Browsing by Advisor 14

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 311393.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Liên Phương;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh; Nguyễn Văn Khôi (2017)

  • Tổng quan vật liệu polyme và bao bì kháng khuẩn, phụ gia kháng khuẩn, polyme sử dụng làm bao bì kháng khuẩn, tình hình nghiên cứu về bao bì kháng khuẩn trong nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu kháng khuẩn; quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa kháng khuẩn; ứng dụng hộp (lọ) kháng khuẩn trong bảo quản thực phẩm và dược phẩm.

  • 000000296382-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hà Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh (2015)

  • Tổng quan ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại, sơn bảo vệ chống ăn mòn. Nêu các phương pháp nghiên cứu xác định tính chất cơ lý của màng sơn, phương pháp thử nghiệm mù muối. Kết quả khảo sát quá trình đóng rắn của nhựa epoxy kingdom 1001x75 bằng chất đóng rắn TN13 ở điều kiện độ ẩm cao, khảo sát ảnh hưởng của phụ gia tới tính chất của màng sơn,...