cảm biến: Mạng cảm biến, kiến trúc mạng cảm biến và điều khiển truy nhập môi trường. Chất lượng dịch vụ trong WSN: chất lượng dịch vụ trong mạng cảm biến, các giao thức đa kênh và truyền thông không thời gian thực. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Phần mềm mô phỏng NS2, mô phỏng và đánh giá kết quả.

 • 000000223578.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2007)

 • Giới thiệu về tính chất quang của thuỷ tinh pha tạp đất hiếm với một loại nguyên tố đất hiếm điển hình được sử dụng rộng rãi trong các bộ khuyếch đại quang là erbium; bộ khuyếch đại quang sợi pha tạp erbium, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của nó, đồng thời xây dựng hệ phương trình tốc độ làm cơ sở để xây dựng chương trình mô phỏng EDFA.

 • 295098.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Phương;  Advisor : Ngô, Quỳnh Thu (2014)

 • Cơ sở lý thuyết và phân tích bài toán. Tìm hiểu giải pháp. Giới thiệu hệ điều hành contiki, mô phỏng và phân tích đánh giá kết quả.

 • 000000272454.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Luyện Văn Hòa;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Tìm hiểu các công nghệ mạng không dây thế hệ mới: mạng di động 3G, mạng Wireless lan, mạng wimax, mạng cảm biến không dây; Tìm hiểu mô phỏng mạng wlan 802.11e trong môi trường NS2.

 • 255213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Văn Đạt;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2012)

 • Trình bày tổng quan về giao thức TCP. Tổng quan về giao thức multipath TCP. Hoạt động của giao thức MP TCP. Điều khiển tắc nghẽn trong giao thức MP TCP. Mô phỏng MP TCP.

 • 310531.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Chung;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2017)

 • Tìm hiểu về internet of thigs (IoT). Tổng quan về M2M và OM2M. Định hướng giải pháp, triển khai, phân tích và thiết kế hệ thống.

 • 272082-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Nga;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2010)

 • Trình bày về kỹ thuật cảm biến không dây. Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giới thiệu giao thức OPEAS. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của giao thức so với các giao thức khác cùng loại.

 • 000000296922-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Thọ;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.

 • 105600-TT-EN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng không dây, VoIP và VoWLAN: Công nghệ không dây, mạng Wifi; Chất lượng dịch vụ QoS; Chuẩn IEEE 802.11e; Voice over IP, Voice over Wireless - LAN. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Tổng quan về NS2; Cơ sở lý thuyết và mục đích mô phỏng; Phân tích và đánh giá kết quả.

 • 271484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hà;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Trình bày tổng quan về mạng cảm biến không dây. Các thông số đánh giá hiệu năng mạng. Định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Cài đặt mô phỏng và đánh giá kết quả.

 • 311414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Nam;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2017)

 • Tổng quan về IOT, KPL, Contiki RPL và hoạt động của RPL trên contiki. Mô phỏng hoạt động của RPL trên contiki RPL.

 • 000000272332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Tổng quan về mạng không dây di động Adhoc. Định tuyến trong mạng không dây di động ad-hoc. Cơ sở lý thuyết mô phỏng mạng không dây. Mô phỏng, đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.

 • 271482.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền Lương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Trình bày về mạng cảm biến không dây. Định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giao thức định tuyến Marpees và Empr. Đánh giá hiệu năng.

 • 310257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bình;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2016)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và internet of things. Tổng quan về RPL và IPv6. Tìm hiểu giao thức nâng cao

 • 295093.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Phạm, Văn Hợp;  Advisor : Ngô, Quỳnh Thu (2014)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây (WSN). Định tuyến và các giao thức đa đường trong mạng cảm biến không dây. Đánh giá hiệu năng.