Browsing by Advisor 13

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 272034.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Việt Hưng;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng (2013)

  • Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc của hệ SiO2. Ảnh hưởng của áp suất lên một số tính chất vật lý của hệ SiO2, sự không đồng nhất của động lực học và tính chất khuếch tán dị thường. Nguồn gốc sự không đồng nhất động lực học trong không gian và hiện tượng khuếch tán dị thường trong mối liên hệ với vi cấu trúc của hệ

  • 277101-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Mai Thị Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng; Phạm Khắc Hùng (2015)

  • Tổng quan các hệ ô xít, hiện tượng đa thù hình và động học không đồng nhất, tổng quan về các mô hình nguyên tử được nghiên cứu bằng kỹ thuật trực quan hóa. Xây dựng mô hình động lực học phân tử, mô phỏng vi cấu trúc, mô phỏng động học, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu động lực học phân tử. Vi cấu trúc của MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng. Động học trong MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng.