Browsing by Advisor 114

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 310384-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2016)

 • Tổng quan về mạng nơ ron sâu, hệ thống nhận dạng tiếng nói. Phương pháp thực hiện và công cụ sử dụng. Nhận dạng tiếng việt nói trên nền bộ công cụ kaldi tích hợp mạng nơ ron sâu

 • 105585.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2009)

 • Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.

 • 295154.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Phạm, Thị Nhung;  Advisor : Nguyễn, Hồng Quang (2014)

 • Tổng quan về nhận dạng giới tính, cảm xúc người nói, ccác ứng dụng của nhận dạng cảm xúc, phương pháp sử dụng trong nhận dạng giới tính, các thành phần và các giai đoạn xử lý của một hệ thống nhận dạng giới tính. Phương pháp sử dụng bộc ông cụ Alize, thư viện Lia-Ral trong nhận dạng giới tính và nhận dạng cảm xúc,...

 • 272421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Thị Thu Diệp;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết; Các công cụ sử dụng trong đề tài; Triển khai hệ thống thử nghiệm nhận dạng người nói tiếng Việt; Kết luận và kiến nghị

 • 295146.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn, Hồng Quang (2014)

 • Tổng quan về phương ngữ, một số phương pháp nhận dạng phương ngữ, ngôn ngữ lập trình python. Triển khai hệ thống nhận dạng tự động các phương ngữ chính của tiếng Việt nói.

 • 295145.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Phạm, Thu Thuận;  Advisor : Nguyễn, Hồng Quang (2014)

 • Tổng quan về nhận dạng lứa tuổi của tiếng việt nói. Triển khai hệ thống thử nghiệm nhận dạng người nói tiếng Việt

 • 000000273249-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Bình;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2014)

 • Cơ sở lý thuyết hệ thống nhận dạng Tiếng Việt. Nhận dạng tiếng việt nói bằng sphinx. Thử nghiệm cơ sở dữ liệu, tỷ lệ nhận dạng ban đầu, kết quả thử nghiệm các đề xuất cải tiến, kết hợp dữ liệu đã thu âm và VOV, thử nghiệm trên dữ liệu VOV, chương trình demo.

 • 000000254191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Cường Thọ;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2011)

 • Trình bày tổng quan về nhận dạng tiếng nói. Tổng quan về hệ thống truy vấn thông tin tiếng nói. Xây dựng hệ thống truy vấn tiếng nói tiếng Việt. Kết quả và bàn luận