Browsing by Advisor 117

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
  • 277231-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Tạ Thị Thúy Hương;  Advisor : Vũ Toàn Thắng; Nguyễn Cảnh Quang (2016)

  • Tổng quan về phép đo độ tròn. Đảm bảo độ chính xác định tâm của phép đo độ tròn bằng ổ khí quay. Nâng cao độ chính xác phép đo độ tròn bằng phương pháp kết hợp nhiều đầu đo.

  • 000000295028-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Vũ Toàn Thắng (2014)

  • Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...