Browsing by Advisor 113

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 000000273364.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Minh Tuấn;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2014)

 • Tổng quan về nhân linux, tiến trình và lile thực thi trong linux. Code signing và định hướng tích hợp. Tích hợp code signing vào nhân linux.

 • 312561.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thanh Khải;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2018)

 • Giới thiệu công nghệ mạng SDN. Mạng SDN tích hợp với mạng IP. Xây dựng và triển khai mạng SDN-IP cho cơ quan Bộ Công an.

 • 254580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Thu Hương;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2011)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Tổng quan về điện toán đám mây. Tổng quan về Salesforce, ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và Force.com. Xây dựng đám mây trên Salesforce.com và ứng dụng quản lý sản phẩm. Các kết luận và kiến nghị.

 • 295143.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor : Trương, Thị Diệu Linh (2014)

 • Giới thiệu về hệ thống cáp cấu trúc, các loại cáp viễn thông sử dụng trong thiết kế hệ thống cáp cấu trúc, thiết kế thành phần của hệ thống. Xây dựng bài toán thiết kế hệ thống cáp cấu trúc. Áp dụng bài toán thiết kế vào thực tế: Dự án ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt

 • 297726-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Hải;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2016)

 • Mô hình mạng MEN của viễn thông Hà Nội. Các thuật toán để thiết kế mạng. Xây dựng chương trình thiết kế mạng FTTH

 • 327516.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lương Tiến Sỹ;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2020)

 • Tổng quan về hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP; xây dựng thuật toán, kết quả thực nghiệm.

 • 312851.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tiến;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2019)

 • Cơ sở lý thuyết hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP, phân cụm FSO sử dụng thuật toán K-mean, các phương pháp dự phòng đường đi, tìm đường đi có dự phòng sử dụng thuật toán suurballe, xây dựng mô hình mạng. Xây dựng giải thuật thiết lập topo mạng. Cài đặt thuật toán.

 • 253973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Cường;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang. Giới thiệu mạng WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM đa miền. Cài đặt mô phỏng.